Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Publicznie dostępny wykaz danych 2021-03-26 12:15
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia dla Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-05-27 14:35
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz 2024-05-16 13:52
dokument Konsultacje społeczne Projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oodziaływania tego projektu na środowisko 2024-04-24 14:18
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 2024-04-24 14:23
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz 2024-04-24 09:13
dokument Decyzja o umorzeniu postępowanie jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz 2024-04-24 09:03
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz 2024-04-05 07:47
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz 2024-03-25 10:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 786/7 w obrębie Recz, Gmina Recz. 2024-03-25 10:08
dokument Zawiadomienie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie w następującym zakresie: 1. zmniejszenia ilości planowanych instalacji fotowoltaicznych z trzech do jednej o mocy do 3MW włącznie. 2. zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 691 w obrębie Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie. 2024-03-19 08:35
dokument Decyzja o zminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie w zakresie: 1. zmniejszenia ilości planowanych instalacji fotowoltaicznych z trzech do jednej o mocy do 3MW włącznie. 2. zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 691 w obrębie Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-03-19 08:27
dokument Zawiadomienie o zmianie decyzji znak: BM.6220.15.1-11.2021/2022.RK z dnia 20 października 2022r. dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, w następującym zakresie: 1. Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do 6 MW włącznie. 2. Zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie. 3. Zwiększenia ilości planowanych urządzeń tj. paneli fotowoltaicznych i inwerterów. 4. Nie ulega zmianie obszar i powierzchnia i powierzchnia zainwestowania terenu z tj. 6,6ha. 2024-03-07 12:37
dokument Decyzja o zmianie decyzji znak: BM.6220.15.1-11.2021/2022.RK z dnia 20 października 2022r. dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, w następującym zakresie: 1. Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do 6 MW włącznie. 2. Zmiany nazwy przedsięwzięcia na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie. 3. Zwiększenia ilości planowanych urządzeń tj. paneli fotowoltaicznych i inwerterów. 4. Nie ulega zmianie obszar i powierzchnia i powierzchnia zainwestowania terenu z tj. 6,6ha. 2024-03-07 12:23
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji oraz wystąpienie do organów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 691 w obrębie Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-12 10:09
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2024 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz 2024-02-09 10:41
dokument Decyzja nr 1/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskona na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz 2024-02-09 10:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie , dotyczy zmiany decyzji znak: BM.6220.15.1-11.2021/2022.RK z dnia 20 października 2022r. dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie w zakresie: 1.Zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej do 6 MW włącznie. 2. Zmiany nazwy przedsięwzięcia na budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 6MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 148/2 w obrębie Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie. 3. Zwiększenia ilości planowanych urządzeń tj. paneli fotowoltaicznych i inwerterów. 4. Nie ulega zmianie obszar i powierzchnia i powierzchnia zainwestowania terenu z tj. 6,6ha. 2024-02-09 14:09
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2024-02-09 10:37
dokument Decyzja nr 1/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach zgoda na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2024-02-09 10:33
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz 2024-01-17 09:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 3MW składającej się z trzech instalacji o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną położonej na działce nr 66, obr. Sokoliniec, gmina Recz 2024-02-09 10:50
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji 2024-01-04 08:48
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-09 10:54
dokument Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji, zgodnie z art. 66 ustawy ooś 2023-12-07 09:05
katalog Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy ooś - KATALOG -
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz 2024-02-09 11:12
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji 2024-02-09 11:15
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji 2023-11-15 10:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110MW na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/4, 111/5, obręb Lubieniów, gmina Recz wraz z możliwością etapowania inwestycji 2024-02-09 11:18
dokument Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby budowy drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz na odcinku: Cześć 2 odcinek 3 węzeł Recz (bez węzła) węzeł Łowicz Wałecki Pododcinek 1 Recz ( bez węzła) Żółwino (bez węzła) 2023-11-15 10:38
dokument Decyzja dotyczy zatwierdzenia dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy drogi S10 Szczecin - Piła 2023-10-18 10:11
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz 2024-02-09 11:22
dokument Decyzja nr 4/2023 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz 2024-02-09 11:26
dokument Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 2023-09-27 14:44
dokument Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu przez organ I instancji zaskarżonego postanowienia Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 08 sierpnia 2022 r. z (znak: BM.6220.1-4.2022.RK) planowanej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz. 2024-02-09 11:29
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2023-09-11 10:28
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2023-09-11 10:25
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 11:34
dokument Decyzja nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 11:39
dokument Przeniesienie decyzji nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz z Hunam Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na rzecz: Elektrownia PV Czerwona Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wszystkie warunki zawarte w decyzji 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 pozostają bez zmian 2024-02-09 11:43
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Nętkowo PV o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 27/6 obręb Nętkowo (0009), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2024-02-09 11:46
dokument DECYZJA NR 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Nętkowo PV o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 27/6 obręb Nętkowo (0009), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2024-02-09 11:50
dokument Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PVo mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2023-08-22 14:27
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2023-08-22 14:17
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Zalesienie działki ewidencyjnej nr 132 w obrębie Sokoliniec na terenie gminy Recz 2023-08-21 10:00
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 11:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej Sulibórz gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działce nr ew. 27, 29/1 obręb Sulibórz oraz działce nr ew. 76/4 obręb Suliborek 2024-02-09 11:56
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej Sulibórz gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działce nr ew. 27, 29/1 obręb Sulibórz oraz działce nr ew. 76/4 obręb Suliborek 2024-02-09 11:59
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 1 z dnia 28.04.2023 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych nr 650150Z (ul. Lipowa) oraz nr 650143Z (Al. Wolności) wraz z niezbedną infrastrukturą techniczną w Reczu w tym: obiektami inżynierskimi, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, przebudową sieci gazowej oraz elektrycznej 2023-07-07 10:06
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-09 12:06
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 132 w obrębie Sokoliniec na terenie gminy Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2023-07-04 10:40
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Nętkowo PV o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 27/6 obręb Nętkowo (0009), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie, wnioskodawca PVI Sp. z o.o. ul. Ludowa 10 lok. 15, 00-780 Warszawa 2023-06-30 12:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 30 czerwca 2023 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Nętkowo PV o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 27/6 obręb Nętkowo (0009), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2023-06-30 12:16
