Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym - dz.53 - Nętkowo


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości do 1/20 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Nętkowo, oznaczonej numerem działki 53.

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż udziału w wysokości 1/20 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 9 ewidencji gruntów Nętkowo, oznaczonej nr działki 53 o pow. 0,1150 ha

W ramach zabudowań nabywca korzystał będzie z części budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 16,50 m 2 .

Przedmiotowa nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem: B.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą 11310A.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość ta znajduje się w jednostce MN, dla której widnieje zapis: tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, Natura 2000 obszar ochrony ptaków „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB-320016.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 3 200,00 zł

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

wadium wynosi - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

minimalne postąpienie - 800,00 zł (osiemset złotych 00/100)

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 948,00 zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17 pokój nr 5 w dniu 14 października 2008r. o godzinie 11 00.

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 10 października 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości winna być uiszczona nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy przeniesienia praw własności nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 a koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży na konto nr 15 8359 0005 0000 1108 2000 0016 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957654461 wew. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

12 września 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 12-09-2008 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2008 07:53