Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - Działka nr 144/4 powierzchni ogólnej 0,0576 ha w udziale 1/1; nr 144/5 i 144/6 powierzchni ogólnej 0,1971 ha w udziale do 5/30 części

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 26 listopada 2013 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz rejon ul. Kolejowej.

 

1. Działka nr 144/4 powierzchni ogólnej 0,0576 ha w udziale 1/1.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 14 500,00 zł

(słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

Dla ww. działki Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00004006/7.

W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem użytku Bp – tereny niezabudowane.

 

2. Działka nr 144/5 i 144/6 powierzchni ogólnej 0,1971 ha w udziale do 5/30 części

Cena wywoławcza do przetargu udziału 1/30 części w działce nr 144/5 i 144/6 wynosi – 2 000,00 zł

Dla ww. działki Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00023688/0.

W ewidencji gruntów działka o nr 144/5 zapisana jest pod symbolem użytku dr – droga, działka o nr 144/6 zapisana jest pod symbolem użytku Bp - tereny niezabudowane.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: KS – tereny obsługi komunikacji, ZI - tereny zieleni izolacyjnej, ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Sprzedażnieruchomościpodlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości winny złożyć wnioski w terminie (6) sześciu tygodni licząc od daty podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 26 listopada 2013 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 26-11-2013 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2013 15:22