Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - dz. 523/9 obręb Recz


BURMISTRZ RECZA

 

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz, oznaczonej nr działki 523/9 o powierzchni 1163 m2 posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW 26248.

 

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej obrębu m. Recz przy ul. Owocowej o nawierzchni asfaltowej, teren działki jest zakrzaczony, nierówny uzbrojenie w media pełne w otoczeniu. Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zapisana jest pod symbolem MJ, UR - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, tereny rzemiosła z dopuszczeniem mieszkalnictwa w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ R V” tereny rolne. Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nabywca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu w przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 800,00 zł

wadium wynosi - 4 680,00 zł

minimalne postąpienie - 1 200,00 zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2006,60 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2009 r. o godzinie 1100

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 20 października 2009r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentowanych podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona sądownie w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast w przypadku pozostałych osób, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Nabywca poniesie koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów do księgi wieczystej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub telefonicznie 957654461 wew. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

21 września 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 21-09-2009 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 21-09-2009 10:13