Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenia do celów rekrutacji Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:55
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:53
OGŁOSZENIE O NABORZE Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:47
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:40
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ, OBRONY CYWILNEJ, SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:25
Klauzula RODO Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:23
Oświadczenia Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:21
Kwestionariusz osobowy Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:19
Ogłoszenie Oskar Grabarczyk 2020-02-17 11:01:17
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Burmistrza Recza z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Piotr Bohdziewicz 2020-02-17 09:57:27
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-17 09:39:11
Podstawowa kwota dotacji w 2020 oraz statystyczna liczba uczniów Oskar Grabarczyk 2020-02-17 09:12:00
Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Recza z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-02-13 12:48:27
Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Recza z dnia 20.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola i klas I publicznej szkoły podstawowej. Justyna Zając 2020-02-13 12:47:02
Zarządzenie Nr 9B/2020 Burmistrza Recza z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w 2020 roku. Justyna Zając 2020-02-13 12:44:39
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2020-02-13 12:27:50
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2020r. Justyna Zając 2020-02-13 12:20:54
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przekazanych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-02-13 12:12:36
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przekazanych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-02-13 12:10:44
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przekazanych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-02-13 12:10:32
Zarządzenie Nr 6/2020 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przekazanych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-02-13 12:09:52
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Recza z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-02-13 12:08:25
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Recza z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspieranii upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji Justyna Zając 2020-02-13 12:07:00
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Recza z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspieranii upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji Justyna Zając 2020-02-13 12:05:08
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Recza z dnia 03.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury retencji danych osobowych w UM w Reczu. Justyna Zając 2020-02-13 11:55:04
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Recza z dnia 03.01.2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/77/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2019 r. Justyna Zając 2020-02-13 11:30:05
Zarządzenia Burmistrza rok 2020 Justyna Zając 2020-02-13 11:28:50
Zarządzenia Burmistrza rok 2020 Justyna Zając 2020-02-13 11:28:21
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Recza z dnia 03.01.2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/77/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2020-02-13 11:28:04
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Recza z dnia 03.01.2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/77/19 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2019 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2020-02-13 11:27:50
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Piotr Bohdziewicz 2020-02-12 08:20:58
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Piotr Bohdziewicz 2020-02-12 08:20:37
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Piotr Bohdziewicz 2020-02-12 08:18:35
Postanowienie Burmistrz Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 697 (0008) w miejscowości Recz, gmina Recz Rafał Kudełka 2020-02-11 10:24:16
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 14:24:45
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:15:44
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:15:25
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:15:10
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:15:01
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:14:51