herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recz z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-21 11:24
Postanownienie Komisarza Wyborczego III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu 2018-09-20 08:19
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-09-18 15:05
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-18 15:04
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2018-09-14 15:43
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza 2018-09-13 08:42
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji 2018-09-12 12:53
Dyżury urzędnika wyborczego 2018-09-13 08:42
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. 2018-09-07 13:27
OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w powiecie choszczeńskim 2018-08-24 15:19
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2018-08-23 15:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 22 sierpnia 2018 r. o podziale Gminy Recz na okręgi wyborcze 2018-08-23 15:18
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-22 13:17
ZARZĄDZENIE Nr 109/ 2018 Burmistrza Recza z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz 2018-08-22 12:43
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. 2018-08-22 12:35