Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU - Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec o numerze działki 95 o pow. 0,65 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29

                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2014

                                                     Burmistrza Recza

      z dnia 29 września 2014 r.

 

 

W Y K A Z

                 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

 

        Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0001, Sokoliniec o numerze działki 95 o pow. 0,65 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 o pow. użytkowej 192,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 41,80 m2.

 

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 180 000,00 zł

(słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100)

w tym wartość gruntu: 52 000,00 zł.

 

Dla ww. działki Sąd Rejonowy w Myśliborzu X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C00011306/2.

W ewidencji gruntów działka zapisana jest pod symbolem użytku B-RIVa, RIVa, ŁIV, ŁV, N. – tereny zabudowane na roli IVa, rola IVa, łąki IV i V, nieużytki.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09 lipca 2003r. nieruchomość oznaczona jest symbolem: MN, RP – tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, zabudowa zagrodowa, częściowo tereny rolne.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9, 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży winna być wpłacona w drodze jednorazowej nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Stosownie do przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 19/ telefon 095 765 4461 w. 113.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 29 września 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 29-09-2014 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2014 15:21