herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:44
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:43
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:24
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:22
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:16
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:06
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:19:48
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:19:46
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:18:23
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:18:21
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:30:34
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:30:24
UCHWAŁA NR XLIII/223/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:29:33
Sesja XLIII Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:28:58
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:31:51
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:30:41
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:18:27
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:15:55
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:15:29
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:15:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-03-14 13:10:48
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-12 15:12:56
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-12 15:08:23
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-12 15:08:22
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Recza z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Recz na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Grzegorz Robaczek 2018-03-08 15:19:14
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-03-08 12:27:28
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-03-08 12:26:24
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-03-08 12:25:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-03-08 09:54:50
Konsultacje-Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa województwa zachodniopomorskiego Dorota Dziubczyńska 2018-03-08 07:49:40
UCHWAŁA Nr XLII/218/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-05 10:08:53
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 2 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15 kV Recz Justyna Zając 2018-03-02 14:26:40
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:48:47
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:48:35
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:46:12
UCHWAŁA Nr XLII/222/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:40:29
UCHWAŁA Nr XLII/221/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dni28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:40:17
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:39:57
UCHWAŁA Nr XLII/219/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:39:42
Sesja XLII Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:38:52