herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:20:14
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:15:53
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:14:35
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:14:12
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:03:10
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:02:51
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:02:50
Obwieszczenie z dnia 14 maja 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych. Justyna Zając 2018-05-14 15:27:45
Obwieszczenie z dnia 14 maja 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o nr ewid. 147/1, 806, 146/3 Justyna Zając 2018-05-14 15:25:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogrody Karolina Kawecka 2018-05-14 09:12:00
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 226, 243/2, 298, 806, 300, 299, 294, 293, 351, 351/2, 292, 282, 591/19, 591/20, 592/1, 551/1, 551/2, 520, 519, 521, 466, 492/1, 491/2, 493/3, 522/23, obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-05-14 08:29:52
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3 obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-05-14 08:29:24
Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych dom dzierżawy. Justyna Zając 2018-05-11 11:27:14
Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Justyna Zając 2018-05-11 11:25:48
|Zarządzenie Nr 58/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-05-11 11:23:36
Zarządzenie Nr 57/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Suliborek w Gminie Recz Justyna Zając 2018-05-07 14:47:40
Zarządzenie Nr 56/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-05-07 14:43:26
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Justyna Zając 2018-05-07 14:41:49
Zarządzenie Nr 54/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-05-07 14:40:01
Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-07 12:58:42
UCHWAŁA NR XLV/228/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Recz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Danuta Kucharczyk 2018-04-26 14:14:44
Sesja XLV Danuta Kucharczyk 2018-04-26 14:14:34
Sesja XLV - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-26 14:14:22
Sesja XLV - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-26 14:14:16
Sesja XLV - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-26 14:14:03
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Karolina Kawecka 2018-04-25 13:47:52
komunikat-zwalczanie mączniaka prawdziwego Dorota Dziubczyńska 2018-04-25 10:43:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15 kV do projektowanej sieci 110/15kV Recz Justyna Zając 2018-04-24 15:36:43
Zarządzenie Nr 53/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania składu komisji odbiorowej. Justyna Zając 2018-04-20 11:46:25
Zarządzenie Nr 52/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-20 11:42:08
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-20 11:12:52
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-20 11:12:40
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-20 11:12:33
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Karolina Kawecka 2018-04-20 09:23:30
Komunikat o zwalczaniu słodyszka - z 18.04.2018 Dorota Dziubczyńska 2018-04-19 08:02:06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Karolina Kawecka 2018-04-18 12:04:46
Zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-18 10:48:03
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 226, 243/2, 298, 806, 300, 299, 294, 293, 351, 351/2, 292, 282, 591/19, 591/20, 592/1, 551/1, 551/2, 520, 519, 521, 466, 492/1, 491/2, 493/3, 522/23, obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-17 14:06:25
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3 obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-17 13:59:00
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-04-17 09:25:52