Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr III/14/2006 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

UCHWAŁA  NR III/14/06

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia  28 grudnia  2006 roku

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r  Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 184 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,  poz. 2104, z póżn. zm.)   uchwala się, co następuje:

 

   

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 17 200 zł, z tego:

1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem,   § 0480   – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 1 200 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wydane zezwolenia,

 

2. w dziale 801 –  Oświata i wychowanie,  § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 16 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu.

 

§ 2. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 17 200 zł, z tego:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 –  Pozostała działalność, o kwotę  16 000 zł, z  przeznaczeniem na  sfinansowanie wydatków stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu, w tym wynagrodzenia 2 040 zł,

 

2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia,  rozdziale  85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   o kwotę 1 200 zł,  z przeznaczeniem na realizację Programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

        

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na

spłatę kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie w 2004r.

 

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 04-01-2007 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2007 11:44