Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Publicznie dostępny wykaz danych 2021-03-26 12:15
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-09-15 10:03
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-09-15 09:47
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o podjęciu postępowania zawieszonego w dniu 04 stycznia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowa Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-09-15 09:25
dokument Zawiadomienie społeczeństwa poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789 2021-09-13 15:04
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydaniu w dniu 13 września 2021 r. decyzji znak: BM.6220.28.1-12.2021.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789 2021-09-13 15:01
dokument Decyzja nr 5/2021 znak: BM.6220.28.1-12.2021.RK z dnia 13 września 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Elektrownia Słoneczna Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768,769,770,783,784, 787, 788, 789. 2021-09-13 14:55
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o zmienie decyzji nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach znak BM.6220.1-9.2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie w następujący sposób: 1. zmianę w Decyzji Nr 1/2020 r. znak. BM.6220.1-9.2020 r. pierwotnej nazwy przedsięwzięcia Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nową nazwę Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i 2. zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 29MW we wszystkich miejscach Decyzji Nr 1/2020, w tym w karcie charakterystyki stanowiącej załącznik do decyzji 2021-09-13 09:06
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię do organów dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2021-09-10 12:03
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2021-09-10 12:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek inwestora Pomorskie Elektrownie Słoneczne 5 Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik Pani Marta Kaczmarek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz 2) o mocy do 1MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 701/1, 701/3, 703/1 obręb Recz, Gmina Recz 2021-09-10 11:58
dokument Zmiana decyzji Burmistrza Recza nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach znak BM.6220.1-9.2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie w następujący sposób: 1. zmianę w Decyzji Nr 1/2020 r. znak. BM.6220.1-9.2020 r. pierwotnej nazwy przedsięwzięcia Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz ? obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nową nazwę Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i 2. zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 29MW we wszystkich miejscach Decyzji Nr 1/2020, w tym w karcie charakterystyki stanowiącej załącznik do decyzji 2021-09-10 11:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2021-09-10 11:36
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2021-09-10 11:37
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 września 2021 r. postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych na wniosek Pomorskie Elektrownie Słoneczne 5 Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik Pani Marta Kaczmarek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (EPV Recz) o łącznej mocy do 16MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 722/2, 756/3, 743/1, 746, 745/1, obręb Recz, Gmina Recz 2021-09-10 11:37
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowyuch uwarunkowaniach uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-09-07 14:29
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ew. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-09-07 14:24
dokument Decyzja z dnia 13.05.2021 r., znak: BM.6220.3-9.2014.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno Sun Power Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin przenoszę decyzję Burmistrza Recza na rzecz: Agro Bio Sp. z o.o. ul. Bolesława Śmiałego 15/8, 70-351 Szczecin 2021-09-07 14:20
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ewid. 32/1 obręb Suliborek Gmina Recz 2021-09-03 16:24
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ewid. 32/1 obręb Suliborek Gmina Recz 2021-09-03 16:19
dokument ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI NAKAZUJĄCEJ USUNIĘCIE ODPADÓW Z MIEJSCA DO TEGO NIEPRZEZNACZONEGO, DZ. O NR EWID. 146/3, OBRĘB RECZ 2021-08-18 14:54
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia zmiany formalnej nazwy przedsięwzięcia w decyzji nr 1/2020 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie na nazwę zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i zmianę zapisów z mocy 22 MW na do 28,599025MW 2021-08-05 12:21
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Stargardzie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie formalnej nazwy przedsięwzięcia w decyzji na Zespól elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe i zmiany zapisów z mocy 22 MW na do 28,599025MW 2021-08-05 12:17
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Krzysztof Błażejczak i Andrzej Pacześny prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz 2021-08-02 14:43
dokument Wystąpienie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Krzysztof Błażejczak i Andrzej Pacześny prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz 2021-08-02 14:43
dokument Wystapienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP dla przedsięwziecia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-08-02 13:42
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 02.08.2021 r. postępowania administracyjnego oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek ON&OF INVESTMENT Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 36, 82-500 Kwidzyn w imieniu której wystąpił Przemysław Zieliński dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzysząca w obrębie geodezyjnym Suliborek, Gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-08-02 13:40