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie, wnioskodawca PVI Sp. z o.o. ul. Ludowa 10 lok. 15 00-780 Warszawa 2023-06-29 08:13
dokument Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek wnioskodawcy PVI Sp. z o.o. ul. Ludowa 10 lok. 15 00-780 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2023-06-29 08:11
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia którego wnioskodawcą jest Remor Solar Polska Spółka Akcyjna ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2023-06-23 08:21
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 13:23
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 13:25
dokument Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 2023-06-21 11:39
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-09 13:28
dokument Decyzja nr 1/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-04-08 09:24
dokument Postanowienie Burmistrza Recz o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zalesieniu działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz 2024-02-09 13:33
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 28 Suliborek, Gmina Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-09 13:34
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Zalesienie działki ewidencyjnej nr 132 w obrębie Sokoliniec na terenie gminy Recz 2023-06-12 09:06
dokument Decyzja zatwierdzająca projekt robot geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z wykonaniem przedsięwzięcia mogącego negatywnie oddziaływać na wody podziemne w tym powodować ich zanieczyszczenie na potrzeby budowy drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz na odcinku: Cześć 2 odcinek 3 węzeł Recz (bez węzła) węzeł Łowicz Wałecki Pododcinek 1 Recz ( bez węzła) Żółwino (bez węzła) 2023-06-01 10:59
dokument Obwieszczenie decyzja zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji Budowy drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz.Cześć 1: odcinek 2 węzeł Stargard Szczeciński Wschód /bez węzła/-węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2: Suchań (z węzłem) Recz (z węzłem) od km 13+800do km 33+400, długość: ok. 19,6km 2023-05-30 14:30
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-09 13:38
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej Sulibórz gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działce nr ew. 27, 29/1 obręb Sulibórz oraz działce nr ew. 76/4 obręb Suliborek 2023-05-26 12:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PV Sulibórz Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź w imieniu której, wystąpił pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej Sulibórz gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działce nr ew. 27, 29/1 obręb Sulibórz oraz działce nr ew. 76/4 obręb Suliborek 2024-04-08 09:29
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 13:41
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52, na wniosek Remor Solar Polska Spółka Akcyjna ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-09 13:43
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 28 Suliborek, Gmina Recz 2024-02-09 13:46
dokument Wystąpienie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest KOWR Oddział terenowy w Szczecinie polegającego na: Zalesieniu działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz 2023-05-22 09:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 22 maja 2023 r., w sprawie wydania na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie ul. Bronowicka 41, 71-012 Szczecin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Zalesieniu działki ewidencyjnej nr 124/1 i działki nr 121/4 w obrębie Sokoliniec, na terenie gminy Recz 2024-02-09 13:50
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia którego wnioskodawcą jest KOWR Oddział terenowy w Szczecinie polegającego na: Zalesieniu działki ewidencyjnej nr 132 w obrębie Sokoliniec na terenie gminy Recz 2023-05-22 08:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoo w dniu 22 maja 2023 r., na wniosek Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie ul. Bronowicka 41, 71-012 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zalesieniu działki ewidencyjnej nr 132 w obrębie Sokoliniec na terenie gminy Recz 2023-05-22 08:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i sporządzenia raportu dla przedsięwziecia pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2024-02-09 13:52
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowiskodla przedsięwzięcia polegającego pod nazwą Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowści Recz na działce nr ewid. 65/52 2024-02-09 13:54
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o zaopiniowaniu projektu robot geologicznychtargardu-początek obwodnicy Piły ( w celu określenia warunków hydrogeologicznych dla inwestycji pn. Budowy drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Sz węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz.Cześć 1: odcinek 2 węzeł Stargard Szczeciński Wschód /bez węzła/-węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2: Suchań (z węzłem) Recz (z węzłem) od km 13+800do km 33+400, długość: ok. 19,6km , na działkach o nr ew. 6 obręb 0001 Miasto Suchań , 529/4 obręb Tarnowo, 41/2 obręb Suchanówko, 279/1, 253/4 i 208/19 obręb Wapnica, gmina Suchań, powiat stargardzki oraz 43/1 obręb Sokoliniec, 65/4 obręb Rybaki, 24/12 i 105/21 obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2023-05-11 09:40
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Agro Bio Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 15/8 70-351 Szczecin polegającego na budowie: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 28 Suliborek, Gmina Recz 2023-04-25 14:11
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 5MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 28 Suliborek, Gmina Recz 2024-02-09 13:56
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-09 13:57
dokument Zawiadmonienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-09 13:58
dokument Wystąpienie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 2023-04-12 12:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 11 kwietnia 2023 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52, na wniosek Remor Solar Polska Spółka Akcyjna ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz 2024-02-12 14:06
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 30 kwietnia 2023 r. dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz 2024-02-09 14:00
dokument Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno - inzynierskich dla inwestycji pn.: Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu-początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Część I: odcinek 2 węzeł Stargard Szczeciński Wschód/bez wezła -węzeł Recz. Odcinek realizacyjny nr 2 Suchań z węzłem - Recz z węzłem od km 13+800 do km 33+400, długość ok. 19,6 km. 2024-04-08 09:39
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-09 14:01
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-09 14:03
dokument Postanowienie i Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborek, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-09 14:04
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o umorzeniu postępowania na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz 2024-02-09 14:05
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania na wniosek strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz 2024-02-09 14:07
dokument Zawiadomienie o przedłużeniu terminu dotyczy przedłożenia dodatkowych pisemnych uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, gm. Recz 2024-04-08 09:41
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz 2024-04-08 09:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborekc i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2023-01-25 15:05
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborek i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2024-04-08 09:46
dokument Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2027" 2024-04-08 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-11-15 09:09
dokument DECYZJA NR 21/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-09 14:16
dokument Obwieszczenie o wydłużeniu terminu do 15.12.2022 r. w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz etap II Ciemnik-Suliborek 2022-10-25 15:04
dokument Zawiadomienie o wydaniu w dniu 20 października 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2022-10-20 10:10
dokument DECYZJA NR 20/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2024-02-09 14:19
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu w dniu 19 października 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-10-19 14:59
dokument DECYZJA NR 19/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-09 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 2024-02-09 14:22
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-09 14:23
dokument Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 09:53
