Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego: ,,Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 208/27 i 212/5, obręb Wapnica, miejscowość Wapnica, gmina Suchań" Oskar Grabarczyk 2023-09-21 11:50:33
Orzeczenie o jakości wody - Sulibórz, Słutowo, Pamięcin, Pomień Oskar Grabarczyk 2023-09-21 08:58:35
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2023-09-20 12:44:51
Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu przez organ I instancji zaskarżonego postanowienia Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 08 sierpnia 2022 r. z (znak: BM.6220.1-4.2022.RK) planowanej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz. Rafał Kudełka 2023-09-19 09:21:47
Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu przez organ I instancji zaskarżonego postanowienia Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 08 sierpnia 2022 r. z (znak: BM.6220.1-4.2022.RK) planowanej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz. Rafał Kudełka 2023-09-19 09:20:06
Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu przez organ I instancji zaskarżonego postanowienia Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 08 sierpnia 2022 r. z (znak: BM.6220.1-4.2022.RK) planowanej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz. Rafał Kudełka 2023-09-19 09:19:20
Zawiadomienie o ponownym rozpatrzeniu przez organ I instancji zaskarżonego postanowienia Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 08 sierpnia 2022 r. z (znak: BM.6220.1-4.2022.RK) planowanej realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego LPG składającej się z sześciu naziemnych zbiorników o sumarycznej pojemności 38400dm3 wraz z parownikiem w Reczu przy ul. Kolejowej 48, na działce nr 65/26 obręb Recz dla potrzeb zasilania istniejącego budynku produkcyjnego na działce nr 1075 obręb Recz. Rafał Kudełka 2023-09-19 09:18:18
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2023-09-18 13:17:33
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 18 września 2023 r. Piotr Bohdziewicz 2023-09-18 09:26:06
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2023-09-18 08:47:13
KŁ Rogacz polowania zbiorowe Dorota Dziubczyńska 2023-09-15 15:16:38
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Piotr Bohdziewicz 2023-09-14 13:46:59
Postanowienie Nr 69/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Recz do stanu faktycznego - dokument usunięty Piotr Bohdziewicz 2023-09-14 13:44:50
Postanowienie 129/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Recz na stałe obwody głosowania Oskar Grabarczyk 2023-09-14 12:08:32
Postanowienie Nr 69/2023 Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Recz do stanu faktycznego - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2023-09-14 12:00:07
Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony - lokal mieszkalny nr 4 Recz ul. Ratuszowa 21 Martyna Olejarnik 2023-09-11 14:41:12
Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 100,84 Recz ul. Reja Martyna Olejarnik 2023-09-11 14:39:17
Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 86,8 Recz ul. Złota Martyna Olejarnik 2023-09-11 14:37:18
Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony - dz. nr 100,79 Recz ul. Kochanowskiego Martyna Olejarnik 2023-09-11 14:35:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(służebność przesyłu) - działka drogowa Wielgoszcz Martyna Olejarnik 2023-09-11 14:31:55
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2023-09-11 10:28:57
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Pomień PV o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 170/8 obręb Pomień (0012), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2023-09-11 10:25:56
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 Rafał Kudełka 2023-09-11 08:19:17
Decyzja nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 Rafał Kudełka 2023-09-11 08:10:34
Decyzja nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Montaż zbiornika kriogenicznego na ciekły gaz wraz z dwiema parownicami na terenie zakładu REMOR Solar Polska S.A. w miejscowości Recz na działce nr ewid. 65/52 Rafał Kudełka 2023-09-11 08:08:29
Przeniesienie decyzji nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz z Hunam Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na rzecz: Elektrownia PV Czerwona Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wszystkie warunki zawarte w decyzji 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 pozostają bez zmian Rafał Kudełka 2023-09-08 15:31:14
Przeniesienie decyzji nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz z Hunam Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na rzecz: Elektrownia PV Czerwona Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wszystkie warunki zawarte w decyzji 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 pozostają bez zmian Rafał Kudełka 2023-09-08 15:27:31
Przeniesienie decyzji nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz z Hunam Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na rzecz: Elektrownia PV Czerwona Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wszystkie warunki zawarte w decyzji 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 pozostają bez zmian Rafał Kudełka 2023-09-08 15:26:29
Przeniesienie decyzji nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz z Hunam Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na rzecz: Elektrownia PV Czerwona Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wszystkie warunki zawarte w decyzji 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 pozostają bez zmian Rafał Kudełka 2023-09-08 15:24:01
Przeniesienie decyzji nr 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, gmina Recz z Hunam Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa na rzecz: Elektrownia PV Czerwona Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Wszystkie warunki zawarte w decyzji 4/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 maja 2021 r., znak: BM.6220.1-11.2021 pozostają bez zmian Rafał Kudełka 2023-09-08 15:22:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki nr 826/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Recz [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Oskar Grabarczyk 2023-09-06 08:42:10
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego na terenie działki nr 826/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0008 miasta Recz [woj. zachodniopomorskie], stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Oskar Grabarczyk 2023-09-06 08:41:34
Zawiadomienie Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Nętkowo PV o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 27/6 obręb Nętkowo (0009), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2023-09-06 08:27:12
DECYZJA NR 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni słonecznej Nętkowo PV o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 27/6 obręb Nętkowo (0009), gmina Recz, powiat choszczeński, woj. zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2023-09-06 08:21:37
Dyżur Urzędnika Wyborczego Piotr Bohdziewicz 2023-09-05 14:22:29
Dane teleadresowe Oskar Grabarczyk 2023-09-05 11:09:55
Informacja o unieważnieniu postępowania Oskar Grabarczyk 2023-08-29 13:38:24
Informacja o unieważnieniu postępowania Oskar Grabarczyk 2023-08-29 13:17:12
KŁ Knieja - polowania zbiorowe Dorota Dziubczyńska 2023-08-28 14:41:10
Orzeczenie o jakości wody - Rybaki, Netkowo, Grabowiec, Lubieniów Oskar Grabarczyk 2023-08-28 10:24:18