herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIAw sprawie: zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Lubieniowie na lokale mieszkalne komunalne i socjalne oraz ze zmianą źródła ogrzewania budynku ( gaz propan, kolektory słoneczne) na działkach nr geod. 107/5,172,259 obręb Lubieniów gmina Recz