herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 lipca 2018 r. (uzupełnione 1 sierpnia 2018 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami na działkach o numerze ewidencyjnych: 65/29 i 1075 położonych w obrębie Recz.