Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieodpłatna pomoc prawna

 banner1_npp

Starosta Choszczeński informuje, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest w punktach
na terenie Powiatu Choszczeńskiego.

W związku z powyższym nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej w jeden z poniższych sposobów:

- zadzwonić pod numer telefonu: 95 748 89 53 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30

- albo przesłać zgłoszenie (załącznik_1[...].pdf) na adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl

- albo zarejestrować się samodzielnie poprzez elektroniczny moduł rejestracji utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Przy rejestracji na poradę w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej należy podać inicjały imienia i nazwiska oraz numer telefonu. Następnie beneficjent NPP otrzyma dane kontaktowe do prawnika udzielającego porady.

W lokalach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Choszczeńskim obowiązują zasady ścisłego reżimu sanitarnego, tj. obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5m.

* * *

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji jest Starosta Choszczeński z siedzibą w Choszcznie przy ul. Nadbrzeżnej 2.

 

Starosta Choszczeński informuje, że na wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym na nieodpłatną mediację) działających na terenie Powiatu Choszczeńskiego, tj.:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno;
 • w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach przy, ul. Starogrodzkiej 12, 73-260 Pełczyce;
 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku przy, ul. Dworcowej 11, 73-240 Bierzwnik;
 • w budynku Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie przy, ul. Jeziornej 2; 73 - 220 Drawno;
 • w budynku Urzędu Gminy Krzęcin przy, ul. Tylnej 7, 73-231 Krzęcin;
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu przy, ul. Ratuszowej 17, 73-210 Recz.

należy zarejestrować się w następujący sposób: 

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 95 748 89 53 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30, ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej mediacji). Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem 95 748 89 53 ,
 2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie, ul. Nadbrzeżna 2, 73 - 200 Choszczno,
 3. przez adres e-mail: npp@powiatchoszczno.pl
 4. osobiście lub przez osobę upoważnioną.


Nieodpłatna pomoc  prawna oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.


 

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacje


Kto może skorzystać:

Z nieodpłatnych porad prawnych i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację, 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku,
 • pomocą prawną związaną z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Wykaz miejsc, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna:

 

Punkt I -  budynek Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy, ul. Bolesława Chrobrego 27 a , 73-200 Choszczno:

 • poniedziałek w godz. 13:00 – 17:00
 • wtorek w godz. 13:00 – 17:00
 • środa w godz. 13:00 – 17:00
 • czwartek w godz. 13:00 – 17:00
 • piątek w godz. 13:00 – 17:00

Punkt II - Punkt drugi został powierzony Adwokatom i Radcom Prawnym wyznaczonym przez Dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Punkt został usytuowany w poszczególnych gminach: Pełczyce, Bierzwnik, Drawno, Krzęcin, Recz. Obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, ul. Starogrodzka 12;

Poniedziałek – w godz. 12:00-16:00

 • Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku, ul. Dworcowa 11;

Wtorek – w godz.  08:00-12:00

 • Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie, ul. Jeziorna 2;

Środa – w godz.  8:00-12:00   

 • budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7;

Czwartek – w godz.  08:00- 12:00

 • budynek Urzędu Miejskiego w Reczu, ul. Ratuszowa 17;

Piątek – w godz.  8:00-12:00

 

Na nieodpłatne porady prawne można zapisać się za pośrednictwem telefonu i adresu e-mail:

• tel. 95 748 89 53,

• e-mail: npp@powiatchoszczno.pl

 

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady prawne poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po kliknięciu w poniższą grafikę strona internetowa zostanie przekierowana do modułu zapisów dla Powiatu Choszczeńskiego:

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez magistra prawa powinna złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej porady oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 (poniżej: oświadczenia do pobrania) do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, że przyjmuje do wiadomości, że nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez osobę, która: 

- ukończyła wyższe studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, 

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, 

- korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a nie przez adwokata, radcę prawnego albo doradcę podatkowego.

Wzór oświadczenia można pobrać poniżej w "oświadczenia do pobrania".   

 

Oświadczenia do pobrania:

- Zalacznik 1 - Oświadczenie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej .pdf

- Zalacznik 2 - Oświadczenie osoby uprawnionej .pdf


Starosta Choszczeński

 /-/ mgr Wioletta Kaszak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Bohdziewicz 15-07-2019 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Oskar Grabarczyk 05-01-2023 10:58