Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO - Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2012 - sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 70,09 m 2 położonego na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 34 w m. Recz

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2012

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 07 sierpnia 2012 r.

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 70,09 m 2położonego na II piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Tylnej 34 w m. Recz z przynależnym pomieszczeniem – piwnica o pow. użytkowej 16,00 m2udziałem w nieruchomości do 1811/10000 części w działce o numerze 260/1 o powierzchni 479 m2obręb ewidencyjny 0008, m. Recz.

 

Cena wywoławcza do przetargu lokalu mieszkalnego wynosi 188.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w tym cena udziału w działce gruntowej wynosi 4.600,00 zł.

 

Wadium wynosi 18.800,00 zł (10% ceny wywoławczej).

 

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/00003389/8.

 

Zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomości oznaczone są symbolem: MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie sześciu tygodni licząc od daty podania wykazu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu, termin składania wniosków do dnia 18 września 2012 r.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113. 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 7 sierpnia 2012 r.

 

 

Sporz./spr.

Janina Maria Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 07-08-2012 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 07-08-2012 12:12