Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXV/243/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-05-30 08:18:01
UCHWAŁA NR XXXV/243/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-05-30 08:13:06
UCHWAŁA NR XXXV/243/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-05-30 08:10:46
UCHWAŁA Nr XXXV/242/06 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-05-30 08:07:35
Uchwała Nr XXXV/240/06 zmieniająca uchwałę Nr XXX/201/05 Paweł Kozina 2006-05-30 08:05:54
Uchwała Nr XXXV/239/06 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2005 r. Paweł Kozina 2006-05-30 08:04:19
Protokół Nr XXXV/06 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 kwietnia 2006r. Paweł Kozina 2006-05-30 08:01:46
Protokół Nr XXXV/06 z przebiegu obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 kwietnia 2006r. Paweł Kozina 2006-05-30 07:57:50
Sesja XXXV/2006 Paweł Kozina 2006-05-30 07:55:27
Karta LPR - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-12 07:40:34
Karta LPR - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-12 07:37:59
Dane teleadresowe Paweł Kozina 2006-05-11 15:59:22
Kamila Papierska - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-11 11:46:50
Pracownicy wydający decyzje z upoważnienia Burmistrza - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-11 11:35:27
Skarbnik Miejski - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-11 11:34:04
Zastępca Burmistrza - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-11 08:18:50
Burmistrz Recza - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-11 08:17:45
Rok 2006 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-05-11 08:16:28
Zarządzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji w systemie oznakowania wewnętrznego urzędu. Paweł Kozina 2006-04-28 08:38:08
SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 09:01:29
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 09:00:39
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2005 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 08:56:52
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej IN - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 08:55:39
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Recz będących w użycze - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 08:53:49
U C H W A Ł A Nr XXXIV/238/06 w sprawie opłaty administracyjnej. Paweł Kozina 2006-04-20 08:48:28
UCHWAŁA Nr XXXIV/237/06 w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-04-20 08:47:16
U C H W A Ł A Nr XXXIV/236/06 w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkow Paweł Kozina 2006-04-20 08:44:29
UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-04-20 08:42:20
Sesja XXXIV/2006 Paweł Kozina 2006-04-20 08:40:47
Sesja XXXIII/2006 Paweł Kozina 2006-04-20 08:40:11
Protokół Nr XXXIV/2006 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 marca 2006r. Paweł Kozina 2006-04-20 08:38:11
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla b Paweł Kozina 2006-04-20 08:33:49
Wykaz działek do sprzedaży przy ul. Kochanowskiego - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-18 09:51:57
Zawiadomienie Starosty Choszczeńskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Recz Paweł Kozina 2006-04-18 09:49:42
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych na działkach nr 42/3 i 42/4 przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-04-18 09:36:07
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający śię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie Paweł Kozina 2006-04-14 17:34:30
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości na działce o numerze 177 znajdującej się przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-04-10 14:40:30
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu usługowego znajdującego się przy ul. Kolejowej 21 Paweł Kozina 2006-04-10 14:38:31
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości na działkach o numerach: 144/6 i 144/5 znajdujących się przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-04-10 14:36:02
Wynik przetargu w sprawie zamówienia pn. „Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 1 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2006 wraz z zimowym utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym 2006 Paweł Kozina 2006-04-04 15:28:44