dokument Ogłoszenie konsultacji społecznych dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Recz na lata 2022-2027 2022-10-06 08:53
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczeciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia. 2022-10-05 08:46
dokument Wystapienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP Zarzadu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2022-10-03 14:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: Rozbudowa fermy trzody chlewnej obejmującej budowę jednego budynku inwentarskiego, przebudowę trzech budynków inwentarskich, przebudowę i rozbudowę trzech budynków inwentarskich, budowę silosów paszowych, budowę ciągów transportowych i ramp załadowczych, budowę biogazowni, budowę zbiorników na gnojowicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 15/22, 15/21, 15/20 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2024-02-09 14:25
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-09-20 12:50
dokument ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-09 14:26
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz- etap II Ciemnik-Suliborek 2022-09-19 14:45
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborek 2022-09-19 14:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko-Recz-etap II Ciemnik-Suliborek 2024-02-12 12:31
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2022-09-12 15:24
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2022-09-12 15:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1,26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w gminie Recz 2024-02-12 12:36
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1,26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w gminie Recz 2024-02-12 12:41
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ew. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-09-08 14:38
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ew. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-09-08 14:35
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-04-08 10:00
dokument Wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w sprawie przepowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2022-08-23 15:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 23 sierpnia 2022r. na wniosek wnioskodawcy CEPV 98 Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa do trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. 26/1, 26/5, 26/7, 26/8 w obrębie Rajsko w Gminie Recz 2024-02-12 12:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 10:02
dokument Wystąpienie Burmistrza Recza do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2022-08-10 08:54
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-08-10 08:50
dokument Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-08-10 08:04
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-08-10 07:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz 2024-02-12 12:48
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz 2024-04-08 10:09
dokument Wystąpienie Burmistrza Recza do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-12 12:54
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowanian w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz 2024-02-12 12:53
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz 2024-02-12 12:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INNOTEC Sp. z o.o. ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedscji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zięwzięcia pod nazwą: Budowa instalaasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz 2024-04-08 10:18
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu Decyzji Nr 19/2022 określając środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr 105/23 - obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 10:17
dokument Decyzja nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr 105/23 - obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 10:21
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-12 13:06
dokument Przeniesienie decyzji nr 16/2022 Burmistrza Recza o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr ew. 50, 51 i 52 obręb Recz, Energy Solar 42 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa na rzecz Energy Solar 65 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa 2022-05-25 14:53
dokument Przeniesienie decyzji nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie Energy Solar 42 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa na rzecz Energy Solar 65 Sp. z o.o. ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa 2022-05-25 14:51
dokument Przeniesienie decyzji nr 10/2020 Burmistrza Recza z dnia 08 października 2020 r., znak: BM.6220.1-12.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 4 Max Consulting Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin 2022-05-24 11:30
dokument Przeniesienie decyzji nr 9/2020 Burmistrza Recza z dnia 07 października 2020 r., znak: BM.6220.1-16.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz EPV 1 Wenecja Sp. z o.o. ul. Władysława Łokietka 5/2 70-256 Szczecin na rzecz EPV 1 Sokółka Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 lok. 2.1, 20-601 Lublin 2022-05-24 11:13
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-12 13:10
dokument Decyzja nr 18/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-04-08 10:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie realizacji inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. Rotomouldingu 2024-02-12 13:20
dokument Decyzja Burmistrza Recza o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. Rotomouldingu 2024-02-12 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-05-11 11:38
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ew. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-12 13:24
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 05 maja 2022r. Decyzji nr 17/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanych na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-02-12 13:25
dokument Decyzja nr 17 /2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanych na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-02-12 13:28
dokument Zawiadomienie o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. Decyzji Nr 15/2022 znak: BM.6220.1-27.2022.RK określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo 2024-04-08 10:26
dokument Decyzja nr 15/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo 2024-04-08 10:30
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. rotomouldingu, do którego niezbędna jest adaptacja hali i wyposażenia jej w infrastrukturę socjalną, przyłącze gazowe, przyłącze wodne, przydomową oczyszczalnię ścieków, przyłącze elektryczne oraz zaplecze socjalne wraz z węzłem sanitarnym działka nr ew. 189 obręb Recz, gmina Recz 2024-02-12 13:32
dokument Decyzja nr 16/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa: Budowa farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr ew. 50, 51 i 52 obręb Recz 2024-02-12 13:35
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 27 kwietnia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach nr ew. 50, 51 i 52 obręb Recz 2024-02-12 13:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie "Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW na działce nr 113/4 obręb Wardyń, gmina Choszczno". 2022-04-25 12:41
dokument Decyzja nr 5/2021 Burmistrza Recza z dnia 13 września 2021 r., znak: BM.6220.28.1-12.2021.RK o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy pn.: Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789. DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin przenoszę na rzecz Ekoenergia Solar 3 Sp. z o.o. ul. Odzieżowa 12C/1, 71-502 Szczecin 2022-04-14 08:56
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz 2024-02-12 13:38
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości w sprawie Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz 2024-04-08 10:52
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia Przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr ewid. 105/23 - obręb Suliborek , gmina Recz, powiat Choszczeński, Województwo zachodniopomorskie 2024-02-12 13:39
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanich w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. rotomouldingu, do którego niezbędna jest adaptacja hali i wyposażenia jej w infrastrukturę socjalną, przyłącze gazowe, przyłącze wodne, przydomową oczyszczalnię ścieków, przyłącze elektryczne oraz zaplecze socjalne wraz z węzłem sanitarnym na działce nr 189, obręb Recz 2024-02-12 13:40
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Farmy Fotowoltaicznej Pomień wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pomień, Gmina Recz. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-12 13:51
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Farmy Fotowoltaicznej Pomień wraz z infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pomień, Gmina Recz. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-12 13:52
dokument Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 10/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmin Recz 2024-02-12 13:54
