Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RECZA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 42/3 i 42/4

      BURMISTRZ RECZA

          

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 42/3 i 42/4

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie m. Recz przy ul. Kolejowej oznaczona numerem ewidencyjnym działki 42/3 i 42/4 o pow. ogólnej 1, 4661 ha, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystąnr SZ1C/000025713/9. W ewidencji gruntów nieruchomość sklasyfikowana jest, jako Bi – inne tereny zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po stacji paliw, budynkiem magazynowym o konstrukcji hokejowej, budynkiem socjalnym z portiernią, dwie rampy, podziemnymi nieczynnymi zbiornikami, budynkiem hali magazynowej, utwardzone drogi wewnętrzne, oświetlenie na słupach, ogrodzenie z siatki z bramą wjazdową. Ze względu na zły stan techniczny naniesień (budynków i budowli) poza budynkiem hali magazynowej pominięto je w wycenie, a ich obecność potraktowano, jako utrudnienie w zagospodarowaniu gruntu, uzbrojenie w media w otoczeniu, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości o nr działki 42/3 i 42/4 zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu do działki nr 42/2. 

 

 Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 261 800,00 zł

W tym: gruntu – 249 000,00 zł,

 budynku hali magazynowej o pow. 158,00 m2– 11 600,00 zł 

 (cena do przetargu zwolniona jest z podatku VAT – towar używany).

 Wadium wynosi – 65 400,00 zł.

 Minimalne postąpienie nie mniej niż 1% – 3 000, 00 zł.

 

Nieruchomość gruntowa o numerze działki 42/3 i 42/4 posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącym terenu w rejonie ulic Promenada – Kolejowa – Srebrna gdzie teren jej oznaczony jest symbolem 23P - tereny usługowe, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Sali narad tut. Urzędu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości pomniejszona o kwotę wadium wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do zbycia winne być uiszczone nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty na konto Urzędu Miejskiego w Reczu 42 8359 0005 0000 1108 2000 0015 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie O/Recz. Przedmiotowa nieruchomośćnie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

WARUNKI PRZETARGU

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż do dnia 21 czerwca 2012r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz. Data wniesienia wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Recz.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danej nieruchomości oraz dokonać oględzin w terenie. Osoba przystępująca do przetargu przyjmuje jego warunki bez zastrzeżeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

-dowodu wpłaconego wadium,

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzone przez notariusza lub pracownika urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem trzech (3) dni od dnia zamknięcia przetargu. O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sadowej ponosi nabywca.  Jeżeli osoba ustalona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych uzasadnionych powodów. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Wydziale Nieruchomości Gminy Recz tel. 957654461 w. 113.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 23 maja 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 23-05-2012 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2012 08:53