Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:14:42
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:14:29
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:14:21
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:14:11
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:13:53
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:13:24
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:13:14
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:11:59
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:11:42
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-02-10 14:11:00
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydanym postanowieniu w sprawie budowy: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III Rafał Kudełka 2020-02-10 14:02:03
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 14:00:32
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni Fotowoltaicznych PV Recz III Rafał Kudełka 2020-02-10 13:57:53
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 13:53:25
Wybory Prezydenta Reczypospolitej Polskiej 2020 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 13:52:10
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 13:50:36
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 13:50:10
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 13:49:43
Informacja o działaniach lobbingowych w 2019 r. Piotr Bohdziewicz 2020-02-10 13:40:37
Orzeczenie o jakości wody - Recz Oskar Grabarczyk 2020-02-07 14:55:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Justyna Zając 2020-02-06 13:39:31
Orzeczenie o jakości wody - Rybaki, Grabowiec, Lubieniów, Nętkowo Oskar Grabarczyk 2020-02-05 10:15:47
Orzeczenie o jakości wody - Rybaki, Grabowiec, Lubieniów, Nętkowo Oskar Grabarczyk 2020-02-05 10:15:34
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie publicznego transportu zbiorowego. Justyna Zając 2020-01-30 14:47:19
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie publicznego transportu zbiorowego. - dokument usunięty Justyna Zając 2020-01-30 14:46:42
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie publicznego transportu zbiorowego. - dokument usunięty Justyna Zając 2020-01-30 14:46:15
Uchwała nr CDXXIII.765.2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oskar Grabarczyk 2020-01-27 13:40:16
Orzeczenie o jakości wody - Pamięcin, Pomień, Słutowo, Oskar Grabarczyk 2020-01-24 10:42:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 11/2020 Karolina Kawecka 2020-01-23 13:34:41
Obrona Cywilna (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2020-01-23 09:38:43
Obrona Cywilna (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2020-01-23 09:37:31
Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS, RZGW o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II działka nr ewid. 485/5 obręb Rajsko Rafał Kudełka 2020-01-20 11:04:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 8/2020 Karolina Kawecka 2020-01-17 11:45:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 7/2020 Karolina Kawecka 2020-01-17 11:45:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 5/2020 Karolina Kawecka 2020-01-17 11:44:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 6/2020 Karolina Kawecka 2020-01-17 11:44:41
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 5/2020 Karolina Kawecka 2020-01-17 11:44:06
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej z dnia 15 stycznia 2020 r. BURMISTRZ RECZA na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie Gminy Recz do zgłaszania swoich kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2020 r., z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, biorące udział w konkursie ofert. Justyna Zając 2020-01-16 10:09:46
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz.nr 485/5 Rafał Kudełka 2020-01-15 10:24:34
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie Zespołu elektrowni Fotowoltaicznych PV Recz III Rafał Kudełka 2020-01-15 10:21:32