Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Recza z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2019 roku. Justyna Zając 2019-02-11 10:08:12
Zarządzenie Nr 22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2019-02-11 10:05:39
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Recza z dnia 31 stycznia 20198 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-02-11 10:04:35
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Recza z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Justyna Zając 2019-02-11 10:01:47
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola i klas I publicznej szkoły podstawowej. Justyna Zając 2019-02-11 09:39:12
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Recza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem, pochodzącym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2019-02-11 09:36:18
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Recza z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2019-02-11 09:24:26
Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Recza z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2019-02-11 09:21:57
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2019-02-11 09:15:24
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Recza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. Justyna Zając 2019-02-11 09:12:18
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Recza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:33
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 vstycznia 2019 r. w sprawie zmain w Regulaminie - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:32
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 vstycznia 2019 r. w sprawie zmain w Regulaminie - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:30
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Recza z dnia 23 vstycznia 2019 r. w sprawie zmain w Regulaminie - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 09:10:10
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Recza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syreny alarmowej w dniu 19 stycznia 2019 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2019-02-11 08:58:58
Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-02-11 08:55:00
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2019-02-11 08:52:59
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw Gminy Recz. Justyna Zając 2019-02-11 08:51:35
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Recza z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2019-02-11 08:50:15
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Recza z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola od 1 stycznia 2019 r. Justyna Zając 2019-02-11 08:48:24
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Recza z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2019-02-11 08:46:25
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2019-02-08 13:57:18
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2019-02-08 13:56:19
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIX sesji Danuta Kucharczyk 2019-02-08 13:52:38
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIX sesji Danuta Kucharczyk 2019-02-08 13:51:54
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Piotr Bohdziewicz 2019-02-08 13:32:11
KONSULTACJE SPOŁECZNE, ROZPOCZĘCIE PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA WS. PROJEKTU "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RECZ W 2019 R." Dorota Dziubczyńska 2019-02-06 14:51:25
KONSULTACJE SPOŁECZNE, ROZPOCZĘCIE PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA WS. PROJEKTU "PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RECZ W 2019 R." Dorota Dziubczyńska 2019-02-06 14:21:52
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2019-02-04 15:27:32
Uchwała Nr 3/2019/OK3 Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Piotr Bohdziewicz 2019-02-04 11:39:57
Uchwała Nr 2/2019/OK3 Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Piotr Bohdziewicz 2019-02-04 11:37:52
Uchwała Nr 1/2019/OK3 Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. Piotr Bohdziewicz 2019-02-04 11:36:04
Postanowienie Nr 20/2019 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2019-02-04 11:31:50
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Dorota Dziubczyńska 2019-02-01 09:18:36
I n f o r m a c j a Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3 w Reczu Piotr Bohdziewicz 2019-01-31 14:49:06
Radni Rady Miejskiej Grzegorz Robaczek 2019-01-31 14:13:59
Urząd Miejski Grzegorz Robaczek 2019-01-31 14:12:16
Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych Grzegorz Robaczek 2019-01-31 14:12:01
Radni Rady Miejskiej Grzegorz Robaczek 2019-01-31 14:11:46
Rok 2019 Grzegorz Robaczek 2019-01-31 14:10:34