Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXIII/262/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok


UCHWAŁA NR XXXIII/262/06

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 27 października 2006 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104; zm.: Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie bieżących wydatków budżetu gminy na 2006 rok,

z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000 zł związanych z realizacją własnych zadań

bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01008 - Melioracje wodne o kwotę 5 000

zł, z środków przeznaczonych na konserwację rowów melioracyjnych w kompleksie

ogródków działkowych w Reczu,

 

2) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 20 000 zł, z środków przeznaczonych na opracowanie decyzji o

warunkach zabudowy oraz programu rewitalizacji starej części miasta wraz z planem

miejscowym.

 

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o

kwotę 10 000 zł z przeznaczonych na opłaty dla przewoźników za dowozy dzieci do szkół.

 

2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł, związanych z realizacją własnych zadań

bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę

25 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie doraźnej nawierzchni drogi dojazdowej ul.

Czarnieckiego w Reczu do terenów budownictwa jednorodzinnego, wykonanie odcinka

chodnika w Nętkowie, montaż dodatkowego oznakowania ulic i dróg, wykonanie części

łączników ul. Środkowej z ul. Tylną na gminnych działkach Nr 250 i 252 oraz wjazdów na

posesje nowo powstałych działek przy ul. Środkowej ( dawna działka PPGR).

 

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna

dla uczniów o kwotę 10 000 zł przeznaczeniem na wkład własny na realizację programu

„ Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji

pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze

edukacyjnym”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-11-2006 09:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 06-11-2006 09:20