Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 102/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych 2014-09-22 10:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-09-22 10:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 100/2014 Burmistrza Recza z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu. 2014-09-22 10:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99/ 2014 Burmistrza Recza z dnia 03 września 2014r. w sprawie powołania zespołu do spraw koordynowania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-22 10:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok 2014-09-22 10:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 97/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 03 września 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-09-22 10:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 96/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 03 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-09-22 10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 95/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 03 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-09-22 10:06
dokument Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Recza w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-09-02 14:28
dokument Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Recza z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu 2014-09-02 14:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 92/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Reczu polegający na wymianie okładzin sufitowych na płyty gipsowo - kartonowe ogniochronne wraz z wymianą urządzeń wentylacji grawitacyjnej 2014-09-02 14:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 91/2014 Burmistrza Recza z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2014 r. w ramach programu "Wyprawka szkolna". 2014-09-02 14:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz nagród za szczególne osiągnięcia. 2014-09-02 14:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 89/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. 2014-09-02 14:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 sierpnia 2014r. 2014-09-02 14:28
dokument Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Recza z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-14 10:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 06 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do kontroli nieruchomości zlokalizowanych w zlewni kanału Zeliszewo w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych. 2014-08-14 10:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 85/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-14 10:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 84/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod ogródki warzywne wchodzące w skład Mienia komunalnego Gminy Recz. 2014-08-14 10:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 83/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-14 10:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-14 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 81 /2014 Burmistrza Recza z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2014-08-14 10:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 80/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 iipca 2014 r. w sprawie organizacji i realizacji Akcji Kurierskiej na terenie miasta i gminy Recz. 2014-08-14 10:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-14 10:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-14 10:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-14 09:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 76/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie; sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-14 09:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 75/2014 Burmistrza Recza z dnia 08 lipca 2014r. w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu 2014-08-14 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok 2014-08-14 09:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 73 /2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Remont i zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na budynek socjalno - szatnio wy pod potrzeby Orlika 2012 w Reczu przy ul. Murarskiej. 2014-08-14 09:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/2014 BURMISTRZA RECZA zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2014-08-14 09:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 71/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-14 09:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 69/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu - referenta ds. wynagrodzeń i wydatków budżetowych do prowadzenia spraw i wydawania decyzji administracyjnych imieniu Burmistrza Recza dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych. 2014-08-13 15:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 68/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych oraz listy osób ubiegających się o zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Recz na okres od 12 czerwca 2014r. do 31 marca 2015r. 2014-08-13 15:25
dokument Zarządzenie nr 66/2014 Burmistrza Recza z dnia 29 maja 2014 w sprawie powołania koordynatora ds. analizy zagrożeń obszarów wodnych w gminie Recz 2014-08-13 15:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Miejskiemu 2014-08-13 15:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/2014 Burmistrza Recza z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2014-08-13 15:22
dokument Zarządzenie 63/2014 Burmistrza Recza z dnia 27 maja 2014 w sprawie powołania Lokalnego Administratora Systemu 2014-08-13 15:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLV/256/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2014 Burmistrza Recza z dnia 26 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2014-08-13 15:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok 2014-08-13 15:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 58/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/246/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-13 15:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 maja2014r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza. 2014-08-13 15:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 maja2014r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu, i wyznaczenia osoby do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy. 2014-08-13 15:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2014 Burmistrza Recza Z dnia 05.05.2014r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-08-12 14:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok 2014-08-12 14:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 48 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-12 14:30
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Recza z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przebacza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro" 2014-08-12 14:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/2014 Burmistrza Recza Z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-08-12 14:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie umorzenia wierzytelności. 2014-08-12 14:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji do opiniowania wniosków na usunięcie drzew lub krzewów oraz wyceny wartości drewna na terenie gminy Recz. 2014-08-12 14:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 03 kwietnia2014 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych 2014-08-12 14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2014 rok 2014-08-12 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLIII/245/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 20 marca 2014 r, w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające załącznik do zarządzenie nr 33/2014 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2014 Burmistrza Recza z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Burmistrza Recza z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/2014 Burmistrza Recza z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz nagród za szczególne osiągnięcia. 2014-08-12 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2014 Burmistrza Recza z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/2014 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-12 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2014 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 13:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/2014 Burmistrza Recza z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Recz w roku 2014 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2014-08-12 13:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/2014 Burmistrza Recza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2014 r. 2014-08-12 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2014 Burmistrza Recza z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Gminie Recz w tym w Urzędzie Miejskim w Reczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz 2014-08-12 13:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-12 13:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-12 13:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 25/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 marca 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-12 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-12 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia dodatkowych dni wolnych od pracy. 2014-08-12 13:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 13:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/240/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 13:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLII/239/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 13:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do spisu z natury nieruchomości będącej przedmiotem przekazania na rzecz Gminy Recz. 2014-08-12 13:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-12 12:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: powołania Zespołu ds. zarządzania projektem pn. "Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnegoedycja 2014 realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu 2014-08-12 12:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2014 roku. 2014-08-11 14:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 7 lutego 2014 roku w sprawie nadania numerów przystankom komunikacyjnym będących własnością Gminy Recz 2014-08-11 14:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 lutego 2014 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XLI/236/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 06 lutego 2014 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-11 14:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie cen surowca drzewnego sprzedawanego przez Gminę Recz. 2014-08-11 14:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9a/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2014-08-11 14:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu (regulaminu) dokonywania ocen okresowych pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Recz z wyłączeniem jednostek oświatowych. 2014-08-11 14:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2014 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/229/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/226/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2014 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2014 r.w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/225/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-11 14:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 1/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVIII/224/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2014-08-11 14:25