Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - Nr 112/3 obręb Recz i Nr 14/3, 14/4 obręb Lubieniów


W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

 

1) nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym nr 0008, m. Recz przy ul. Srebrnej nr działki 112/3 o powierzchni 0,1982 ha. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem RV - tereny rolne o powierzchni 0.1782 ha, N - nieużytki o powierzchni 0.0200 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 54 100,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00004006/7.

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego Miasta Recz w rejonie ulic: Promenada - Kolejowa - Srebrna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/228/06 z dnia 23 lutego 2006 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: - 21 U, K P - tereny usług i parkingów.

 

2) nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym nr 0015, Lubieniów nr działki 14/3 o powierzchni 0,1500 ha. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem RIVa - tereny rolne o powierzchni 0,1500 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 34 500,00 zł

(słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych)

 

3) nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym nr 0015, Lubieniów nr działki 14/4 o powierzchni 0,0300 ha. W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem RIVa - tereny rolne o powierzchni 0,0300 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu - 10 100,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych).

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 28473.

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem: MN,J - tereny mieszkaniowe oraz usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa.

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­­15 kwietnia 2009 r.

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/ telefon 095 765 4461 w. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 4 marca 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 04-03-2009 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-03-2009 14:49