Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół nr III/2006

Protokół Nr III/2006

z przebiegu obrad III sesji Rady Miejskiej w Reczu

odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku.

 

 

            Otwarcia III sesji Rady Miejskiej dokonał Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej  witając zebranych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Spośród radnych nieobecny usprawiedliwiony był Pan Dariusz Kowalewski ( lista obecności radnych w załączeniu do protokółu).

Powitał serdecznie następujących gości zaproszonych:

 1. Pana Romanowskiego Józefa Burmistrza Recza
 2. Panią Leonardę Cichorzewską Skarbnika Miejskiego.
 3. Panią Kiłoczko Jolantę Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Choszcznie i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.
 4. Pana Horoszkiewicza Andrzeja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu.
 5. Pana Mikułę Jerzego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieniowie.
 6. Panią Błaszczak Halinę Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu.
 7. Pana Łońskiego Wiesława Dyrektora M/G Ośrodka Kultury w Reczu.
 8. Pana Szweda Ireneusza Prezesa Zakładu Usługowo Handlowego ,,KOMUNALNIK”

            sp. z o.o. w Reczu.

 1. Pana Janiak Daniela Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu.
 2. Panią Delegacz Katarzynę przedstawiciela ZNP Oddział w Reczu.

( lista obecności gości zaproszonych w załączeniu do protokółu).

Powitał ponadto zgromadzoną publiczność.

Następnie zapytał o uwagi lub wnioski do porządku obrad sesji, który otrzymali wszyscy radni i zaproszeni goście.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki przypomniał wniosek Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego o zaproszenie na sesję Pana Marka Rusakiewicza z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu w sprawie wyjaśnienia sposobu rozliczania ciepła do mieszkań w Reczu za okres 2004-2006 oraz wynikłych z rozliczenia tak dużych niedopłat.  Z tego co słyszał to Pan Marek Rusakiewicz z WARR był u Pana Burmistrza i sprawę wyjaśnił. Prosił o podanie Radzie Miejskiej tych wyjaśnień.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśniał, że Pan Burmistrz w punkcie ,,Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych” udzieli stosownych  informacji na ten temat.

Ponadto dodał, że Pani Maria Wojciechowska zorganizowała zebranie w związku z wątpliwościami w sprawie rozliczenia zużytego ciepła i ciepłej wody w okresie od września 2004r. do sierpnia 2006r. Spotkanie zainteresowanych osób z Prezesem Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Panem Markiem Rusakiewiczem  odbędzie się w dniu 4 stycznia 2007r. godz. 12 w sali narad Urzędu Miejskiego w Reczu.
Innych zapytań ani wniosków nie zgłoszono.
Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie w następującym brzmieniu:
 

1.        Sprawy regulaminowe:

a.       otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b.      przyjęcie porządku obrad sesji,

c.       przyjęcie protokółu poprzedniej sesji.

2.        Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

3.        Wolne wnioski i zapytania.

4.        Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. (Nętkowo).

5.        Projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Recz.

6.        Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Recza.

7.        Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.

8.        Projekt uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

9.        Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007r.

10.    Zapoznanie z materiałami związanymi z utworzeniem potencjalnego obszaru ochrony ptaków  Natura 2000 Lasy Puszczy Nad Drawą na terenie gminy Recz

( materiały przesłane przez Ministra Środowiska).

11.    Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie między sesyjnym.

13.    Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w okresie między sesjami. Do protokółu nie wniesiono żadnych uwag ani zastrzeżeń. Wobec powyższego Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował  wniosek o przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji bez odczytania.

W wyniku głosowania protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie bez odczytania.

 

AD. 2 . Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych kolejno zgłaszali:

1.      Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard prosił Pana Burmistrza o przedstawienie programu działania na kadencję. To co Pan Burmistrz powiedział na ostatniej sesji, że w programie wyborczym są zawarte jego działania, to Pana Radnego Dobrzanieckiego nie interesuje, bo wie, że są tam same ogólniki a Pan Radny chciałby wiedzieć na przykład kiedy będzie przeprowadzana gazyfikacja wsi, bo taka była przedstawiana w tym programie wyborczym.

2.      Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard chciałby usłyszeć odpowiedzi na pytania, które zadane były na poprzedniej sesji a Pan Burmistrz odpowiedział, że się tymi tematami zajmie.

