Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zawiadamiam strony postępowania, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zespołów elektroenergetycznych linii kablowych SN wraz z liniami teletechnicznymi na terenie gminy Recz na działkach o numerach ewidencyjnych: 770, 789, 690, 692, 459, 395, 485/1, 523/13 obręb Recz, gmina Recz. Marta Piechota Kondela 2021-06-21 11:30:53
Obwieszczenie o budowie obiektu liniowego w postaci gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia o średnicy dn 40 PE na działce o numerze ewidencyjnym 592/1 obręb Recz, gmina Recz Oskar Grabarczyk 2021-06-18 13:25:16
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Oskar Grabarczyk 2021-06-18 11:32:07
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Oskar Grabarczyk 2021-06-18 11:31:09
Oskar Grabarczyk 2021-06-18 08:02:57
Klauzula informacyjna - fanpage na Facebook Oskar Grabarczyk 2021-06-18 08:02:47
Klauzula informacja- sprawy załatwiane milcząco Oskar Grabarczyk 2021-06-18 08:02:31
Orzeczenie o jakości wody - Nętkowo Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:53:06
Orzeczenie o jakości wody - Rybaki i Suliborek Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:52:44
Orzeczenie o jakości wody - Grabowiec Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:52:20
Orzeczenie o jakości wody - Lubieniów Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:51:57
Informacja dla wykonawców składających ofertę na wykonanie modernizacji oswietlenia cmentarza komunalnego w Reczu Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:50:41
Informacja dla wykonawców składających ofertę na wykonanie modernizacji oswietlenia cmentarza komunalnego w Reczu Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:50:35
Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Recza z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:50:17
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Recza z dnia 14 listopada 2019 roku w prawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:50:10
Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Recza z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania członka komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:50:03
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Recza z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:56
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Recza w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:49
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Recza z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Recz w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:42
Po objęciu i po ustąpieniu Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:36
Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o której mowa w art.14 ust.1*/2*ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. Zm.) Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:28
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2021 r. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:21
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji w 2021 r. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:15
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:09
Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Recza z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:49:02
Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Recza - Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:48:55
Dane koordynatora ds. dostępności Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:48:46
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:48:40
Podatek rolny Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:48:31
deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci_dn-1 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:48:24
informacja_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych_in-1 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:48:17
zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_podlegajacych_opodatkowaniu_zdn-1 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:55
zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_od_nieruchomosci_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych_z_opodatkowania_zdn-2 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:49
alacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych_dane_pozostalych_podatnikow_zin-3 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:43
zalacznik_do_informacji_o_nieruchomosciach_i_obiektach_budowlanych_przedmioty_podlegajace_opodatkowaniu_zin-1 Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:36
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. Z 2018 r. Poz. 450, z późn. Zm.) Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:27
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. oraz statystycznej liczbie dzieci. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:20
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 575/5 Recz ul. Czarnieckiego Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:14
UCHWAŁA NR XXVII/120/20 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2021 rok. Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:07
Deklaracja dostępności Oskar Grabarczyk 2021-06-18 07:47:01