herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KOMUNIKAT KRUS Dorota Dziubczyńska 2017-06-21 08:59:40
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2016 rok Grzegorz Robaczek 2017-06-20 14:47:48
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2016 rok - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-20 14:47:18
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2016 rok - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-20 14:46:38
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2016 rok - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-20 14:45:07
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2016 rok - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-20 14:43:02
Uchwały na 2017 rok Grzegorz Robaczek 2017-06-20 14:42:45
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 maja 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-06-19 13:05:28
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 maja 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-06-19 13:05:08
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 31 maja 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-06-19 13:04:55
UCHWAŁA Nr XXXIII/179/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Martyna Smus 2017-06-14 13:41:53
PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r. Martyna Smus 2017-06-14 13:38:05
PROTOKÓŁ Nr XXXII/17 z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 r. Martyna Smus 2017-06-14 13:37:56
UCHWAŁA Nr XXXIII/179/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2017 r. Martyna Smus 2017-06-14 13:37:45
UCHWAŁA Nr XXXIII/178/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Martyna Smus 2017-06-14 13:37:31
Sesja XXXIII/17 Martyna Smus 2017-06-14 13:36:55
Martyna Smus 2017-06-14 13:34:17
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2017-06-14 13:34:04
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 112/3 położonej w Reczu przy ul. Srebrnej Martyna Olejarnik 2017-06-14 11:54:53
Informacja o wyniku przetargu - dz. 112/3 Recz Martyna Olejarnik 2017-06-14 09:14:34
OBWIESZCZENIA dla inwestycji polegającej na:" budowie sieci elektroenergetycznej SN-15KV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4KV i sieci elektroenergetycznej NN-0,4KV z przyłączami kablowymi na działkach o numerze ewidencyjnym 592/1, 521, 591/38, 591/29, 591/28, 607/14, 607/5 w miejscowości Recz" Grzegorz Robaczek 2017-06-13 15:21:02
OBWIESZCZENIA dla inwestycji polegającej na:" budowie sieci elektroenergetycznej SN-15KV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4KV i sieci elektroenergetycznej NN-0,4KV z przyłączami kablowymi na działkach o numerze ewidencyjnym 592/1, 521, 591/38, 591/29, 591/28, 607/14, 607/5 w miejscowości Recz" Grzegorz Robaczek 2017-06-13 15:18:13
Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:19:55
Promenada-Srebrna-Kolejowa Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:19:26
Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:19:02
Nętkowo Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:18:43
Nętkowo - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:18:34
Nętkowo - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:18:30
Nętkowo - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:18:11
Nętkowo - dokument usunięty Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:17:41
Grabowiec II Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:17:13
Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:16:40
Grabowiec I Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:15:43
Grabowiec Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:15:33
Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:14:53
Sokoliniec Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:14:09
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-5.2017 sprawie:"Budowa instalacji zbiornikowej ciekłego azotu o pojemności V = 20400 dm3 w Reczu przy ul. Kolejowej 48 na działkach nr ewid. 65/26 i 65/51 obręb Recz" Grzegorz Robaczek 2017-06-12 11:00:36
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia: "Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry w miejscowości Recz , gmina Recz działka nr ewid. 432/10 przy ul. Szumin" Grzegorz Robaczek 2017-06-12 08:47:05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-dz. 65/63 i 100/91 Martyna Olejarnik 2017-06-07 12:59:35
2017 Grzegorz Robaczek 2017-06-07 10:34:25