Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami. 2011-01-12 14:17
Wykaz wniosków i opini zgłoszonych przez komisje 2011-01-12 14:16
UCHWAŁA Nr II/17/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. 2011-01-12 14:03
UCHWAŁA Nr II/16/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza. 2011-01-12 14:02
UCHWAŁA Nr II/15/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dla Burmistrza Recza miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne - STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2011-01-27 13:06
UCHWAŁA Nr II/14/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu oraz nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Reczu. 2011-01-12 14:01
UCHWAŁA Nr II/13/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Pomieniu. 2011-01-12 13:58
UCHWAŁA Nr II/12/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej 2011-01-12 13:57
UCHWAŁA Nr II/11/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 r. 2011-01-12 13:54
UCHWAŁA Nr II/10/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 2011-01-12 13:46
UCHWAŁA Nr II/9/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Burmistrza Recza. 2011-01-12 13:52
UCHWAŁA Nr II/8/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 2011-01-12 13:45
UCHWAŁA Nr II/7/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego, niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2011-01-12 13:45
UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2011-01-12 13:50