Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz przy ul. Kolejowej o numerze działki 188/1 o pow. 1853 m2.

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 103/2014

                                                     Burmistrza Recza

      z dnia 19 września 2014 r.

 

W Y K A Z

                 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) 

 

        Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, m. Recz przy ul. Kolejowej o numerze działki 188/1 o pow. 1853 m2.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi – 57 000,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100)

 

Dla ww. działki Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00004006/7.

W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem użytku Bp – tereny niezabudowane.

Na przedmiotową nieruchomość zostały wydane decyzje nr 16/2010 o warunkach zabudowy z dnia 26.04.2010 r. dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego oraz decyzja nr 28/2010 o warunkach zabudowy z dnia 02.06.2010 r. dla inwestycji pn. budowa obiektu usług ogólnospołecznych kultu religijnego z salą wykładową, biblioteką, mieszkaniem dla opiekuna obiektu i zapleczem socjalnym i technicznym.

Ponadto nieruchomość znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu D (Choszczno-Drawno).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w obowiązującej stawce 23%.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 19 wrzesnia 2014 r.

Zdjęto dnia…………………..

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 22-09-2014 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 22-09-2014 08:14