Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu dz. 100/78 i dz. 100/79 obręb Recz


W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu.

 

Burmistrz Recza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie m. Recz ul. J. Kochanowskiego, oznaczonych numerem ewidencyjnym działki 100/78 o powierzchni 592 m2, 100/79 o pow. 1045 m2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/00004006/7.

 

2. Opis nieruchomości:

Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jedno -rodzinnych.

 

3.Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W ewidencji gruntów powyższe nieruchomości zapisane są następująco:

-działka 100/78 pod symbolem RVI-592 m 2,

-działka 100/79 pod symbolem RVI-1045 m2. Zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

4. Cena wywoławcza niżej wymienionych nieruchomości gruntowych wynosi:

- nr działki 100/78 - 25 300,00

( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)

 

- nr działki 100/79 - 44 500,00 zł

(słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

 

Do ustalonej w przetargu ceny zbycia nieruchomości gruntowej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie określa się.

6.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upływa z dniem 23 listopada 2009r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim telefon 095 765 4461.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 12 października 2009r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 12-10-2009 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 12-10-2009 11:43