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowanania na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w gminie Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-12 13:55
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w gminie Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-12 13:56
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do czasu przedłozenia raportu 2022-03-23 08:10
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do czasu przedłożenia raportu 2022-03-23 08:08
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-02-12 13:58
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-02-12 13:59
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 50, 51 i 52 obręb Recz 2024-02-12 14:00
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 50, 51, 52 obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-12 14:01
dokument Zawoadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz 2024-02-12 14:02
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz i sporzadzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2024-02-12 14:04
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo 2024-02-12 14:09
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postepowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo 2024-02-12 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 07 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 49 i 50 obręb Recz 2024-02-12 14:11
dokument Decyzja nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na działkach ewidencyjnych nr 49 i 50 obręb Recz 2024-02-12 14:13
dokument Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Recza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku 2022-02-28 10:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim 2024-02-12 14:20
dokument Decyzja nr 11/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim 2024-04-08 10:58
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-02-23 11:42
dokument Postanowienie o zwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-02-23 11:34
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-02-23 11:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2024-02-12 14:24
dokument Decyzja nr 10/2022 Burmistrza Recza o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW w czterech etapach, każdy po ok. 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2024-04-08 11:00
dokument Obwieszczenie Burmistarza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz 2022-02-07 09:28
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 93 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz, na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko w gminie Recz 2024-04-08 11:02
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie 2024-02-13 13:34
dokument Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BM.6220.1.14.2021.RK.1.2022.RK 2024-02-13 13:35
dokument Wezwanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2022-01-18 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo 2022-01-14 12:37
dokument Wystąpienie Burmistrza Recza do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo 2022-01-14 12:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1-15.2019 dnia 10 grudnia 2019 r. 2022-01-14 12:33
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi powiatowej nr 2222Z Recz - Żeliszewo zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1-15.2019 dnia 10 grudnia 2019 r. 2022-01-14 12:21
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu tzw. rotomouldingu 2022-01-12 15:37
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 30 grudnia 2021 r. na wniosek Barnimie 74, 73-220 Drawno postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali przemysłowej z punktu redukcyjnego gazu na użytkową halę na cele usługowe z usługą rotacyjnego formowania polietylenu zw. rotomouldingu 2024-04-05 13:04
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmin Recz 2024-02-13 13:43
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2022-01-03 15:30
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-13 13:46
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia budowy farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-13 13:47
dokument Zawiadomienie stron postępowania z uwagi na konieczność szczegółowego zbadania wpływu przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz na elementy środowiska przyrodniczego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku 2024-02-13 13:48
dokument Zawiadomienie stron postępowania z uwagi na konieczność szczegółowego zbadania wpływu przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz na elementy środowiska przyrodniczego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku. 2024-02-13 13:49
dokument Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu założeń do planu zaopotrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Recz na lata 2022-2035 2021-12-30 08:29
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania w sprawie realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność szczegółowego zbadania wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska RDOŚ zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku 2024-02-13 13:56
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7 MW na działce o nr ewidencyjnych 200/1 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-12-29 10:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1 MW (łączna moc 3 MW) na dz. nr 691 obr. 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2021-12-27 15:05
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1 MW (łączna moc 3 MW) na dz. nr 691 obr. 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie oraz o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2021-12-27 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji nr 9/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa: Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-02-13 13:58
dokument Decyzja nr 9/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa: Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-02-13 14:02
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-02-13 14:03
dokument Decyzja nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-02-13 14:05
dokument Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w dniu 08 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa Farmy Fotowoltaicznej Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-13 14:06
dokument Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie oraz raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2021-12-09 08:12
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie oraz raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko 2024-02-13 14:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w gminie Recz 2024-02-13 14:10
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w gminie Recz oraz zgodnie z art. 66 ustawy ooś raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-13 14:12
dokument Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskow na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz. 2024-04-08 11:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 03 grudnia 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek INNOTEC SP. Z O. O. ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1075, 65/26, 65/29, 65/33 w obrębie Recz. 2024-04-08 11:08
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz 2024-02-13 14:13
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 02 grudnia 2021 r. oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek ALUTEC SP. Z O. O. ul. Kolejowa 48, 73-210 Recz w imieniu, której wystąpił pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 65/59, 65/60, 65/61, 1076 w obrębie Recz 2024-02-13 14:16
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie , Burmistrz Recza wystapił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim 2024-02-13 14:17
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego pod nazwa Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim 2024-02-13 14:18
dokument Zawiadmienie o wszcęciu postępowania w dniu 01 grudnia 2021 r. oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek PGE Energia Odnawialna S. A. ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa farmy fotowoltaicznej Sokoliniec o mocy do 15MW zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 43/1 obręb Sokoliniec, gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskim 2024-02-13 14:19
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-13 14:20
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-11-30 14:40
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2024-02-13 14:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 30 listopada 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc do 3MW) na działce nr 148/2 obręb 0012 Pomień, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo Zachodniopomorskie 2024-02-13 14:23
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowanie jako bezprzedmiotowe w całości dla Budowy stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz 2024-02-13 14:24
