herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr VIII/38/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2015-04-15 11:58
UCHWAŁA Nr VIII/37/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 2015-04-15 11:58
UCHWAŁA Nr VIII/36/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 2015-04-15 11:58
UCHWAŁA Nr VIII/35/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-04-15 11:57
UCHWAŁA Nr VIII/34/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-04-15 11:57
UCHWAŁA Nr VIII/33/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-04-15 11:56
UCHWAŁA Nr VIII/32/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-04-15 11:56
UCHWAŁA Nr VIII/31/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów. 2015-04-15 11:56
UCHWAŁA Nr VIII/30/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2015 roku". 2015-04-15 11:57