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-07-27 15:40
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.1.7.2021.RK z dnia 11.05.2021r. 2021-07-27 15:37
dokument Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP Zarząd Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-07-27 15:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu poostępowania administracyjnegona wniosek E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław w imieniu, której występuje Pełnomocnik Zarządu Józef Ziaja oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 48 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 154 obręb Pomień, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2021-07-27 15:25
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2021 budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły z węzłem Koszyce z wyłaczeniem obwodnicy miejscowości Wałcz 2021-07-23 11:43
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-07-20 11:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o opinię w sprawie budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2021-07-14 13:25
dokument Wystąpienie do organów o opinię RDOŚ, PPIS, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Choszcznie w sprawie budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW (w czterech etapach, każdy po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2021-07-14 13:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14 lipca 2021 r. postępowania na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w imieniu, której wystąpił Pełnomocnik Pani Karolina Paulina Ceglarz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4MW w czterech etapach, każdy po ok. 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 8/1 i 9 położonej w obrębie Jarostowo, Gmina Recz 2021-07-14 13:14
dokument Obwieszczenie o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 oraz rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia 2021-07-09 12:07
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2021-07-05 15:17
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek Milgranet Sp. z o.o. ul. Grzybowska 2/29 00-131 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn oraz kontenerowych magazynów energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem 2021-07-05 15:13
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-06-16 12:03
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-06-09 14:34
dokument Zawiadomienie Burmistrz Recza, o wydaniu w dniu 18 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2021-05-18 09:29
dokument Decyzja nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2021-05-18 09:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) 2021-05-17 08:50
dokument Decyzja nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) 2021-05-17 08:44
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-05-12 15:09
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S10 Szczecin Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu początek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-04 14:16
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-05-04 08:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-05-04 08:13
dokument Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin dla elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-05-04 08:04
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Opinie PPIS w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-04-28 13:02
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz (proj. Recz III) 2021-04-27 14:06
dokument Opinia PPIS w Choszcznie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stargardzie w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-04-22 12:22
dokument Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-04-13 14:36
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-04-14 14:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu Decyzji nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniachna na realizację przedsięwzięcia budowy Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach ewidencyjnych 765 obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-04-13 14:01
dokument Decyzja NR 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy Zespół elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach ewidencyjnych 765 obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-04-13 13:57
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu z dnia 31.03.2021 r. znak: BM.6220.28.1-5.2021.RK Burmistrz Recza stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2021-04-01 12:44
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-04-12 15:02
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, Zarządu Zlewni w Stargardzie o wyrażenie opinii w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-03-25 09:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek SIG POLSKA PORTFOLIO 8 Sp. z o.o. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa w imieniu której wystąpił Pełnomocnik Pani Karolina Paulina Ceglarz dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 30 położonej w obrębie Suliborek, Gmina Recz 2021-03-25 09:30
dokument ZAWIADOMIENIE Burmistrza Recza BM.6220.24.1-9.2020/ o wydaniu w dniu 18.03.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zalesienia działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, gmina Recz 2021-03-18 14:38
dokument DECYZJA NR 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach BM.6220.24.1-8.2020/2021.RK zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zalesienie działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, gmina Recz 2021-03-18 08:54
dokument OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz, (proj. Recz III) 2021-03-17 16:26
