herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

UCHWAŁA Nr XXVIII/169/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.