Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z - NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym nr 0003, Sulibórz o nr działki 3/5 o powierzchni 0,0801 ha zabudowana budynkiem pawilonu handlowego o pow. użytkowej 128,60 m2

          Załącznik do Zarządzenia

          Nr 52/2012 Burmistrza Recza

          z dnia 22.06.2012 r.

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0003, Sulibórz o nr działki 3/5 o powierzchni 0,0801 ha zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego o pow. użytkowej 128,60 m2.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest jako grunty  Bi - 801 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 98 900,00 zł w tym cena gruntu wynosi – 21 850,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedażynieruchomościzwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00009229/1.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Recz dla nieruchomości tej określony został kierunek zagospodarowania zgodnie z zapisem: MR – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „ Ostoja Ińska” PLB – 320008, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Do osiągniętej w przetargu ceny sprzedaży zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie do dnia ­­03 sierpnia 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19, II piętro/ telefon 095 765 4461 wew.113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 22 czerwca 2012 r.

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 22-06-2012 15:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 22-06-2012 15:11