Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO - sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów o nr działki 65 o powierzchni 0,2100 ha.

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2014

                                        Burmistrza Recza

     z dnia 03 września 2014 r.

 

 

W Y K A Z

             

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

 

         Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0015, Lubieniów o nr działki 65 o powierzchni 0,2100 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi – 10 000,00 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00028473/5.

 

Nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej, w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: dr – droga gruntowa. Droga ta położona jest wśród działek rolnych bez możliwości dojazdu przez nią do drogi publicznej, nie spełnia wymogów drogi zgodnie z ustawą o drogach.

Ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „Lasy Puszczy nad Drawą” PLB – 320016. 

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem użytku dr – droga.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w terminie (6) sześciu tygodni licząc od daty podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 03 września 2014 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 03-09-2014 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 03-09-2014 15:19