herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2017-05-22 11:15:24
Martyna Smus 2017-05-22 11:12:23
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Martyna Smus 2017-05-22 11:11:54
zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji:budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ulicy Kolejowej nr budynków 37, 41, 43, 45, 47, 49 Dorota Dziubczyńska 2017-05-19 11:15:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Recz" Grzegorz Robaczek 2017-05-12 15:10:19
Rok 2017 Grzegorz Robaczek 2017-05-12 15:07:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Pomień i Recz Martyna Olejarnik 2017-05-12 14:02:27
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RECZA NR 53 Z DNIA 9 MAJA 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2017 rok Grzegorz Robaczek 2017-05-11 15:26:43
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 112/3 położonej w Reczu przy ul. Srebrnej Martyna Olejarnik 2017-05-10 12:59:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIAw sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie na lokale mieszkalne komunalne i socjalne oraz ze zmianą źródła ogrzewania budynku ( gaz propan, kolektory słoneczne) na działkach nr geod. 107/5,172,259 obręb Lubieniów gmina Recz Grzegorz Robaczek 2017-05-09 14:57:48
PLAN POLOWAŃ - KŁ ROGACZ Dorota Dziubczyńska 2017-05-09 14:10:17
UCHWAŁA Nr XXXII/177/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniający uchwałę NR XVIII/104/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia w wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Martyna Smus 2017-05-09 10:46:14
UCHWAŁA Nr XXXII/176/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Recz do realizacji projektu "Aktywna integracja w Gminie Recz". Martyna Smus 2017-05-09 10:45:56
UCHWAŁA Nr XXXII/175/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Recz na lata 2017 - 2024. Martyna Smus 2017-05-09 10:45:37
UCHWAŁA Nr XXXII/174/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 r. Martyna Smus 2017-05-09 10:45:11
Sesja XXXII/17 Martyna Smus 2017-05-09 10:44:30
OFERTA REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - UKS INA Recz Martyna Smus 2017-05-05 10:02:37
OFERTA REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - UKS ISKRA Pomień Martyna Smus 2017-05-05 10:01:57
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12//2017 znak: BB.6733.5.6.2017.MP z dnia 27 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:"budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/8 obręb Słutowo, gmina Recz" Grzegorz Robaczek 2017-04-28 07:45:03
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12//2017 znak: BB.6733.5.6.2017.MP z dnia 27 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:"budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/8 obręb Słutowo, gmina Recz" Grzegorz Robaczek 2017-04-28 07:44:35
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12//2017 znak: BB.6733.5.6.2017.MP z dnia 27 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:"budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/8 obręb Słutowo, gmina Recz" Grzegorz Robaczek 2017-04-28 07:44:18
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12//2017 znak: BB.6733.5.6.2017.MP z dnia 27 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:"budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/8 obręb Słutowo, gmina Recz" Grzegorz Robaczek 2017-04-28 07:44:03
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12//2017 znak: BB.6733.5.6.2017.MP z dnia 27 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:"budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/8 obręb Słutowo, gmina Recz" Grzegorz Robaczek 2017-04-27 20:14:29
Zawiadamiam o zakończeniu postępowania i o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: 12//2017 znak: BB.6733.5.6.2017.MP z dnia 27 kwietnia 2017 r. dla inwestycji polegającej na:"budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce o numerze ewidencyjnym 1/8 obręb Słutowo, gmina Recz" Grzegorz Robaczek 2017-04-27 20:14:21
KOMUNIKAT O ZWALCZANIU MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO Dorota Dziubczyńska 2017-04-27 12:42:48
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 marca 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-04-24 15:40:56
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 marca 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-04-24 15:39:32
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 marca 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-04-24 15:38:00
PROTOKÓŁ Nr XXX/17 z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 22 lutego 2017 r. Martyna Smus 2017-04-24 15:37:40
PROTOKÓŁ Nr XXX/17 z przebiegu obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 22 lutego 2017 r. Martyna Smus 2017-04-24 15:37:24
PROTOKÓŁ Nr XXXI/17 z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 marca 2017 r. - PROJEKT Martyna Smus 2017-04-24 15:37:16
Młodawski Tomasz Karolina Kawecka 2017-04-24 12:46:30
Karpiński Zbigniew Karolina Kawecka 2017-04-24 12:45:27
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 112/3 w Reczu Martyna Olejarnik 2017-04-20 14:01:24
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 108 w Reczu Martyna Olejarnik 2017-04-20 14:00:46
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ NA DZ. NR 1/8 OBRĘB SŁUTOWO Martyna Smus 2017-04-19 15:20:32
Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 11 kwietnia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy Karolina Kawecka 2017-04-18 10:26:37
Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 06 kwietnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Karolina Kawecka 2017-04-18 10:25:15
Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 06 kwietnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Karolina Kawecka 2017-04-18 10:24:10
Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 06 kwietnia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do najmu i dzierżawy Karolina Kawecka 2017-04-18 10:23:07