3.      Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard informował, że mieszkańcy ulicy Lubanowskiej zgłaszają  zapytanie ,, Kiedy zostanie doprowadzona woda i gaz na ulicę Lubanowską”?

 1. Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał w jaki sposób Pan Burmistrz chce rozwiązać sprawę miejsc do parkowania samochodów i garaży w mieście, ponieważ  parkujące samochody rozjeżdżają tereny zielone w mieście i to wszyscy widzą na własne oczy.
 2. Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard przypomniał, że zwracał się z wnioskiem do Pana Burmistrza w sprawie Tylnej 50. Otrzymał pismo, w którym informuje się, że niezwłocznie zostaną podjęte działania itd.  Dzisiaj jest 28 grudnia 2006r. a na budynku nie widać żadnych działań ze strony właściciela budynku i mieszkańcy są tym zaniepokojeni, że nic tam się nie dzieje.
 3. Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard informował, że odnośnie kursu autobusowego PKS

do Choszczna otrzymał odpowiedź, że oczekuje się na odpowiedź z Dyrekcji PKS Stargard Szczeciński.

 1. Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał dlaczego Pan Burmistrz polecił zlikwidować link do Księgi Gości na stronie internetowej miasta Recza o adresie www.recz.pl ? Wiele ludzi się o to pyta i się zastanawia, co było powodem, że ten link został zlikwidowany. Powiedział dalej, że rozumie, że na tej stronie były różnego rodzaju wpisy i nie zawsze obiektywne czy młodzież wypisywała różne bzdurne rzeczy na ten temat, ale to nie znaczy, że trzeba wszystkich od tego tematu odciąć, bo tam było miejsce do wymiany różnego rodzaju poglądów mieszkańców gminy Recz.
 2. Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał, kiedy w końcu zostanie zrobiony porządek na ulicy Tylna 20, bo budynek pęka i mieszkańcy, którzy chodzą tą ścieżką przy tym budynku są zaniepokojeni, bo może dojść do nieszczęścia. Stan tego budynku jest rzeczywiście niedobry o czym świadczy tablica powieszona przez poprzednie władze gminy na budynku, że grozi on zawaleniem.
 3. Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał jak długo będzie tolerowane wysypisko śmieci za Przychodnią? Ostatnio przechodził tam z gośćmi, którzy byli u niego na święta i to się w głowie nie mieści co tam jest, różnego rodzaju tapczany, gruz, gałęzie i wszystko to co nie powinno być tam składowane.
 4. Pan Radny Robaczek Tadeusz wnioskował o powołanie składu nowej Komisji Mieszkaniowej. Wniosek ten był zgłaszany na komisji i o to prosił Pan Janiak Daniel Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo ta Komisja jest teraz niepełna. Czy ma być ona uzupełniona czy powołana nowa, to pozostawia do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej.
 5. Pan Radny Antosiewicz Tadeusz Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych odczytał wniosek komisji, który został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu komisji w dniu 21 grudnia 2006r. o następującej treści:

Komisja przyjęła jednogłośnie n/w stanowisko: ,,Celem wychowania fizycznego jest uświadomienie uczniom potrzeby i korzyści płynących z wykonywania ćwiczeń fizycznych, kształtowanie postaw i motywacji do wykonywania ćwiczeń fizycznych a także wypracowania nawyków i przyzwyczajeń ruchowych, co prowadzi w efekcie do zachowania zdrowia i wszechstronnego rozwoju fizycznego. To w jakich warunkach ćwiczą dzieci w Reczu jest zaprzeczeniem celu wychowania fizycznego. Odkładanie więc na bliżej nieokreśloną przyszłość, rozpoczęcia budowy, licząc na bliżej nieokreślone oszczędności jest oszczędzaniem na zdrowiu dzieci. W grudniu 2002 r. Pan Radny ówczesny Józef Romanowski zbierał podpisy w obu szkołach pod pismem skierowanym do Burmistrza Recza żądając natychmiastowego wyasygnowania środków na rozpoczęcie budowy hali sportowej. W grudniu 2006r. Pan Burmistrz Józef Romanowski planuje przełożyć rozpoczęcie inwestycji w bliżej nieokreśloną przyszłość. Komisja zdecydowanie się temu sprzeciwia."

 1. Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard powiedział, że 7 grudnia br. miał być rozstrzygnięty przetarg na budowę hali gimnastycznej, o ile dobrze pamięta. W związku z tym zapytał Pana Burmistrza o wynik tego przetargu.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że niektóre wnioski się powielają więc Pan Burmistrz udzieli odpowiedzi w punkcie ,, Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych”.

