Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2015r. wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie istniejącego pawilonu stacji paliw w celu zwiększenia powierzchni sali sprzedaży oraz zmianie lokalizacji istniejącego śmietnika na stacji paliw PKN Orlen w Reczu przy ul. Promenada 2015-12-31 10:34
dokument Protokół ze spotkania konsultacyjnego w Pomieniu odbytego w dniu 17.12.2015 r. 2015-12-28 09:52
dokument Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewidencyjny 724/4 obręb Pomień gmina Recz 2015-11-27 10:25
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego pawilonu stacji paliw w celu zwiększenia powierzchni sali sprzedaży oraz zmianie lokalizacji istniejącego śmietnika na stacji paliw PKN Orlen w Reczu przy ul. Promenada" 2015-11-27 09:34
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Zalesienie gruntów rolnych zgodnie z Krajowym Programem Zwiększenia Lesistości na dz. nr ewid. 648, obręb Rybaki gm. Recz". 2015-11-27 09:30
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA że w dniu 16 listopada 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-8.2015 sprawie: "Budowa drogi leśnej długości ok. 3,2 km w oddziałach 79 + 84 Leśnictwa Recz w obrębie Żeliszewo Gmina Recz na działkach nr ewid. 261/4; 268/4;269/4;278/2; 278/3; 279;272/1; 280; 273/1; 281; 274/4; 282/" 2015-11-18 15:02
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 29.10. 2015r. - P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Nadleśnictwo Choszczno pn: "Budowa drogi leśnej długości ok. 3,2 km w oddziałach 79 + 84 Leśnictwa Recz w obrębie Żeliszewo Gmina Recz na działkach nr ewid. 261/4; 268/4;269/4;278/2; 278/3; 279;272/1; 280; 273/1; 281; 274/4; 282/1" 2015-11-03 15:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn; "Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Recz na lata 2015 - 2032" 2015-10-13 14:59
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 08 września 2015r. wezwał Bio - En Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Marcelińska 90; 60 - 324 Poznań do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" 2015-09-10 10:47
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 10 sierpnia 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-8.2015 sprawie: "Budowa zbiornika do gazów skroplonych o pojemności V= 11.6001 w Reczu ul. Kolejowa 48 na dz. nr ewid. 65/26 obręb Recz" 2015-08-11 09:59
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji - Budowa zbiornika do gazów skroplonych o pojemności V= 11.600l w Reczu ul. Kolejowa 48 na dz. nr ewid. 65/26 obręb Recz. 2015-07-30 08:24
dokument Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 21 lipca 2015r. wydał postanowienie w sprawie podjęcia z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" 2015-07-21 09:48
dokument Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 11 czerwca 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi na realizację przedsięwzięcia ( znak sprawy: BM .6220.01.2015) pn: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV Recz " 2015-06-15 10:05
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zbiornika do gazów skroplonych o pojemności V= 11.600l w Reczu ul. Kolejowa 48 na dz. nr ewid. 65/26 obręb Recz" 2015-06-09 09:56
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowa stacji GPZ 110/15 kV Recz" 2015-05-18 15:06
dokument ZAPROSZENIE na spotkanie konsultacyjne, dotyczące przedsięwzięcia pn: "Budowy stacji GPZ 110/15 kV Recz" 2015-04-29 07:46
dokument OGŁOSZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą - Budowa stacji GPZ 110/15 kV 2015-04-29 07:39
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2015r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-62.2012/2015 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1 KW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" 2015-04-14 12:47
dokument POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2015-04-14 12:45
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 1KW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz", którego wnioskodawcą jest BioEn Ventures B.M.V. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Noskowskiego 22/4, 61-705 Poznań 2015-04-14 12:47
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1KW na działce o nr ewid. 724/4 , obręb Pomień gmina Recz" 2015-04-14 12:17
dokument POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji GPZ 110/15 kV" 2015-02-20 08:46
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie stacji GPZ 110/15 kV " 2015-01-15 08:57
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa stacji GPZ 110/15 kV" 2015-01-15 08:55