Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Chyżej Paweł Kozina 2005-12-16 15:13:44
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Lubanowskiej Paweł Kozina 2005-12-16 15:12:57
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntowej nieruchomości niezabudowanej przy ulicy Kolejowej Paweł Kozina 2005-12-16 15:10:57
Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Recza w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-16 14:17:31
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2006 rok. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-15 14:10:44
Zarządzenie Nr 8/2005 w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Miejskim w Reczu Paweł Kozina 2005-12-14 12:07:18
UCHWAŁA NR XXI/130/04 w sprawie rodzajów, zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Recz Paweł Kozina 2005-12-14 10:29:06
Protokół Nr XXXI/2005 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 23 listopada 2005r. Paweł Kozina 2005-12-14 08:52:05
UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006r. Paweł Kozina 2005-12-14 08:45:58
UCHWAŁA Nr XXXI/204/05 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2005-12-08 13:29:29
UCHWAŁA NR XXXI/202/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Paweł Kozina 2005-12-08 13:11:00
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz stosowanych przez Zakład Usługow Paweł Kozina 2005-12-08 13:09:51
UCHWAŁA Nr XXX/200/05 w sprawie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Paweł Kozina 2005-12-08 13:04:36
U C H W A Ł A Nr XXX/199/05 w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r. Paweł Kozina 2005-12-08 08:11:41
UCHWAŁA Nr XXX/198/05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rec Paweł Kozina 2005-12-08 08:08:55
UCHWAŁA Nr XXX/197/05 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. ,, Budowa hali sportowo-widowiskowej w Reczu” ... Paweł Kozina 2005-12-08 08:05:42
UCHWAŁA NR XXX/196/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok Paweł Kozina 2005-12-08 08:04:20
UCHWAŁA NR XXX/195/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok Paweł Kozina 2005-12-08 08:03:15
UCHWAŁA Nr XXX/194 /05 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Paweł Kozina 2005-12-08 08:01:20
UCHWAŁA Nr XXX/193/05 w sprawie zmian w składzie Komisji Paweł Kozina 2005-12-08 07:59:03
wykaz działek do sprzedaży 05.12.2005r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-12-05 15:58:10
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego 24 miesięcznego, udzielonego w PLN w Kwocie 400.000,00zł Paweł Kozina 2005-12-05 15:56:21
Sesja XXXI 2005r Paweł Kozina 2005-12-02 12:56:41
Informator budżetowy - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-30 22:00:06
Zarzadzenie Burmistrza Recza nr 40/2005 z dnia 14.11.2005r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-30 21:59:17
Jan Jagiełło - Radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-24 12:19:47
Jan Jagiełło - Radny - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-24 11:49:16
wykaz działek do sprzedaży 21.11.2005r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 11:31:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:47:42
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:45:52
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:43:22
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:40:43
Projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2006r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:39:05
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:35:52
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:33:07
Ogłoszenie - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-11-21 08:27:41
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż lokalu usługowego wraz z udziałem w gruncie przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2005-11-18 10:05:34
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Kolejowej - segmenty garażowe Paweł Kozina 2005-11-18 10:00:36
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU Paweł Kozina 2005-10-27 11:10:40
Protokół Nr XXX/2005 z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 września 2005r. Paweł Kozina 2005-10-27 09:35:12