 1. Pani Radna Wojciechowska Maria powiedziała, że chce zabrać głos w tej samej sprawie i zapytała czy rzeczywiście przeprojektowywanie projektu jest rzeczą zasadną, ponieważ ten projekt, który wisi na sali obrad jest na miarę XXI wieku. Teraz przeprojektowanie projektu jest  dodatkową stratą pieniędzy, czasu no a czekamy na tę halę wszyscy z utęsknieniem i taka jak jest zaprojektowana wszystkim nam się bardzo podoba. Oszczędzać na materiale przy tak wielkiej inwestycji, to jest tylko strata.
 2. Pani Radna Wojciechowska Maria zgłosiła zapytanie od mieszkańców, którzy przechodzą przez centralny punkt naszego miasteczka czyli przez Rynek, jaką funkcję  spełnia teraz ten duży bilboard  z PSL i powtórzyła jaką funkcję pełni teraz ta tablica?  Jest to wątpliwej urody coś takiego umieszczać na Rynku a teraz widać jak są wieszane tam jakieś kubeczki plastikowe jednorazowego użytku. Być może ten znak powinien stanąć w miejscu siedziby tej partii. Prosiła w imieniu mieszkańców o wyjaśnienie jaką funkcję pełni ta tablica?
 3. Pan Radny Barna Stanisław zapytał Pana Prezesa ,,Komunalnika” kiedy zakończą roboty na drogach gminnych. Pytał też kiedy zostaną przecięte drogi w stronę Jarostowa i inne, które były zgłaszane, bo Pan Radny musi odpowiedzieć mieszkańcom.
 4. Pani Radna Wojciechowska Maria mówiła w nawiązaniu do planowanego spotkania z Panem Markiem Rusakiewiczem z WARR informując, że w piśmie, które otrzymali mieszkańcy z ulicy Tylnej jest bardzo dużo nieścisłości, ponieważ podpierając się dowodami wpłat zgodnie z umową, którą podpisaliśmy w 2004 roku, okazało się, że są duże rozbieżności. Podała swój przykład i informowała, że wpłaciła zgodnie z umową 4700 zł. a w piśmie podano, że moje zaliczki wynoszą ponad 5 tys. zł. ale i tak jest niedopłata. Mieszkańcy bardzo oburzeni tym faktem bardzo prosili o spotkaniem z Panem Prezesem Rusakiewiczem i  po uzgodnieniu z nim telefonicznym ustaliliśmy, że 4 stycznia 2007 roku o godz. 12 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się takie spotkanie. Mieszkańcy ulicy Słonecznej korzystający z tego samego źródła ciepła mają bardzo wysokie nadpłaty.
 5. Pan Radny Robaczek Tadeusz prosił Panią Skarbnik o uczestnictwo w tym spotkaniu i przygotowanie informacji, bo brat Pana Radnego mieszka na ul. Ratuszowej i skrupulatnie zbiera rachunki i w przedstawionym piśmie przesłanym do niego są popisane bzdury. Pan Radny nie wie czy tam nie są ujęte czasami scedowane dodatki mieszkaniowe, które poszły na gminę i być może nie poszły na WARR. W tym piśmie są tylko trzy pozycje: wpłata, powinno być i różnica. W ogóle nie jest to czytelne i nie wie czy jest to z odczytu licznikowego, czy nie jest.

Pani Cichorzewska Leonarda Skarbnik Miejski odpowiedziała na powyższe od razu, że na gminę nie scedowano żadnych dodatków mieszkaniowych a jeśli już to może na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej  stwierdził, że skoro nie ma innych wniosków, to przypomni wniosek Pana Radnego Robaczka Tadeusza o uzupełnienie składu Komisji Mieszkaniowej o 2 radnych. W tym miejscu właśnie poddaje pod głosowanie wniosek powyższy o uzupełnienie składu Komisji Mieszkaniowej o 2 radnych, którzy zostaną wybrani spośród obecnych na sesji radnych.

Pan Romanowski Józef Burmistrz Recza wyjaśniał, że skład Komisji Mieszkaniowej jest powoływany Zarządzeniem Burmistrza.  Żeby powołać Komisję Mieszkaniową należy wybrać spośród radnych 2 osoby i taka jest rola Rady Miejskiej.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej po wyjaśnieniach Burmistrza poddał pod głosowanie wniosek  zgłoszony przez niego w sprawie wyboru dwóch radnych do składu Komisji Mieszkaniowej.