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS, PGW Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia budowy Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-03-12 09:46
dokument Obwieszczenie do pełnego i czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia budowy Zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-03-12 09:14
dokument Opinie organów na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-03-10 13:03
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, PPIS, PGW WP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-03-10 11:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-03-10 11:38
dokument Wniosek DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni słonecznej Recz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz (320206_4) obręb 0008 Recz, dz. nr 688, 768, 769, 770, 783, 784, 787, 788, 789 2021-03-10 11:34
dokument Wystapienie o RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-03-04 09:51
dokument Postanowienie o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-03-04 09:48
dokument DECYZJA NR 1/2021 Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transpoortu nieczystości płynnych 2021-02-26 12:56
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do ROL-BIP s.c., Suliborek 27, 73-210 Recz o złożenie niezbędnych wyjaśnień i uzupełnień do raportu w zakresie oddziaływania odorowego inwestycji oraz proponowanych metod przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce nr 105/23 obr. Suliborek, gmina Recz. 2021-02-22 15:17
dokument Obwieszczenie i Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, PGW WP o opinię dla przedsięwziecia polegajacego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-03-02 10:39
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 148 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/2, 397/3 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2021-03-11 08:01
dokument Zawiadomienie stron postępowania o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zalesienie gruntów na działce ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2021-02-16 08:57
dokument Zawiadomienie -Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zalesienie gruntów na działce ewidencyjnej nr 7/4 Sulibórz, Gmina Recz 2021-02-16 08:53
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz 2021-02-08 12:12
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-02-02 08:33
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-02-02 08:30
dokument Zarządzenie 21/2020 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku 2021-01-29 15:13
dokument Obwieszczenie Burmistrz Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2021-01-25 13:43
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2021-01-25 13:37
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2021-01-21 07:38
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2021-01-12 10:27
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 50, 51, 52 obręb Recz, Gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko kompletnego pod względem merytorycznym 2021-01-07 11:33
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-01-05 13:51
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2021-01-05 13:43
dokument Wystąpienie do RDOŚ w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Stargardzie, PPIS w Choszcznie o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2021-01-20 09:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz 2021-01-04 10:57
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2020-12-30 09:23
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, na działce nr ewid. 49 i 50, obręb Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie do czasu przedłożenia przez wnioskodacę kompletnego raportu 2020-12-30 09:18
dokument Wystąpienie do RDOŚ, RZGW WP, PPIS o wyrażenie opinii w sprawie przedsiewzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2020-12-16 15:54
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz 2020-12-16 15:46
dokument Zawiadomienie o wydaniu w dniu 09 grudnia DECYZJI NR 14/2020 znak BM.6220.23.1-7.2020.RK dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-12-10 10:54
dokument DECYZJA NR 14/2020 BM.6220.23.1-7.2020.RK z dnia 09 grudnia 2020 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-12-10 10:45
dokument OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 07.12.2020 r. DECYZJI NR 13/2020 znak BM.6220.16.1-11.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765 obręb Recz oraz 392/5, 405, 397/11. 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-12-07 08:11
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia pod nazwą budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765 obręb Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-12-07 08:04
dokument Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński (znak: BM.6220.20.1-13.2020.RK) z Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Witolda Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań na rzecz Zielona Energia Recz Sp. z o.o. Szczepankowo 134, 61-313 Poznań 2020-12-04 10:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2020-12-02 15:22
dokument Wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2020-12-02 15:17
dokument ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-11-25 12:28
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zalesienia działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, Gmina Recz 2020-11-25 12:23
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 października 2020 r. decyzji nr 12/2020 znak BM.6220.22.1-8.2020.RK stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz 2020-11-18 09:55
dokument DECYZJA NR 12/2020 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 8/12, 8/14, 8/16, 9/1, 9/2, 10 (obręb 0004) w miejscowości Grabowiec , Gmina Recz 2020-11-18 07:29
