herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 15:09:28
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie jednorazowej zmiany przewodniczącego stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora" Justyna Zając 2018-04-05 15:08:11
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 15:04:28
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 14:59:48
Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygoptowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Justyna Zając 2018-04-05 14:48:44
Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:43:41
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:40:47
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:39:35
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-05 14:37:11
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:35:53
Zarządzenie 85/2017 z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:31:27
Zarzadzenie Nr 84/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 13:02:17
Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 12:35:26
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 12:29:33
Zarządzenie Nr 81/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 12:13:43
Zarządzenie Nr 80/2017 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Recz Justyna Zając 2018-04-05 12:12:04
Zarządzenie Nr 79/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżety Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 12:09:40
UCHWAŁA NR XLIV/225/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku". Danuta Kucharczyk 2018-04-05 12:00:33
Zarządzenie Nr 78/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:56:41
Zarządzenie Nr 77/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 11:55:07
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:51:07
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok.,22222222222222,0000000000000 - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-05 11:49:45
Zarządzenie Nr 76/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok.,22222222222222,0000000000000 - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-05 11:49:09
Zarządzenie Nr 75/2017 z dnia 27 czerwca 2017 zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu Zakładowego funduszu Świadcvzeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu Justyna Zając 2018-04-05 11:48:05
Zarządzenie Nr 74/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:46:19
Zarządzenie Nr 73/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:45:16
Zarządzenie 72/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu za rok 2016. Justyna Zając 2018-04-05 11:43:59
Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu za rok 2016. Justyna Zając 2018-04-05 11:42:35
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:40:48
Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:39:47
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro" Justyna Zając 2018-04-05 11:34:25
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-05 11:32:10
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:31:08
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:30:06
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:27:45
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 11:26:31
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 23 maja w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Justyna Zając 2018-04-05 11:25:20
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:17:05
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:14:28
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:11:04