herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-04-25 13:47:52
komunikat-zwalczanie mączniaka prawdziwego Dorota Dziubczyńska 2018-04-25 10:43:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15 kV do projektowanej sieci 110/15kV Recz Justyna Zając 2018-04-24 15:36:43
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu komisji odbiorowej. Justyna Zając 2018-04-20 11:46:25
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-20 11:42:08
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-20 11:12:52
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-20 11:12:40
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-20 11:12:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-04-20 09:23:30
Komunikat o zwalczaniu słodyszka - z 18.04.2018 Dorota Dziubczyńska 2018-04-19 08:02:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-04-18 12:04:46
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-18 10:48:03
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 226, 243/2, 298, 806, 300, 299, 294, 293, 351, 351/2, 292, 282, 591/19, 591/20, 592/1, 551/1, 551/2, 520, 519, 521, 466, 492/1, 491/2, 493/3, 522/23, obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. Justyna Zając 2018-04-17 14:06:25
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3 obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. Justyna Zając 2018-04-17 13:59:00
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-04-17 09:25:52
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-04-16 15:31:29
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-04-16 15:29:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-04-13 13:13:36
Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XLIV/226/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 marca 2018 r. Justyna Zając 2018-04-13 09:35:52
Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV pomiędzy przebudowywanymi stacjami transformatorowymi "Wolności, Czarnieckiego, Baszta" oraz sieci kablowej 0,4kV powiązanej z ww. stacjami Justyna Zając 2018-04-11 14:23:14
Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowych z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15k i 0,4k na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3, 178 Justyna Zając 2018-04-11 14:20:07
Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-11 14:07:21
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-11 14:06:09
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-11 14:04:36
Zarządzenie Nr 48/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-11 14:04:21
Zarządzenie Nr 47/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu. Justyna Zając 2018-04-10 11:48:38
Zarządzenie Nr 46/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:45:48
Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:44:51
Zarządzenie Nr 44/2018 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:43:38
Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. Justyna Zając 2018-04-10 11:40:56
Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:34:13
Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:31:14
Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz an 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:30:03
Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:28:19
Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do użyczenia. Justyna Zając 2018-04-10 11:23:00
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:20:20
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:19:10
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Recz na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 11:17:33
Zarządzenie Nr 34 2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLII/221/18 oraz XLII/222/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 11:15:30
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia d realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 11:10:28