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 listopada Decyzji NR 11/2020 BM.6220.1-14.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-11-17 13:33
dokument Decyzja NR 11/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-11-17 13:24
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2020-11-10 09:29
dokument Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788; (znak: BM.6220.1-23.2020) na rzecz; EKOENERGIA SOLAR 3 Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin 2020-11-09 09:43
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ oraz PPIS o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest MDW Energy Sp. z o.o. ul. Okólna 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp. w imieniu której wystąpił Członek Zarządu Wojciech Kargul polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-11-09 09:39
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-11-06 09:17
dokument Wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-11-06 08:51
dokument Wystapienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-10-30 10:46
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia zalesienia działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, gmina Recz 2020-10-27 14:07
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: BM.6220.1-12.2020 zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-10-08 14:43
dokument DECYZJA NR 10/2020 z dnia 08 października 2020 r. o środowiskowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-10-08 14:37
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07.10.2020 r. decyzji znak:BM.6220.1-17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-10-08 13:56
dokument DECYZJA NR 9/2020 z dnia 07.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-10-08 13:48
dokument Decyzja Nr 8/2020 znak BM.6220.1-23.2020 z dnia 01 października 2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną inrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788 2020-10-02 14:32
dokument Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie (znak: BM.6220.1-9.2020) na rzecz Milgranet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa 2020-10-02 14:27
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu w dniu 01 października 2020 r. decyzji znak BM.6220.1-23.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną inrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz, dz. nr 768,769,770,783,784,788 2020-10-02 14:20
dokument Wystąpienie do RDOŚ, PPIS, WODY POLSKIE o wyrażenie opini w realizacji przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 7/4 obręb Sulibórz, Gmina Recz 2020-10-02 14:06
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na zalesieniu nieruchomości gruntowej dz. nr 7/4 w obrębie Sulibórz, gmina Recz 2020-10-02 14:03
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, PPIS, Wody Polskie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, Gmina Recz 2020-10-02 13:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu działki ewidencyjnej nr 120/2 obręb Sokoliniec, Gmina Recz 2020-10-02 13:53
dokument Zawiadomienie o wydanej Decyzji Nr 7 znak: BM.6220.17.1-8.2020.RK w dniu 30 września 2020 r. zgody na realizację przedsiewziecia pod nazwą budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-10-02 08:48
dokument Decyzja Nr 7 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-10-02 08:43
dokument Obwieszczenie o wystapieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-09-29 11:30
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-09-29 11:05
dokument ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjny 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-09-25 14:05
dokument ZAWIADOMIENIE POPRZEZ OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-09-25 14:00
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji w dniu 18 września 2020 r. znak: BM6220.1-8.2020 zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr 105/23 - obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2020-09-21 14:28
dokument DECYZJA NR 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr 105/23 - obręb Suliborek, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2020-09-21 14:17
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-09-18 14:08
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-09-18 14:08
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-09-15 09:10
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2020-09-15 08:47
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2020-09-11 08:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia budowy Elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/12; 8/14; 8/16; 9/1; 9/2; 10 ( obręb 0004) w miejscowości Grabowiec, Gmina Recz 2020-09-11 08:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 03 września 2020 r. postanowienia o nałożeniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-09-04 15:01
dokument Postanowienie z dnia 03 września 2020 r. znak: BM.6220.20.6.2020.RK o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-09-04 14:58
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-09-04 14:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: BM.6220.21.7.2020.RK w dniu 03 września 2020 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-04 07:52
dokument Postanowienie znak: BM.6220.21.6.2020.RK z dnia 03 września 2020 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-04 07:50
dokument Obwieszczenie o wystąpienie o opinię do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV , RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-03 15:22
dokument Obwieszczenie o wydanym w dniu 01 września 2020 r. postanowieniu znak: BM.6220.18.6.2020.RK o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2020-09-02 12:15
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2020-09-02 12:11