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowe w całości przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz 2024-04-08 11:11
dokument Zarząd Zlewni w Stargardzie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ramach inwestycji: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" 2021-11-30 14:12
dokument Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-13 14:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn Budowa do trzech farm fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW każda (łączna moc 3MW) na działce nr 691 obręb 0008 Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-13 14:28
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną o mocy do 7 MW na działce o nr ewidencyjnych 200/1 w obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-02-13 14:29
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-13 14:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-13 14:31
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 12:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o zawieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Recz 2 o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-02-14 12:38
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV Recz 2 o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie budowy farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w Gminie Recz 2024-02-14 12:42
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP dla przedsięwziecia polegajacego na budowie Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w Gminie Recz 2024-02-14 12:44
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 listopada 2021 r. w sprawie wydania na wniosek CEPV 98 Sp. z o.o. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek w imieniu, której wystąpił pełnomocnik decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego pn: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. na działkach 77, 78 w obrębie Żeliszewo oraz na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo w Gminie Recz 2024-02-14 12:47
dokument DECYZJA uchylająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dla spółki DIXI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-923 ul. Bogusławskiego 19/46 2021-11-09 09:49
dokument DECYZJA NR 6/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2024-02-14 12:54
dokument Zawiadomienie strony postępowania że w dniu 08 listopada 2021 r. została wydana decyzja nr 6/2021 znak: BM.6220.2.9.2021.RK stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2024-02-14 12:55
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz 2024-02-14 12:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o podjęciu z urzędu postępowania zawieszonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskieo mocy do 1MW na działce nr 49 i 50 obręb Recz 2024-02-14 13:16
dokument Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia Budowa fermy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie o mocy do 1MW na działce nr 49 i 50 obręb Recz 2024-02-14 13:18
dokument Wystąpienie do organów o opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7MW na działce nr 200/1 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin 2024-02-14 13:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 7MW na działce nr 200/1 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin 2024-02-14 13:21
dokument Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-02-14 13:22
dokument Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-02-14 13:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Choszcznie oraz do Zarządu Zlewni w Stargardzie w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin 2024-02-14 13:24
dokument OBWIESZCZENIA o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:25
dokument OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:26
dokument Wystąpienie o opinię do organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin 2024-02-14 13:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 25 października 2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 40 MW położonej na działce nr 125/7 w obrębie Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie na wniosek SOLART SP. Z O.O. ul. Mieszka I 104/10, 70-106 Szczecin 2024-02-14 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2021-10-25 09:29
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:30
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-14 13:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:33
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:35
dokument edmiocie obowiązku potrzObwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do organów o wyrażenie opinii w przeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz 2024-02-14 13:36
dokument Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz 2024-02-14 13:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego o powierzchni 0,41ha na działce nr ewid. 429/2 obręb Recz gm. Recz 2024-02-14 13:39
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, realizowanych na działce o nr ewidencyjnym 765 w obrębie 0013 m. Recz 2021-10-12 10:36
dokument Obwieszczenie o wystąpienie do organów o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonym przez Burmistrza Recza dla przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest CEPV 98 Sp. z o.o. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek polegającego na: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 103 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko oraz na działkach n nr ewid. 77, 78 w obrębie Żeliszewo w Gminie Recz 2021-09-28 10:28
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie na realizację przedsięwzięcia polegającego pn: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 103 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko oraz na działkach n nr ewid. 77, 78 w obrębie Żeliszewo w Gminie Recz 2024-02-14 13:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 27 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek CEPV 98 Sp. z o.o. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego pn: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 103 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 48/1 w obrębie Jarostowo na działkach o nr ewid. 722/1, 722/2, 726, 735, 743/1, 744, 745/1, 746, 751, 753/1, 756/1, 756/3, 757, 762 w obrębie Recz na działkach o nr ewid. 371/5, 851 w obrębie Rajsko oraz na działkach n nr ewid. 77, 78 w obrębie Żeliszewo w Gminie Recz 2024-02-14 13:50
dokument Wystapienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pn.: Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-14 13:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 20 września 2021 r. oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek Solaris Industria 10 Sp. z o.o. ul. Płoskie 1, 22- 400 Zamość z dnia 16.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pn.: Farma Fotowoltaiczna Pomień zlokalizowana w miejscowości Pomień, w gm. Recz, woj. zachodniopomorskie na działkach 357/1, 165/2, 355/1, 160/2, 161/3, 155/1 2024-02-14 13:47
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-09-15 10:03
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-08 11:12
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania zawieszonego w dniu 04 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:51
dokument Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789 2021-09-13 15:04
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydaniu w dniu 13 września 2021 r. decyzji znak: BM.6220.28.1-12.2021.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789 2021-09-13 15:01
dokument Decyzja nr 5/2021 znak: BM.6220.28.1-12.2021.RK z dnia 13 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789. 2024-02-14 13:55
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o zmienie decyzji nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach znak BM.6220.1-9.2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie w następujący sposób: 1. zmianę w Decyzji Nr 1/2020 r. znak. BM.6220.1-9.2020 r. pierwotnej nazwy przedsięwzięcia Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nową nazwę Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i 2. zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 29MW we wszystkich miejscach Decyzji Nr 1/2020, w tym w karcie charakterystyki stanowiącej załącznik do decyzji 2021-09-13 09:06
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do organów dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:57
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek inwestora Pomorskie Elektrownie Słoneczne 5 Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 13:59
dokument Zmiana decyzji Burmistrza Recza nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach znak BM.6220.1-9.2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie w następujący sposób: 1. zmianę w Decyzji Nr 1/2020 r. znak. BM.6220.1-9.2020 r. pierwotnej nazwy przedsięwzięcia Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz ? obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nową nazwę Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i 2. zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 29MW we wszystkich miejscach Decyzji Nr 1/2020, w tym w karcie charakterystyki stanowiącej załącznik do decyzji 2024-02-14 14:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 14:02
