Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/182/05 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Paweł Kozina 2005-06-22 09:56:01
Uchwała Nr XXVIII/181/05 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis Paweł Kozina 2005-06-22 09:55:01
Uchwała Nr XXVIII/ 180/2005 w sprawie : zmiany uchwały nr XII/80/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze Paweł Kozina 2005-06-22 09:54:10
Uchwała Nr XXVIII/179/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/73/03 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabowiec na działkac Paweł Kozina 2005-06-22 09:52:39
Uchwała Nr XXVIII/178/2005 w sprawie: zmiany zapisów w uchwale nr XII/74/03 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowa Paweł Kozina 2005-06-22 09:51:29
Uchwała Nr XXVIII/177/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2005-06-22 09:48:55
Uchwała Nr XXVIII/176/2005 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/150/04 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów o Paweł Kozina 2005-06-17 08:21:08
Uchwała Nr XXVIII/175/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Paweł Kozina 2005-06-17 08:14:40
Uchwała Nr XXVIII/174/05 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2004 r. Paweł Kozina 2005-06-17 08:10:51
Protokół Nr XXVIII/05 z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 22 kwietnia 2005 r. Paweł Kozina 2005-06-17 07:48:15
Sesja XXVIII 2005 r. Paweł Kozina 2005-06-17 07:41:13
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o składzie i terminach pracy komisji Paweł Kozina 2005-06-17 07:40:15
Informacja o XXVIII sesji Rady Miejskiej - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-06-17 07:17:24
Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin w sprawie sprawozdań finansowych Paweł Kozina 2005-06-14 11:04:01
Komunikat Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie zgłaszania kandydatów do gminnej komisji wyborczej oraz kandydatów na radnych Paweł Kozina 2005-06-14 10:39:15
Postanowienie Nr 17/2005 Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2005-06-14 10:34:45
Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytania o cenę Paweł Kozina 2005-06-08 08:32:03
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o granicy i numerze okręgu, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej Paweł Kozina 2005-06-04 13:31:48
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz, jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi Recza, zbiórkę, wywóz odpa Paweł Kozina 2005-05-27 15:20:09
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Paweł Kozina 2005-05-24 22:24:40
Wybory uzupełniające Paweł Kozina 2005-05-24 22:08:04
Zajączkowski Zbigniew - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 21:06:54
Skowrońska Zenona - Radna Paweł Kozina 2005-05-04 21:05:33
Romanowski Józef - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 21:04:18
Robaczek Tadeusz - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 21:03:04
Matczak Edmunt - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 21:01:46
Kowalewski Dariusz - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 21:00:26
Juszczyk Mieczysław - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 20:59:00
Izajko Marzanna - Radna Paweł Kozina 2005-05-04 20:56:07
Grzelak Leon - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 20:54:46
Cybulski Henryk - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 20:53:21
Barna Stanisław - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 20:49:35
Antosiewicz Tadeusz - Radny Paweł Kozina 2005-05-04 20:48:14
Cymerman Krzysztof - Zastępca Przewodniczącego Paweł Kozina 2005-05-04 20:46:43
Dobrzaniecki Ryszard - Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kozina 2005-05-04 20:45:03
Radni Paweł Kozina 2005-05-04 20:41:50
Prezes ZUH Komunalnik sp. z o.o. Paweł Kozina 2005-05-04 20:40:57
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Paweł Kozina 2005-05-04 20:38:42
Dyrektor Gimnazjum Paweł Kozina 2005-05-04 20:36:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu Paweł Kozina 2005-05-04 20:35:04