Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXIV/152/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkan Paweł Kozina 2004-12-30 08:21:24
Uchwała Nr XXIV/151/04 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym Paweł Kozina 2004-12-30 08:18:57
UCHWAŁA Nr XXIV/150/04 w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Paweł Kozina 2004-12-30 08:18:11
UCHWAŁA Nr XXIV/149/04 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2005 r. Paweł Kozina 2004-12-30 08:17:16
UCHWAŁA Nr XXIV/148/04 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2005 r. Paweł Kozina 2004-12-30 08:16:22
UCHWAŁA Nr XXIV/147/04 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2005 rok Paweł Kozina 2004-12-25 11:01:42
UCHWAŁA Nr XXIV/146/04 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną za 1 kwintal do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r. Paweł Kozina 2004-12-25 11:00:33
UCHWAŁA Nr XXIV/145/04 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2005 r. Paweł Kozina 2004-12-25 10:59:23
UCHWAŁA NR XXIV/144/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2004-12-25 10:58:33
UCHWAŁA NR XXIV/143/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-12-25 10:56:49
Protokół Nr XXIV/2004 z przebiegu obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 01 grudnia 2004 roku. Paweł Kozina 2004-12-24 13:59:59
Sesja XXIV 2004 r. Paweł Kozina 2004-12-24 13:57:16
Ogłoszenie Burmistrza Recza o II nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomośći niezabudowanej w miejscowości Sicko Paweł Kozina 2004-12-21 08:36:38
Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego Paweł Kozina 2004-12-21 08:30:23
Ogłoszenie Burmistrza Recza o przystapieniu do sporzadzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Paweł Kozina 2004-12-21 08:28:28
Zakład Usługowo-Handlowy "Komunalnik" Paweł Kozina 2004-12-09 13:03:38
Kodeks Postępowania Administracyjnego Paweł Kozina 2004-12-09 08:03:24
UCHWAŁA Nr XXIII/142/04 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach. Paweł Kozina 2004-11-29 09:49:09
UCHWAŁA NR XXIII/141/04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-11-29 09:48:24
Protokół Nr XXIII/2004 z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 3 listopada 2004r. Paweł Kozina 2004-11-29 09:42:56
Sesja XXIII 2004 r. Paweł Kozina 2004-11-29 09:40:44
Ogłoszenie o I ustnym przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej - dz. nr 27 położona w miejscowości Sicko Paweł Kozina 2004-11-26 12:05:27
Informacja o XXIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 03.11.2004 r. o godz. 10:00 - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-11-22 13:38:53
Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-11-17 14:20:48
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Nętkowo, gmina Recz” Paweł Kozina 2004-11-17 14:09:19
Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Paweł Kozina 2004-11-17 14:03:23
Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe Paweł Kozina 2004-11-17 10:34:48
Stanowisko Burmistrza w sprawie ustalenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni mieszkaniowej INA - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 15:14:03
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2004 rok - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 15:00:40
w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej INA w Grabowcu.kt - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:55:49
Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:50:40
Informacja dotycząca stanu dróg na terenie gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:49:04
Informacja dotycząca wykonanych zadań w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Gminą Recz a Akademią Rolniczą w Szczecinie - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-10-25 14:44:59
Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 września 2004 r. Paweł Kozina 2004-10-20 13:52:19
Uchwała Nr XXII/139/04 w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych Paweł Kozina 2004-10-20 13:42:42
Uchwała Nr XXII/138/04 w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu Paweł Kozina 2004-10-20 13:38:55
Uchwała Nr XXII/137/04 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Paweł Kozina 2004-10-20 13:37:00
Uchwała Nr XXII/136/04 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w odniesie Paweł Kozina 2004-10-20 13:34:15
Uchwała Nr XXII/135/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza złożonej przez mieszkańców ulicy Chyżej w Reczu dotyczącej złej nawierzchni ulicy oraz zlikwidowania uciążliwości spowodowanej Paweł Kozina 2004-10-20 13:33:19
Uchwała Nr XXII/134/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę Burmistrza złożonej przez Pana Jana Żurawskiego dotyczącej wejścia urzędnika na teren prywatny Paweł Kozina 2004-10-20 13:31:44