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 14:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek Pomorskie Elektrownie Słoneczne 5 Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2024-02-14 14:04
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowyuch uwarunkowaniach uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-09-07 14:29
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ew. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-09-07 14:24
dokument Decyzja z dnia 13.05.2021 r., znak: BM.6220.3-9.2014.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno Sun Power Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin przenoszę decyzję Burmistrza Recza na rzecz: Agro Bio Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin 2021-09-07 14:20
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ewid. 32/1 obręb Suliborek Gmina Recz 2024-04-04 07:52
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ewid. 32/1 obręb Suliborek Gmina Recz 2024-04-04 07:55
dokument ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI NAKAZUJĄCEJ USUNIĘCIE ODPADÓW Z MIEJSCA DO TEGO NIEPRZEZNACZONEGO, DZ. O NR EWID. 146/3, OBRĘB RECZ 2024-04-04 07:56
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia zmiany formalnej nazwy przedsięwzięcia w decyzji nr 1/2020 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nazwę zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 28,599025MW 2021-08-05 12:21
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie formalnej nazwy przedsięwzięcia w decyzji na Zespól elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i zmiany zapisów z mocy 22 MW na do 28,599025MW 2024-04-04 07:59
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz 2024-04-04 08:04
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz 2024-04-04 08:07
dokument Wystapienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP dla przedsięwziecia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 11:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 02.08.2021 r. postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek ON&OF INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 36, 82-500 Kwidzyn w imieniu której wystąpił dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 08:10
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-04-04 08:11
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1.7.2021.RK z dnia 11.05.2021r. 2024-04-04 08:13
dokument Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP Zarząd Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-07-27 15:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu poostępowania administracyjnegona wniosek E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław w imieniu, której występuje Pełnomocnik Zarządu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 08:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2021 budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły z węzłem Koszyce z wyłaczeniem obwodnicy miejscowości Wałcz 2021-07-23 11:43
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-07-20 11:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię w sprawie budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2024-04-04 08:20
dokument Wystąpienie do organów o opinię RDOŚ, PPIS, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Choszcznie w sprawie budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2024-04-04 08:21
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 lipca 2021 r. postępowania na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW w czterech etapach, każdy po ok. 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2024-04-04 08:25
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia 2021-07-09 12:07
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2024-04-04 08:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Milgranet Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/29 00-131 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2024-04-04 08:29
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-04 08:30
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-08 11:23
dokument Zawiadomienie Burmistrz Recza, o wydaniu w dniu 18 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2024-04-04 08:37
dokument Decyzja nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2024-04-04 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) 2024-04-04 08:42
dokument Decyzja nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) 2024-04-04 08:46
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2024-04-04 08:47
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S10 Szczecin Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-04 14:16
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-04-04 09:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-04 09:17
dokument Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin dla elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-04 09:18
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Opinie PPIS w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-04-28 13:02
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) 2024-04-04 09:20
dokument Opinia PPIS w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-04-22 12:22
dokument Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 09:22
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 09:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniachna na realizację przedsięwzięcia budowy Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach ewidencyjnych 765 obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-04-13 14:01
dokument Decyzja NR 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach ewidencyjnych 765 obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 09:27
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 31.03.2021 r. znak: BM.6220.28.1-5.2021.RK Burmistrz Recza stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2021-04-01 12:44
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-04-12 15:02
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-04-08 11:43
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w imieniu której wystąpił Pełnomocnik dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2024-04-04 09:34
dokument ZAWIADOMIENIE Burmistrza Recza BM.6220.24.1-9.2020/ o wydaniu w dniu 18.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zalesienia działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, gmina Recz 2021-03-18 14:38
dokument DECYZJA NR 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach BM.6220.24.1-8.2020/2021.RK zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, gmina Recz 2021-03-18 08:54
dokument OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz, (proj. Recz III) 2024-04-04 09:51
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS, PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia budowy Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-03-12 09:46
dokument Obwieszczenie do pełnego i czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia budowy Zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-03-12 09:14
dokument Opinie organów na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-03-10 13:03
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-04 09:58
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-04 09:59
dokument Wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2024-04-04 10:00
dokument Wystapienie o RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 10:01
dokument Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 10:02
dokument DECYZJA NR 1/2021 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transpoortu nieczystości płynnych 2021-02-26 12:56
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz o złożenie niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do raportu w zakresie oddziaływania odorowego inwestycji oraz proponowanych metod przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz. 2024-04-04 10:04
dokument Obwieszczenie i Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP o opinię dla przedsięwziecia polegajacego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 10:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 10:08
dokument Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zalesienie gruntów na działce ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2021-02-16 08:57
dokument Zawiadomienie -Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zalesienie gruntów na działce ewidencyjnej nr 7/4 Sulibórz, Gmina Recz 2021-02-16 08:53
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz 2024-04-04 10:10
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-02-02 08:33
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-02-02 08:30
dokument Zarządzenie 21/2020 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku 2021-01-29 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrz Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2021-01-25 13:43
