Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - sprzedaż prawa własności udziału do 1/20 części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów o nr działki 174 o powierzchni 827 m2

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2013

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 25 listopada 2013 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności udziału do 1/20 części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów o nr działki 174 o powierzchni 827 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 8 200,00 zł

(słownie: osiem tysięcy dwieście złotych 00/100)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00006385/1.

 

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej, w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: ZP – tereny zieleni parkowej, użytkowane, jako garaże.

Ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB – 320016. 

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem użytku B – tereny zabudowane.

Sprzedażnieruchomościzwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ppkt b ustawy o podatku od towarów i usług.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie (6) sześciu tygodni licząc od daty podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 25 listopada 2013 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 25-11-2013 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2013 11:42