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody polskie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia Farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2020-09-02 12:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: BM.6220.19.7.2020.RK o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-01 10:02
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-01 09:58
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-09-01 09:56
dokument Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-08-28 13:28
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniana na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-08-28 13:25
dokument Zawiadomienie o wydanej DECYZJI NR 5/2020 znak: BM.6220.1-14.2020.RK o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2020-08-27 10:00
dokument DECYZJA NR 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2020-08-27 09:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2020-08-26 12:42
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o wydanej w 19.08.2020 r. decyzji znak: BM.6220.1-16.2020.RK pod nazwą: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-08-24 15:25
dokument DECYZJA NR 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-08-24 15:21
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-08-17 15:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznych wraz z infrastruktura towarzyszącą RECZ IV, RECZ V o mocy do 2MW na działce o nr ew. 717/2, 717/3 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-08-17 15:20
dokument Wystapienie do RDOŚ Szczecin o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjny 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-08-14 12:36
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy fermy fotowoltaicznej o mocy do 1MW realizowanego na działkach oznaczonych nr geodezyjny 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-08-14 12:34
dokument Wystąpienie do RDOŚ Szczecin o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-08-14 12:32
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-08-14 12:28
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-08-14 12:25
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny odzdziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia budowy Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-08-14 11:38
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy fotowoltaicznej Recz o mocy do 1 MW z infrastruktura towarzyszącą na działkach ewid. nr 48 i 53/23 obręb Recz, miasto Recz, powiat choszczeński 2020-08-14 11:33
dokument KOMUNIKAT 2020-08-12 14:34
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-08-10 09:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą n a działce nr ew. 713/2 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina 2020-08-10 09:56
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2020-08-06 11:19
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepidu, Zarządu Zlewni w Stargardzie o opinię w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2020-08-04 09:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 15 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 43/8 obręb Wielgoszcz, gmina Recz 2020-08-04 09:42
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o terminie załatwienia sprawy ws. postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce nr ewid. 105/23 - obręb Suliborek , gmina Recz, powiat Choszczeński, Województwo zachodniopomorskie?, zostaje wydłużony do 31.08.2020 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy. 2020-07-30 10:20
dokument Zawiadomienie o wydaniu Decyzji środowiskowej BM.6220.15.9.2020.RK stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-07-30 07:54
dokument Decyzja środowiskowa o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-07-30 07:46
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-07-29 15:30
dokument Decyzja NR 2/2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa i budowa dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza; 2020-07-24 15:06
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i budowy dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza. 2020-07-24 12:15
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-07-21 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA RECZA z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027". 2020-07-21 09:02
dokument Wystąpienie o opinię do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-07-20 15:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz 2020-07-20 15:28
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na "Osiedlu Dolinka" 2020-07-16 15:29
dokument Obwieszczenie wystąpienia o wyrażenia opinii dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-07-15 13:30
dokument Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, WP Zarząd Zlewni Stargard o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2020-07-15 13:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-07-15 13:18
dokument Przeniesienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 145/23, obręb Sokoliniec, gmina Recz. Powiat Choszczno 2020-06-26 11:30
dokument Zawiadomienie o informowaniu stron postępowania poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 49, 50 obręb Recz, gmina Recz 2020-06-26 11:24
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie, na działkach ewidencyjnych nr 49, 50 obręb Recz, gmina Recz 2020-06-26 11:18
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013) działka nr 485/5 2020-06-22 12:37
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędna infrastrukturą woj. zachodniopomorskie, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-06-22 12:32
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-06-16 14:28
dokument Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz (320206_4), obręb 0008 Recz działka nr 768, 769, 770, 783, 784, 788 2020-06-16 14:24
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 0008)w miejscowości Recz, gmina Recz " 2020-06-16 14:20