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2024-04-04 10:14
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2024-04-04 10:15
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2024-04-08 12:33
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 50, 51, 52 obręb Recz, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko kompletnego pod względem merytorycznym 2024-04-04 10:27
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 10:29
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 10:30
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Stargardzie, PPIS w Choszcznie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2024-04-04 10:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2024-04-04 10:33
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 10:36
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodacę kompletnego raportu 2024-04-04 10:36
dokument Wystąpienie do RDOŚ, RZGW WP, PPIS o wyrażenie opinii w sprawie przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2024-04-04 10:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2024-04-04 10:40
dokument Zawiadomienie o wydaniu w dniu 09 grudnia DECYZJI NR 14/2020 znak BM.6220.23.1-7.2020.RK dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-12-10 10:54
dokument DECYZJA NR 14/2020 BM.6220.23.1-7.2020.RK z dnia 09 grudnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2024-04-04 10:42
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 07.12.2020 r. DECYZJI NR 13/2020 znak BM.6220.16.1-11.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765 obręb Recz oraz 392/5, 405, 397/11. 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-12-07 08:11
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765 obręb Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 10:46
dokument Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński (znak: BM.6220.20.1-13.2020.RK) z Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań na rzecz Zielona Energia Recz Sp. z o.o. Szczepankowo 134, 61-313 Poznań 2024-04-04 10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2024-04-04 10:48
dokument Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2024-04-04 10:49
dokument ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 10:50
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zalesienia działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, Gmina Recz 2020-11-25 12:23
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 października 2020 r. decyzji nr 12/2020 znak BM.6220.22.1-8.2020.RK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz 2024-04-04 10:51
dokument DECYZJA NR 12/2020 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz 2024-04-04 10:53
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada Decyzji NR 11/2020 BM.6220.1-14.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-04 10:54
dokument Decyzja NR 11/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-04 10:56
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2024-04-04 10:56
dokument Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788; (znak: BM.6220.1-23.2020) na rzecz; EKOENERGIA SOLAR 3 Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin 2024-04-04 10:58
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ oraz PPIS o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest MDW Energy Sp. z o.o. ul. Okólna 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp. w imieniu której wystąpił Członek Zarządu polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 14:29
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-11-06 09:17
dokument Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 14:30
dokument Wystapienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 12:56
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zalesienia działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, gmina Recz 2020-10-27 14:07
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: BM.6220.1-12.2020 zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-04 14:33
dokument DECYZJA NR 10/2020 z dnia 08 października 2020 r. o środowiskowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-04 14:35
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.10.2020 r. decyzji znak:BM.6220.1-17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-10-08 13:56
dokument DECYZJA NR 9/2020 z dnia 07.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-04 14:38
dokument Decyzja Nr 8/2020 znak BM.6220.1-23.2020 z dnia 01 października 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną inrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788 2024-04-04 14:40
dokument Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie (znak: BM.6220.1-9.2020) na rzecz Milgranet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa 2024-04-04 14:41
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu w dniu 01 października 2020 r. decyzji znak BM.6220.1-23.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną inrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788 2020-10-02 14:20
dokument Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, WODY POLSKIE o wyrażenie opini w realizacji przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2020-10-02 14:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na zalesieniu nieruchomości gruntowej dz. nr 7/4 w obrębie Sulibórz, gmina Recz 2020-10-02 14:03
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, PPIS, Wody Polskie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, Gmina Recz 2020-10-02 13:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, Gmina Recz 2020-10-02 13:53
dokument Zawiadomienie o wydanej Decyzji Nr 7 znak: BM.6220.17.1-8.2020.RK w dniu 30 września 2020 r. zgody na realizację przedsiewziecia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2024-04-08 13:16
dokument Decyzja Nr 7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2024-04-04 14:45
dokument Obwieszczenie o wystapieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-04 14:46
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-04 14:47
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjny 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-04 14:48
dokument ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-09-25 14:00
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji w dniu 18 września 2020 r. znak: BM6220.1-8.2020 zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr 105/23 - obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2020-09-21 14:28
dokument DECYZJA NR 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr 105/23 - obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 14:52
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-09-18 14:08
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-09-18 14:08
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2024-04-08 13:19
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2024-04-05 08:49
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2024-04-08 13:21
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2024-04-05 08:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 03 września 2020 r. postanowienia o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-09-04 15:01
dokument Postanowienie z dnia 03 września 2020 r. znak: BM.6220.20.6.2020.RK o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-05 08:53
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-05 08:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: BM.6220.21.7.2020.RK w dniu 03 września 2020 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-04 07:52
dokument Postanowienie znak: BM.6220.21.6.2020.RK z dnia 03 września 2020 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-05 08:55
dokument Obwieszczenie o wystąpienie o opinię do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-05 08:56
dokument Obwieszczenie o wydanym w dniu 01 września 2020 r. postanowieniu znak: BM.6220.18.6.2020.RK o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2020-09-02 12:15
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-04-05 08:58
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-04-05 08:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: BM.6220.19.7.2020.RK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-01 10:02
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-05 09:01
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-05 09:01
dokument Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-08-28 13:28
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniana na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-05 09:03
dokument Zawiadomienie o wydanej DECYZJI NR 5/2020 znak: BM.6220.1-14.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2020-08-27 10:00
dokument DECYZJA NR 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2024-04-05 09:05
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2020-08-26 12:42
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydanej w 19.08.2020 r. decyzji znak: BM.6220.1-16.2020.RK pod nazwą: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2024-04-05 09:07
