Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - Recz przy ul. Tylnej o nr działki 254/14 o powierzchni 176 m2 zabudowanej budynkiem byłej hydroforni o pow. użytkowej 26 m2.

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 24 stycznia 2013 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz przy ul. Tylnejo nr działki 254/14 o powierzchni 176 m2 zabudowanej budynkiem byłej hydroforni o pow. użytkowej 26 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 21 500,00 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00012093/2.

 

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: U, MN – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem użytku Bi – inne tereny zabudowane.

 

 

Sprzedażnieruchomościzwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie (6) sześciu tygodni licząc od daty podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 24 stycznia 2013 r.

 

 

 

Sporz./spr.

J.M.Owczarek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 24-01-2013 08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2013 08:27