dokument Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny dla farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW na działce nr ewid. 50, 51, 52 obręb Recz, gmina Recz. 2020-06-03 11:03
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działkach oznaczonych nr geod. 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-05-29 13:42
dokument Zawiadomienie poprzez Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2020-05-29 12:43
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działkach oznaczonych nr ewid. 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-05-29 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie wszczęcia postępowania na przebudowę następujących ulic w miejscowości Recz Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, Podgórnej, Zielnej, Sienkiewicza 2020-05-26 13:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszacą na działce nr ew. 727; 728 w miejscowosci Recz, gmina Recz 2020-05-25 11:35
dokument Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydanej Decyzji nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-05-25 10:28
dokument Decyzja nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22MW na działce o nr ewid. 392/5, obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie 2020-05-25 10:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przebudowy ulic Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, Podgórnej, Zielnej, Sienkiewicza w miejscowości Recz 2020-05-20 15:02
dokument Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji środowiskowej 2020-05-18 16:40
dokument Decyzja na zlokalizowanie w pasie drogi działka nr 806, obręb Recz sieci kablowej 15kV i 0,4kV 2020-05-15 10:38
dokument Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2020-05-15 10:33
dokument Przeniesienie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 28, obręb Suliborek, gmina Recz, powiat Choszczno 2020-05-15 10:26
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz II o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2020-05-11 16:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Recz I o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Recz, gmina Recz, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 2020-05-11 16:30
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-05-07 14:20
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW realizowanych na działkach nr 629/1, 629/2, 630/6 obręb Recz, gmina Recz 2020-05-07 14:17
dokument Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW realizowanych na działkach nr 613/5, 613/4 obręb Recz, gmina Recz 2020-05-07 14:14
dokument Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe o mocy do 22MW na działce o numerze ewidencyjnym 392/5, gmina Recz ? obszar wiejski województwo zachodniopomorskie 2020-05-04 15:34
dokument Obwieszczenie o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem Burmistrza Recza znak BM.6220.1-15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej nr 2222 Z Recz- Żeliszewo 2020-04-07 08:59
dokument Postanowienie o odmowie podjęcia postępowania zawieszonego postanowieniem znak BM.6220.1-15.2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej nr 2222Z Recz-Żeliszewo 2020-04-07 08:52
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-03-17 11:53
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2020-03-17 11:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-03-11 14:22
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 2020-03-11 14:19
dokument Zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, ZZ Wody Polskie w Stargardzie. 2020-03-06 16:05
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. 2020-03-06 15:57
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. 2020-03-06 15:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza 2020-03-05 13:52
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III. 2020-03-05 13:49
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. 2020-03-04 15:14
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach 613/4, 613/5 obręb Recz, gmina Recz. 2020-03-02 16:08
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznej EF Recz Południe o mocy do 22 MW na działce o nr ewid. 392/5, obręb Recz - obszar wiejski. 2020-03-02 16:09
dokument Obwieszczenie Burmistrz Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-03-02 16:10
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5. 2020-02-18 16:53
dokument Postanowienie Burmistrza Recz o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo, ( 320206_5.0014) dz. nr 57. 2020-02-18 16:49
dokument Postanowienie Burmistrz Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 697 (0008) w miejscowości Recz, gmina Recz 2020-02-11 10:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wydanym postanowieniu w sprawie budowy: Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III 2020-02-10 14:02
dokument Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: Zespołu elektrowni Fotowoltaicznych PV Recz III 2020-02-10 13:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS, RZGW o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II działka nr ewid. 485/5 obręb Rajsko 2020-01-20 11:04
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz.nr 485/5 2020-01-15 10:24
dokument Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wystąpieniu do organów o opinię w sprawie Zespołu elektrowni Fotowoltaicznych PV Recz III 2020-01-15 10:21
dokument Zawiadomienie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę Zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 2020-01-09 12:22
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz 2020-01-09 12:08
katalog 2019 - KATALOG -
katalog 2018 - KATALOG -
katalog 2017 - KATALOG -
katalog 2016 - KATALOG -
katalog 2015 - KATALOG -
katalog 2014 - KATALOG -
katalog 2013 - KATALOG -
katalog 2012 - KATALOG -
katalog 2011 - KATALOG -
katalog 2010 - KATALOG -
katalog 2009 - KATALOG -
katalog 2008 - KATALOG -
katalog 2007 - KATALOG -