W wyniku głosowania Rada Miejska  większością głosów ( 13 za, 1 wstrzymujący się) przyjęła powyższy wniosek.

Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Mieszkaniowej. Z sali zgłoszono:

Pan Radny Juszczyk Mieczysław zgłosił Pana Patera Andrzeja do składu Komisji Mieszkaniowej, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Radny Matczak Edmund zgłosił Panią  Radną Konieczną Grażynę do składu Komisji Mieszkaniowej, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie zgłoszono i zamknięto listę kandydatów.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie listę kandydatów do składu Komisji Mieszkaniowej na której wymieniono następujących radnych:

Pan Pater Andrzej

Pani Konieczna Grażyna.

W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 12 za, 2 wstrzymujących się) wybrała następujących Radnych do Składu Komisji Mieszkaniowej : Pan Pater Andrzej, Pani Konieczna Grażyna.

Na tym zakończono punkt ,, Interpelacje, wnioski i zapytania radnych”.

 

AD. 3 Wolne wnioski i zapytania.

 

Wolne wnioski i zapytania kolejno zgłaszali:

Pan Edward Wetzel mieszkaniec Recza prosząc o głos powiedział:

,, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado chciałem Radę poinformować, że 13 listopada 2006 roku złożyłem na ręce Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej a 11 grudnia 2006 roku doniesienie do Prokuratury Rejonowej o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 1086 § 1 ( oszustwo) przeciwko Radnemu Ryszardowi Dobrzanieckiemu. O tych przedsięwzięciach poinformowaliśmy pismem 4 i 11 grudnia Starostę Powiatowego jako pracodawcę. Tam jest wszystko wyjaśnione. Pan Dobrzaniecki pracuje jako agent  ubezpieczeniowy i od 13 lat ubezpiecza nieboszczyka, który na cmentarzu leży. I to jest przestępstwo, ponieważ człowiek jak umiera, to wygasa PESEL, wygasają umowy. Przy tej okazji też wyjdzie na jaw, że Pan Dobrzaniecki od lat łamie prawo, ponieważ od lat prowadził działalność gospodarczą na mieniu komunalnym i to jest ustawą zagrożone. I jak sobie Państwo przypominacie obecny Burmistrz wtedy na sesji zwrócił na to uwagę i Pan Dobrzaniecki  jeszcze go wyzwał za to i dlatego teraz te sprawy będą wyjaśniane przez organy ścigania. Dziękuję bardzo.”

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard powiedział, że nie wie co ma teraz zrobić. Dlaczego Pan Przewodniczący pozwala żeby Radny był obrażany. Jeszcze nie zapadł żaden wyrok, żadne postępowanie nie jest prowadzone a tu w tej chwili się wprowadza i się w eter puszcza wiadomość, że Dobrzaniecki jest przestępcą.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że nie wiedział, co Pan Edward Wetzel powie.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard odpowiedział, że tak nie można, bo Pan Edward Wetzel cały czas wprowadza jakiś zamęt, jakieś waśnie, kłótnie w naszym środowisku. To już nie pierwszy raz. Proszę Państwa było doniesienie do Urzędu Kontroli Skarbowej. Była kontrol z Urzędu i jakoś siedzę, i jakoś nikt mnie nie zamknął do tej pory. Tak, że bardzo prosi Panie Przewodniczący, żeby  Pan nie dopuszczał do tego żeby obywatel Niemiec szkalował nas, mnie.

Pan Edward Wetzel odpowiedział, że jesteśmy w Unii Europejskiej.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard odpowiedział, że w Unii Europejskiej już dawno by Pana z tej sali wyprosili.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że są Sądy i Prokuratura od tego a my nie będziemy rozstrzygać tej sprawy i Sąd wyjaśni te rzeczy. Następnie poprosił o ciszę na sali obrad i stwierdził, że skoro nie ma innych wniosków i zapytań to zamyka ten punkt obrad.

 

AD. 4. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. (Nętkowo).

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. (Nętkowo), w której kolejno udział wzięli :

Pan Romanowski Józef Burmistrz Recza informował, że projekt uchwały był omawiany podczas obrad komisji i w związku z tym zaproponował żeby zgłaszać pytania .

