Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XI/56/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz.


UCHWAŁA Nr XI/56/11

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej w kwocie 2.000.000 zł na rzecz Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Wlkp. na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, Recz działka o numerze 215/3 o powierzchni 0.9131 ha zabudowanej budynkiem sali sportowo-widowiskowej, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/00013357/8, jako zabezpieczenie wnioskowanego kredytu w kwocie 2.000.000 zł

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki umownej w kwocie 500.000 zł na rzecz Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Choszcznie oraz hipoteki umownej w kwocie 1.800.000 zł na rzecz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0008, Recz działka o numerze 215/3 o powierzchni 0.9131 ha zabudowanej budynkiem sali sportowo-widowiskowej, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr SZ1C/00013357/8, jako zabezpieczenie udzielonego kredytu inwestycyjnego w konsorcjum w kwocie 2 300 000,-zł. - umowa nr 2/09/INW/002 z dnia 07.07.2009r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała stanowi zabezpieczenie zaciąganego przez Gminę, ujętego w uchwale budżetowej na 2011 rok kredytu wysokości 2 578 165 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek. Stosowane do 2010 roku zabezpieczenie zaciąganych kredytów wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową obecnie stało się niewystarczające. Przy zadłużeniu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i zobowiązań wymagalnych przekraczającym 60% Banki udzielając kredytu żądają zabezpieczenia na majątku Gminy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 15-09-2011 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2011 13:50