herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zapytanie ofertowe


Znak sprawy: BB - 340/2/08

Recz, dnia 19. 12.2007r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. 

Burmistrz Recza ogłasza zapytanie ofertowe na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  • Wykonanie pełnej inwentaryzacji budowlanej budynku byłej szkoły w Pomieniu ; 4 kondygnacje ( piwnice, parter, I piętro, poddasze) o ogólnej powierzchni ok. 2000 m2 zlokalizowanej na działce nr ewid. 393/2 obręb Pomień,

  • Wykonanie oceny stanu technicznego budynku,

  • Opracowanie wariantowej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń w kierunku lokali mieszkalnych lub na inny cel publiczny.  

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 stycznia 2008r.  

Kryterium oceny ofert - 100%  

Oferty prosimy przesłać pocztą na adres : ul. Ratuszowa 17; 73-210 Recz, fax. 0957654461 lub pocztą elektroniczną inwestycje@recz.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2007r.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.recz.pl ( zakładka zamówienia do 14.000 euro) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

Osoba do kontaktu: Andrzej Hejza - Inspektor ds. gosp. Komunalnej tel. 0957654461 wew. 35.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 19-12-2007 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 19-12-2007 15:50