Pan Radny Juszczyk Mieczysław prosił żeby władze gminy pojechały do Agencji Nieruchomości Rolnych do Szczecina i tą sprawę jak najszybciej załatwili, bo listowne pisanie to parę lat już się to toczy i nic. Gospodarstwo Nętkowo będzie sprzedawane w całości i żeby w związku z tym kupujący nie wziął tego za marne pieniądze a drugim koło nosa poleci ten majątek. A ludzie z Nętkowa wcale mieszkań nie mają. Tak, że prosił  żeby sprawy tej nie załatwiać listownie, tylko jechać osobiście nawet jutro i sprawę załatwić osobiście.

Pan Radny Andrzej Pater zapytał, czy w projekcie uchwały uwzględniono poprawkę w § 2 polegającą na zamianie słowa ,,komunalne” na ,,socjalne”?

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wnioski i opinie komisji dotyczące omawianego projektu uchwały, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Romanowski Józef Burmistrz Recza poprosił Pana Hejzę Andrzeja inspektora w Urzędzie Miejskim w Reczu o wyjaśnienie Panu Radnemu Juszczykowi Mieczysławowi sytuacji związanej z przejęciem nieruchomości w Nętkowie od ANR na mienie gminne.

Pan Andrzej Hejza inspektor ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim wyjaśniał, że działka nr 28/24, która jest zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym została wydzielona i wyłączona ze sprzedaży z uwagi na fakt, że jest przygotowana do nieodpłatnego przekazania na mienie gminne z wykorzystaniem na socjalne lokale mieszkalne. Po podjęciu tej uchwały natychmiast komplet dokumentów zostanie przesłany do Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie.  Nie ma tu zagrożenia, że ten budynek zostanie sprzedany.

Pani Radna Skowrońska Zenona zapytała, czy po przejęciu tej nieruchomości ta rodzina z Nętkowa, która jest w bardzo ciężkiej sytuacji mieszkaniowej ( 3 rodziny w jednym małym mieszkaniu) otrzyma mieszkanie po przejęciu nieruchomości na mienie gminne?

Pan Romanowski Józef Burmistrz Recza powiedział, że zna tą  trudną sytuację rodziny, o której mowa. Nowo powołana Komisja Mieszkaniowa ma nadzieję, że wyda pozytywną opinię w sprawie przydziału mieszkania tej rodzinie a Burmistrz zadeklarował, że przychyli się  do tej opinii i w najbliższej kolejności  rodzina ta otrzyma mieszkanie.

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Wobec powyższego na tym zamknięto dyskusję i przystąpiono do odczytania projektu uchwały.

Po odczytaniu przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej projektu uchwały wraz z poprawką zgłaszaną przez wszystkie komisje ( na mieszkania socjalne) poddano ją pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Recz. (Nętkowo, którą zarejestrowano pod Nr III/11/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 5. Projekt uchwały w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Recz.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji do projektu uchwały w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Recz po czym otworzył dyskusję.

W dyskusji kolejno głos zabrali:

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard zaproponował, żeby nie odczytywać projektów uchwał, ponieważ każdy radny ma projekt przed sobą i na komisjach były zgłaszane ewentualne poprawki, które ma nadzieję, że są uwzględniane.

Pan Radny Pater Andrzej zwrócił uwagę na § 2 przedstawionego projektu uchwały, który mówi, że inwestycja ta będzie realizowana ze środków budżetu gminy oraz funduszy pomocowych. Apelował więc żeby wnioski w tej sprawie skierować do odpowiednich instytucji.

Innych głosów w dyskusji nie stwierdzono. Projekt uchwały po odczytaniu przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę, którą zarejestrowano pod Nr III/12/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Recza.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Recza. Wnioski i opinie stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Następnie otworzył dyskusję nad projektem uchwały. W dyskusji głos zabrała Pani Radna Misiek Mariola, która zapytała Panią Skarbnik ile będzie wynosiła płaca netto dla Pana Burmistrza, ponieważ wyborcy o to pytają.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z kwoty brutto 6.330 zł. płaca netto wyniesie  4.190 zł.

Innych zapytań nie zgłoszono.  Na tym zamknięto dyskusję. Wobec powyższego projekt uchwały odczytano w następującym brzmieniu:

§1. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 6.330 zł brutto dla Burmistrza

Pana Józefa Romanowskiego w następującej wysokości:

1)       wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.450 zł.

2)       dodatek funkcyjny w kwocie 1.250 zł.