dokument DECYZJA NR 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2024-04-05 09:08
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-08 13:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-05 08:23
dokument Wystapienie do RDOŚ Szczecin o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjny 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-08 13:25
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjny 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:24
dokument Wystąpienie do RDOŚ Szczecin o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-08-14 12:32
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:26
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:27
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-05 08:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2024-04-05 08:29
dokument KOMUNIKAT 2020-08-12 14:34
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-08 13:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą n a działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina 2024-04-05 08:32
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2024-04-05 08:34
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepidu, Zarządu Zlewni w Stargardzie o opinię w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-04-05 08:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2024-04-05 08:36
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy ws. postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr ewid. 105/23 - obręb Suliborek , gmina Recz, powiat Choszczeński, Województwo zachodniopomorskie?, zostaje wydłużony do 31.08.2020 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy. 2024-04-05 08:37
dokument Zawiadomienie o wydaniu Decyzji środowiskowej BM.6220.15.9.2020.RK stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-08 13:28
dokument Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-05 08:40
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2024-04-05 08:41
dokument Decyzja NR 2/2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa i budowa dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza; 2020-07-24 15:06
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i budowy dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza. 2020-07-24 12:15
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-07-21 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA RECZA z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027". 2020-07-21 09:02
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2024-04-05 08:45
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2024-04-05 08:46
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na "Osiedlu Dolinka" 2020-07-16 15:29
dokument Obwieszczenie wystąpienia o wyrażenia opinii dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-07-15 13:30
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, WP Zarząd Zlewni Stargard o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2024-04-05 07:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-05 07:52
dokument Przeniesienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz. Powiat Choszczno 2020-06-26 11:30
dokument Zawiadomienie o informowaniu stron postępowania poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 49, 50 obręb Recz, gmina Recz 2020-06-26 11:24
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 49, 50 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:06
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013) działka nr 485/5 2024-04-05 08:07
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędna infrastrukturą woj. zachodniopomorskie, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2024-04-05 08:08
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-06-16 14:28
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2024-04-05 08:09
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 0008)w miejscowości Recz, gmina Recz " 2024-04-05 08:11
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny dla farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW na działce nr ewid. 50, 51, 52 obręb Recz, gmina Recz. 2024-04-05 08:12
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach oznaczonych nr geod. 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:13
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2020-05-29 12:43
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach oznaczonych nr ewid. 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:14
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie wszczęcia postępowania na przebudowę następujących ulic w miejscowości Recz Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, Podgórnej, Zielnej, Sienkiewicza 2020-05-26 13:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszacą na działce nr ew. 727; 728 w miejscowosci Recz, gmina Recz 2024-04-05 08:16
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydanej Decyzji nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-05-25 10:28
dokument Decyzja nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22MW na działce o nr ewid. 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2024-04-05 08:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowy ulic Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, Podgórnej, Zielnej, Sienkiewicza w miejscowości Recz 2020-05-20 15:02
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej 2024-04-05 08:19
dokument Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogi działka nr 806, obręb Recz sieci kablowej 15kV i 0,4kV 2024-04-05 08:20
dokument Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2020-05-15 10:33
dokument Przeniesienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno 2020-05-15 10:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-08 13:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 14:54
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-05-07 14:20
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-04 14:56
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2024-04-04 14:57
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, gmina Recz ? obszar wiejski województwo zachodniopomorskie 2024-04-04 14:58
dokument Obwieszczenie o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem Burmistrza Recza znak BM.6220.1-15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej nr 2222 Z Recz- Żeliszewo 2024-04-04 14:59
dokument Postanowienie o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem znak BM.6220.1-15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo 2024-04-04 15:00
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2024-04-04 15:01
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2024-04-04 15:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-03-11 14:22
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2024-04-04 15:03
dokument Zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, ZZ Wody Polskie w Stargardzie. 2020-03-06 16:05
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. 2020-03-06 15:57
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. 2020-03-06 15:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza 2020-03-05 13:52
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III. 2020-03-05 13:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. 2020-03-04 15:14
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach 613/4, 613/5 obręb Recz, gmina Recz. 2020-03-02 16:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o nr ewid. 392/5, obręb Recz - obszar wiejski. 2020-03-02 16:09
dokument Obwieszczenie Burmistrz Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-03-02 16:10
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5. 2024-04-04 15:08
dokument Postanowienie Burmistrza Recz o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo, ( 320206_5.0014) dz. nr 57. 2024-04-04 15:09
dokument Postanowienie Burmistrz Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 697 (0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2020-02-11 10:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydanym postanowieniu w sprawie budowy: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III 2020-02-10 14:02
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni Fotowoltaicznych PV Recz III 2020-02-10 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS, RZGW o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II działka nr ewid. 485/5 obręb Rajsko 2020-01-20 11:04
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz.nr 485/5 2020-01-15 10:24
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie Zespołu elektrowni Fotowoltaicznych PV Recz III 2020-01-15 10:21
dokument Zawiadomienie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2024-04-05 09:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-01-09 12:08
katalog 2019 - KATALOG -
katalog 2018 - KATALOG -
katalog 2017 - KATALOG -
katalog 2016 - KATALOG -
katalog 2015 - KATALOG -
katalog 2014 - KATALOG -
katalog 2013 - KATALOG -
katalog 2012 - KATALOG -
katalog 2011 - KATALOG -
katalog 2010 - KATALOG -
katalog 2009 - KATALOG -
katalog 2008 - KATALOG -
katalog 2007 - KATALOG -