herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLI/216/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez gminę Recz dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niesamorządowych szkół publicznych lub szkół niepublicznych i innych niepublicznych placówek oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. Danuta Kucharczyk 2018-01-31 12:23:17
UCHWAŁA NR XLI/215/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Danuta Kucharczyk 2018-01-31 12:22:59
UCHWAŁA Nr XLI/214/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022. Danuta Kucharczyk 2018-01-31 12:22:40
UCHWAŁA Nr XLI/213/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-31 12:22:13
Sesja XLI Danuta Kucharczyk 2018-01-31 12:21:12
Danuta Kucharczyk 2018-01-30 10:56:38
Danuta Kucharczyk 2018-01-30 10:56:07
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-30 10:55:49
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-30 10:55:44
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-30 10:55:20
Protokoły z sesji 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:45:15
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:45:10
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:44:56
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:44:41
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:44:31
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:44:26
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:44:23
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:44:21
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:43:57
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 20 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:43:55
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:43:39
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:42:02
Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:41:47
Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:41:20
Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:40:54
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:40:14
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:39:21
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:38:49
PROTOKÓŁ Nr XXXIX/17 z przebiegu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 20 grudnia 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:37:46
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 20 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:36:55
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 20 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:36:33
Protokoły z sesji 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:34:26
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:53
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:50
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:46
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:44
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:41
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:39
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:33:14
Protokoły z sesji 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-01-29 09:32:52