3)       dodatek specjalny wynoszący  20 %  łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 940 zł.

4)       dodatek  stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie 690 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

 05 grudnia 2006r.

Powyższy projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska większością głosów ( 11 za, 3 wstrzymujących się ) podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Recza, którą zarejestrowano pod Nr III/13/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza podziękował Wysokiej Radzie za ustalenie tak wysokiego wynagrodzenia, bo rzeczywiście jest to wysokie wynagrodzenie. Postara się nie zawieźć zaufania i dołoży wszelkich starań żeby zapracować na to wynagrodzenie.

 Pan Przewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek w sprawie 5 minutowej przerwy w obradach, który został przyjęty bez głosowania. Po przerwie wznowiono obrady.

 

AD. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006r.

 

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Następnie otworzył dyskusję:

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski potwierdziła, że nie przedstawiła materiałów na piśmie, ponieważ w końcówce roku czekała na ewentualne wpływy na konto, które zmieniłyby projekt. Następnie odczytała i omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok, który brzmiał następująco:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy związanych z realizacją zadań własnych o kwotę 17 200 zł, z tego:

1. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem,   § 0480   – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 1 200 zł z tytułu zwiększonych wpływów za wydane zezwolenia,

2. w dziale 801 –  Oświata i wychowanie,  § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 16 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu.

         § 2. Zwiększa się plan bieżących wydatków budżetu gminy związany z realizacją zadań własnych o kwotę 17 200 zł, z tego:

1. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 –  Pozostała działalność, o kwotę  16 000 zł, z  przeznaczeniem na  sfinansowanie wydatków stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Reczu, w tym wynagrodzenia 2 040 zł,

2. w dziale 851 – Ochrona zdrowia,  rozdziale  85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi   o kwotę 1 200 zł,  z przeznaczeniem na realizację Programu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 300 000 zł z przeznaczeniem na

spłatę kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie w 2004r.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyskusji nad projektem uchwały nie stwierdzono. Wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada  Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r., którą zarejestrowano pod Nr III/14/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 8. Projekt uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

 

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał  n/w opinie i wnioski komisji do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.:

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt zmian w budżecie na 2006r.przedstawionych ustnie przez Skarbnika Miejskiego. Zgłosiła również dwa wnioski:                                                         1.W 2007r. powołać komisję do zbadania i wskazania pewnych rozwiązań do zagospodarowania budynku po byłej szkole w Pomieniu w celu zmniejszenia kosztów utrzymania.

2.W związku ze wzrostem kosztów związanych z opłatą za zużycie energii na oświetlenie dróg w gminie Recz (20.000) dokonać komisyjnego przeglądu oświetlenia ulicznego w celu zmniejszenia ilości opraw.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Samorządu, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej - dnia 20.12.2006 godz. 9

Komisja jednogłośnie przyjęła projekt zmian w budżecie gminy na 2006r. Wskazując na duże koszty utrzymania budynku po byłej szkole w Pomieniu i proponowała zastanowić się nad rozwiązaniem zmniejszenia tych kosztów.

Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dnia 20.12.2006 godz. 11

Komisja po wysłuchaniu informacji Skarbnika nie zajęła stanowiska w sprawie proponowanej zmiany budżetu gminy na 2006r., ponieważ nie ma projektu uchwały na piśmie.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych - 21.12.2006 godz. 10.

Komisja po wysłuchaniu informacji Skarbnika nie zajęła stanowiska w sprawie proponowanej zmiany budżetu gminy na 2006r., ponieważ nie ma projektu uchwały na piśmie.

Komisja Rewizyjna w dniu 21.12.2006r. Godz. 12

 

 

Następnie otwarto dyskusję nad projektem uchwały, w której kolejno głos zabrali:

Pan Romanowski Józef Burmistrz Recza ustosunkował się do wniosków zgłoszonych przez komisje i tak w sprawie wysokich kosztów utrzymania obiektu po byłej szkole w Pomieniu informował, że w poprzednich latach tak i obecnie  chcemy podjąć działania zmierzające do zwiększenia większej użyteczności tego budynku. Na dzień dzisiejszy mieści się tam świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Opracujemy mini regulamin dotyczący wynajmowania sal w tym obiekcie i nie tylko w tym obiekcie na różne uroczystości i zabawy i  w którym ustali się stawki za wynajem tych pomieszczeń od organizatorów. Środki te będą przeznaczane na utrzymanie świetlic TPD. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda.

