Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedź Burmistrza Recza na wystąpienia pokontrolne. Martyna Smus 2008-07-22 10:13:31
Kontrola kompleksowa WK-0913-849/14/K/2008 Martyna Smus 2008-07-22 10:10:57
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2008 r. Martyna Smus 2008-07-22 10:10:06
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 247/6 i 247/7 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Martyna Smus 2008-07-18 15:26:14
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 247/6 i 247/7 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Martyna Smus 2008-07-18 15:24:43
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 247/6 i 247/7 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Martyna Smus 2008-07-18 15:23:50
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dz. 247/6 i 247/7 - PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY Martyna Smus 2008-07-18 15:21:40
Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 1 lipca 2008 do 31 maja 2009 Martyna Smus 2008-07-17 13:24:30
W Y K A Z nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego. Martyna Smus 2008-07-15 09:29:51
W Y K A Z nieruchomości komunalnych do sprzedaży na rzecz osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego. Martyna Smus 2008-07-15 09:24:04
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Reczu przy ul. Promenada Nr 6 Martyna Smus 2008-07-11 08:33:56
Wykonanie usługi w zakresie dowożenia autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2008/2009 Martyna Smus 2008-07-11 08:30:34
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Reczu przy ul. Promenada Nr 6 Martyna Smus 2008-07-11 08:30:00
Wykonanie usługi w zakresie dowożenia autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2008/2009 Martyna Smus 2008-07-11 08:24:55
Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Reczu przy ul. Promenada Nr 6 Martyna Smus 2008-07-11 08:20:04
Uchwała Nr XIX/127/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008-2013 Martyna Smus 2008-07-09 11:58:51
Ocena wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Recz za rok 2007 Martyna Smus 2008-07-08 11:50:21
Ocena wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Recz za rok 2007 Martyna Smus 2008-07-08 11:45:11
Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Martyna Smus 2008-07-08 11:42:44
Uchwała Nr XIX/127/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008-2013 Martyna Smus 2008-07-08 11:42:13
Uchwała Nr XIX/126/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na budowę sali widowiskowo-sportowej wraz z infrastrukturą techniczną Reczu. Martyna Smus 2008-07-08 11:41:50
Uchwała Nr XIX/125/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne ujęte w planie budżetu związane z termomodernizacją obiektów. Martyna Smus 2008-07-08 11:41:21
Uchwała Nr XIX/124/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Martyna Smus 2008-07-08 11:40:56
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:31:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:31:04
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:30:58
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:30:55
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości na lata 2008-2015 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:30:51
ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE CHOSZCZEŃSKIM W 2007 ROKU ORAZ NA KONIEC KWIETNIA 2008 ROKU - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:30:46
Ocena wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Recz za rok 2007 - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:30:36
OGŁOSZENIE - dokument usunięty Martyna Smus 2008-07-08 11:30:25
Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie choszczeńskim w 2007 roku oraz na koniec kwietnia 2008 roku Martyna Smus 2008-07-08 11:29:35
Ocena wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Recz za rok 2007 Martyna Smus 2008-07-08 11:26:39
Informacja o działalności związków gmin, których gmina Recz jest członkiem Martyna Smus 2008-07-08 11:25:11
Uchwała Nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Martyna Smus 2008-07-08 11:22:36
Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków Fundacji Wspomagania Wsi. Martyna Smus 2008-07-08 11:18:47
Uchwała Nr XIX/131/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Recz. Martyna Smus 2008-07-08 11:17:36
Uchwała Nr XIX/130/08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Martyna Smus 2008-07-08 11:16:51
Uchwała Nr XIX/129/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Martyna Smus 2008-07-08 11:16:11
Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Recza. Martyna Smus 2008-07-08 11:14:59