Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXX/201/05 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługow

UCHWAŁA Nr XXX/201/2005
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 28 września 2005r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,, Komunalnik”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) w związku z art. 24 ust. 9a ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2001r. Nr 72 poz.747, z 2002r. Nr.113 poz.984, z 2004r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808, z 2005r. Nr 130, poz.1087,Nr 85 poz. 729) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługowo-Handlowy Spółka z o.o. ,, Komunalnik”do 31 marca 2006r.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki z o.o. Zakład Usługowo-Handlowy ,,Komunalnik” w Reczu.

§3. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Dobrzaniecki


U Z A S A D N I E N I E


Spółka zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania taryf cen wody argumentując to tym, że dla opracowania taryfy niezbędne są dane za cały okres roku obrachunkowego. Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Mając powyższe na uwadze uchwała jest zasadna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 08-12-2005 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 13:09