Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewidencja działalności gospodarczej - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-04 10:34:59
Projekt Uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:53:35
Projekt Uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:52:32
Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:51:14
Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkowej w Reczu w c - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:48:41
Ogłoszenie o najbliższej sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:46:51
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej, spraw wojskowych, ochrony informacji niejawnych i informatyki - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-17 11:58:54
Umorzenie postepowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zabudowie części hali magazynowej na pomieszczenia biurowe, zamian Paweł Kozina 2006-03-17 11:51:51
Przetarg nieograniczony na: „Doraźny remont nawierzchni jezdni dróg gminnych - ulicy Al. Wolności, Wolności, Czarnieckiego, Różana, Słoneczna, Srebrna, Polna, Podgórna, Kolejowa w mieście Recz" Paweł Kozina 2006-03-17 09:49:28
Rozkład jazdy autobusów Paweł Kozina 2006-03-16 13:51:16
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 105/17 obręb Suliborek Paweł Kozina 2006-03-15 07:45:44
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chyżej w Reczu Paweł Kozina 2006-03-15 07:42:23
Przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 01 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2006 wraz z zimowym utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym 2006/2007 Paweł Kozina 2006-03-15 07:41:39
U C H W A Ł A NR XXXIII/234/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu. Paweł Kozina 2006-03-14 09:01:57
UCHWAŁA Nr XXXIII/234/06 w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-03-14 09:00:18
Uchwała Nr XXXIII/232/06 w sprawie : przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi. Paweł Kozina 2006-03-14 08:58:16
Uchwala Nr XXXIII/231/06 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz Paweł Kozina 2006-03-14 08:56:26
UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2006-03-14 08:54:00
UCHWAŁA NR XXXIII/229/06 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo- Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu. Paweł Kozina 2006-03-14 08:20:31
UCHWAŁA Nr XXXIII/228/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna Paweł Kozina 2006-03-14 08:18:44
UCHWAŁA Nr XXXIII/227/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3 Paweł Kozina 2006-03-14 08:16:17
UCHWAŁA Nr XXXIII/226/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo Paweł Kozina 2006-03-14 08:13:26
UCHWAŁA Nr XXXIII/225/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I Paweł Kozina 2006-03-14 08:10:02
Protokół nr XXXIII/2006 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 lutego 2006r. Paweł Kozina 2006-03-14 08:06:11
UCHWAŁA NR XXXIII/229/06 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo-Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:56:24
UCHWAŁA Nr XXXIII/228/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recza dotyczącego terenu w rejonie ulic : Promenada - Kolejowa – Srebrna - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:46:54
UCHWAŁA Nr XXXIII/227/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sokoliniec na działce o nr ewidencyjnym 145/3 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:43:14
UCHWAŁA Nr XXXIII/226/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Nętkowo - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:39:55
UCHWAŁA Nr XXXIII/225/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:35:26
Protokół nr XXXIII/2006 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 lutego 2006r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:29:28
Protokół nr XXXIII/2006 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 lutego 2006r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-13 15:21:59
UCHWAŁA Nr XXXIII/225/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grabowiec I - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:18:45
Protokół Nr XXXIII/2006 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:16:20
Sesja XXXIII 2006 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:08:09
Najbliższa sesja - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:06:40
Sesje 2006 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-10 11:06:12
Przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 01 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2006 wraz z zimowym utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym 2006/2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-09 11:34:03
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chyżej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-09 11:31:40
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stawów karpiowych Paweł Kozina 2006-03-09 11:29:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii kablowej średniego napięcia 15 kV Paweł Kozina 2006-03-09 11:25:58