Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna 53" - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:55
Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:53
Projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy ogrodowi przykościelnemu w Reczu. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:49
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę ... - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:48
Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR -Pomień - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:47
Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR -Rybaki - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:45
Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:43
Projekt Uchwały w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 - 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-08-18 11:26:39
Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-18 11:18:15
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Recz Paweł Kozina 2006-08-18 11:11:16
Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz, ... Paweł Kozina 2006-08-17 13:45:32
Remont układu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Reczu. Paweł Kozina 2006-08-14 13:48:15
„Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę dróg gminnych na osiedlu Dolinka w Reczu ” Paweł Kozina 2006-08-11 12:42:27
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie przeglądu kart usług w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz przeprowadzanie badania ich funkcjonowania. Paweł Kozina 2006-08-11 11:08:39
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie przeglądu kart usług w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz przeprowadzanie badania ich funkcjonowania. Paweł Kozina 2006-08-11 11:03:39
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie przeglądu kart usług w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz przeprowadzanie badania ich funkcjonowania. Paweł Kozina 2006-08-11 11:02:44
Uchwała Nr XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paweł Kozina 2006-08-09 08:41:28
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/244/06 - Program wdrożenia marki Recz 2006 - 2007 Paweł Kozina 2006-08-09 08:39:34
Uchwała Nr XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paweł Kozina 2006-08-09 08:37:35
Uchwała Nr XXXVI/253/06 w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia ,,Lokalna Organizacja Turystyczna 53”. Paweł Kozina 2006-07-31 13:30:36
UCHWAŁA Nr XXXVI/252/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-07-31 13:29:07
UCHWAŁA Nr XXXVI/251/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-07-31 13:26:41
UCHWAŁA Nr XXXVI/250/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Paweł Kozina 2006-07-31 13:24:34
UCHWAŁA NR XXXVI/249/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-07-31 13:22:18
UCHWAŁA NR XXXVI/248/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-07-31 13:20:54
UCHWAŁA Nr XXXVI/247/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2006-07-31 13:19:29
UCHWAŁA Nr XXXVI/247/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2006-07-31 13:18:46
UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2006-07-31 12:39:00
UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2006-07-31 12:14:35
UCHWAŁA Nr XXXVI/245/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Recz będących w użyczeniu Zakładu Usługowo Handlowego Komunalnik Sp. z o.o. Paweł Kozina 2006-07-31 12:12:30
Uchwała Nr XXXVI/244/06 w sprawie przyjęcia Programu Wdrożenia Marki Recza 2006-2007. Paweł Kozina 2006-07-31 12:09:59
Protokół Nr XXXVI/2006 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu Paweł Kozina 2006-07-31 12:07:33
Protokół Nr XXXVI/2006 z przebiegu obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Reczu Paweł Kozina 2006-07-31 12:05:30
Sesja XXXVI/2006 Paweł Kozina 2006-07-31 12:03:17
Sesja XXXVI/2006 Paweł Kozina 2006-07-31 12:02:48
Sesja XXXVI/2006 Paweł Kozina 2006-07-31 12:02:26
Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2006/2007   2006-07-26 14:59:44
Udzielenie kredytu długoterminowego – 45 – miesięcznego, udzielonego w PLN w kwocie 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) w sześciu transzach z terminem spłaty o   2006-07-24 21:19:25
II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Podgórnej   2006-07-21 08:17:18
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wewnętrznego i zewnętrznego przeglądu i stałego monitoringu Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu Paweł Kozina 2006-07-10 15:45:13