herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XVI/116/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Paweł Kozina 2004-03-23 16:42:05
Protokół Nr XVI/2004 z przebiegu obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 10 marca 2004r. Paweł Kozina 2004-03-23 16:24:30
Sesja XVI 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-23 16:22:40
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej pomieszczeniem użytkowym Paweł Kozina 2004-03-22 17:18:07
Protokół Nr I/02 z przebiegu obrad I sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 19 listopada 2002 r. Paweł Kozina 2004-03-11 14:00:49
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Paweł Kozina 2004-03-09 13:44:52
Burmistrz Recza Paweł Kozina 2004-03-05 14:13:32
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Paweł Kozina 2004-03-03 12:11:25
WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 12:01:09
UCHWAŁA NR XV/108/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 11:47:07
UCHWAŁA Nr XV/115/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-03 11:44:29
UCHWAŁA Nr XV/114/04 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-03 11:28:45
Uchwała Nr XV/113/04 w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego z gminami: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin i Pełczyce o utworzeniu w Choszcznie przychodni leczenia uzależnień od alko Paweł Kozina 2004-03-03 11:27:07
Uchwała Nr XV/112/04 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ Paweł Kozina 2004-03-03 11:26:02
UCHWAŁA NR XV/111/04 w sprawie wyrażenia zgody utworzenie przez Gminę Recz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,,Zakład Usługowo-Handlowy- KOMUNALNIK” Paweł Kozina 2004-03-03 11:24:44
Rok 2004 Paweł Kozina 2004-03-03 11:21:59
Rok 2004 Paweł Kozina 2004-03-03 11:18:48
Rok 2003 Paweł Kozina 2004-03-03 11:17:02
Rok 2003 Paweł Kozina 2004-03-03 11:16:21
UCHWAŁA Nr XV/110/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 10:22:02
UCHWAŁA NR XV/109/04 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 10:17:12
projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Recz a Gminą Suchań w celu wykonania dokumentacji technicznej wraz z operatami na realizację przedsięwzięcia w zakres - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 10:14:56
UCHWAŁA NR XV/108/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2004 rok Paweł Kozina 2004-03-03 08:28:08
UCHWAŁA Nr XV/107/04 sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003 - 2007 Paweł Kozina 2004-03-03 08:25:27
UCHWAŁA NR XV/106/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Paweł Kozina 2004-03-03 08:22:45
Protokół Nr XV/2004 z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-03 08:19:29
Sesja XV 2004 r. Paweł Kozina 2004-03-03 08:18:07
Protokół Nr XV/2004 z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 08:16:36
Projekt uchwały w sprawie deklaracji o przystąpieniu do Konsorcjum dla e-governement w zachodniopomorskim - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 08:08:51
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnej na własność Gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 08:04:09
Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 07:59:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na 2004 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 07:56:07
Zawiadomienie o XVI sesji - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-03-03 07:49:49
Uchwała Nr 108 - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-02-25 09:57:56
Sesja XV 2004 r. Paweł Kozina 2004-02-23 15:09:53
załącznik do Uchwały Nr XV/107/04 - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-02-19 10:50:25
UCHWAŁA Nr XV/107/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Recz na lata 2003 - 2007 - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-02-19 10:37:27
UCHWAŁA NR XV/106/04 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-02-19 10:36:23
Protokół Nr XV/2004 z przebiegu obrad XV sesji Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 stycznia 2004 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-02-19 10:17:36
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - dokument usunięty Paweł Kozina 2004-02-19 08:29:13