Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr IV/31/03 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-21 08:48:11
UCHWAŁA Nr IV/29/03 w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Paweł Kozina 2003-10-21 08:45:59
Uchwała Nr III/24/02 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym Paweł Kozina 2003-10-21 08:44:21
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Paweł Kozina 2003-10-21 08:37:16
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Paweł Kozina 2003-10-21 08:34:13
UCHWAŁA Nr XI/65/03 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od REMOR Spółka Akcyjna w Reczu na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-20 19:18:13
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/64/03 Paweł Kozina 2003-10-20 19:17:15
UCHWAŁA NR XI/64/03 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2003 rok Paweł Kozina 2003-10-20 19:14:12
PROTOKÓŁ Nr XI/2003 z przebiegu obrad XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 września 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 19:12:31
Sesja XI 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 19:08:49
UCHWAŁA Nr X/63/03 w sprawie zasad przyznawania stypendiów z budżetu gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-20 19:07:58
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/03 z dnia 11 września 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 18:57:14
Uchwała Nr X/62/03 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstw wodociągo Paweł Kozina 2003-10-20 18:12:41
UCHWAŁA Nr X/61/03 w sprawie powołania zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Paweł Kozina 2003-10-20 18:05:59
UCHWAŁA NR X/60/03 w sprawie udzielenia poręczenia w wysokości 50.000 zł dla REMOR SA Paweł Kozina 2003-10-20 18:05:08
Protokół Nr X/2003 z przebiegu obrad X sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 11 września 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 18:03:58
Sesja X 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 18:00:13
UCHWAŁA NR IX/59/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zobowiązań Wspólnot Mieszkaniowych - Rybaki 19 i 20 Paweł Kozina 2003-10-20 17:58:28
UCHWAŁA NR IX/58/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 roku Paweł Kozina 2003-10-20 17:57:49
UCHWAŁA NR IX/57/03 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Recz na lata 2003 - 2007 Paweł Kozina 2003-10-20 17:57:07
UCHWAŁA Nr IX/55/03 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Choszczeńskiego nieruchomości niezabudowanej w drodze darowizny Paweł Kozina 2003-10-20 17:47:52
UCHWAŁA NR IX/54/03 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Paweł Kozina 2003-10-20 17:46:59
UCHWAŁA Nr IX/52/03 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej od REMOR Spółka Akcyjna w Reczu na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-20 17:00:57
Uchwała Nr IX/51/03 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Paweł Kozina 2003-10-20 16:59:47
UCHWAŁA Nr VIII/50/03 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji gaśniczej - dokument usunięty Paweł Kozina 2003-10-20 16:58:56
Protokół Nr 9 z przebiegu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 lipca 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 13:32:06
Sesja IX 2003 r. Paweł Kozina 2003-10-20 13:26:35
Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-10-17 18:35:24
Wzór zgłoszenia kandydata do Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-10-14 15:36:26
Zawiadomienie urzędnika wyborczego o zgłaszaniu kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2003-10-14 15:29:33
październik 2003 Paweł Kozina 2003-10-03 07:42:50
UCHWAŁA Nr VIII/50/03 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcji gaśniczej Paweł Kozina 2003-09-25 19:06:11
UCHWAŁA Nr VIII/49/03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Recz Paweł Kozina 2003-09-25 19:04:51
UCHWAŁA NR VIII/48/03 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmin Paweł Kozina 2003-09-25 19:03:22
UCHWAŁA Nr VIII/47/03 w sprawie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Paweł Kozina 2003-09-25 19:01:46
PROTOKÓŁ Nr VIII/03 z przebiegu obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 maja 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:59:28
Sesja VIII 2003 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:55:05
UCHWAŁA Nr VII/46/03 w sprawie powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Gminy Paweł Kozina 2003-09-25 18:24:18
UCHWAŁA Nr VII/45/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Paweł Kozina 2003-09-25 18:23:28
UCHWAŁA Nr VII/43/03 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2002 r. Paweł Kozina 2003-09-25 18:22:11