Pomysły mamy ale trzeba je sprawdzić, zweryfikować ich realność. Do tej pory dużo było pomysłów m.in. hotel, Dom Starców. W poprzedniej kadencji były ogłoszenia w mediach, w gazetach odnośnie zagospodarowania tego budynku i nikt się nie zgłosił.

Pan Radny Matczak Edmund powiedział, że nie możemy sprzedać tego budynku, w tym budynku coś jest i ma nadzieję, że będzie się nadal rozwijało, bo pomieszczenia są i tylko zdobyć środki i je zagospodarować, bo planowane jest przedszkole integracyjne.

Pani Radna Maria Wojciechowska przypomniała, że jest rozpoczęty temat w poprzedniej kadencji dotyczący utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej, ponieważ zaplecze jest. Być może warto ten temat drążyć dalej, bo ten pomysł z tymi zabawami, to nie wiadomo, czy ten budynek to wytrzyma. Z uwagi na park i piękne okolice wnioskowała próbować wdrożyć w życie budowę takiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Pan Radny Matczak Edmund rozważał skorzystać ze środków unijnych na dalszy remont tego obiektu.

Pani Radna Misiek Mariola zapytała w jaki sposób są kontrolowane koszty, przywóz tego węgla, zużycie. Czy jest to na zasadzie skończył się opał i przywozimy następny ? Jak to jest robione? Ja nie mam pojęcia, powiedziała Pani Radna. Wydaje się Pani Radnej, że jakieś planowanie powinno być.

Pani Cichorzewska Leonarda Skarbnik Miejski odpowiadała, że opał dostarczany jest według potrzeb. Po rozmowie z palaczem podała informację, że na piętrze centralne ogrzewanie jest przykręcane, ale zakręcić całkiem nie można. W 2006r. na opał przeznaczono 26.000 zł. i zakupiono na tą kwotę węgiel i drewno.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza dodał, że rozmawiał z palaczem, żeby więcej drewna używał niż węgla. U góry musi być lekkie ciepło, bo gdyby całkiem zakręcono grzejniki, to grozi to awarią i zamarznięciem rur i zalaniem obiektu. Instalacja grzewcza w budynku jest stara i z tego powodu powstają częste awarie. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że podawanie ciepła na  piętro jest konieczne.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław zapytał, czy mieszkańcy tego budynku płacą czynsz i inne opłaty i do kogo te wpłaty trafiają?

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiadała, że w 2005 roku mieszkania te zostały przekazane pod zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i wpłaty pobiera ten Zakład według stawek obowiązujących ogólnie w mieszkaniach komunalnych. W 2005/2006 r. za ogrzewanie mieszkań wpłynęła kwota 3.100 zł. łącznie.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard  nawiązał do tego, co powiedział Pan Burmistrz że będzie regulamin, że będą wynajmowane sale na zabawy. Jest ciekawy, kto tam będzie wynajmował salę i za ile, bo stan techniczny budynku jest taki jaki jest. Zgłosił także taką propozycję, żeby Urząd Miejski mógł się zorientować i wejść w kontakt z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ wie, że województwo ma otrzymać około 800 mln. Euro na różnego rodzaju cele m.in. turystyka, zabytki itp. Być może Pan Burmistrz by się zorientował w temacie i na następną sesję  by nam przygotował taką informację co można a czego nie można, bo z tej kwoty można skorzystać. Zresztą odbyło się w Urzędzie Miejskim w Reczu spotkanie z Panem obecnym Marszałkiem Sejmiku Wojewódzkiego, który nam przedstawiał sprawę, że dobry projekt przedłożyć i pieniądze są od zaraz do wzięcia. Proponował, żeby w ten sposób ten problem załatwiać, bo takie wynajmowanie sal itp. to raczej to nie wchodzi w grę.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że być może taka sytuacja powtórzy się w innych obiektach i to już wcześniej były organizowane zabawy wyżej, w klaso pracowni i spełniły swoją rolę, i jest pełne zabezpieczenie. Na pewno nie będą te zabawy organizowane w pomieszczeniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Był wniosek żeby ustalić jakąś odpłatność za te zabawy i z tego tytułu jakieś pieniądze do nas wrócą chociażby na tą działalność dla tych dzieci.

Zapytał jaka ma to być komisja w celu zbadania zasadności wydatków na utrzymanie tego obiektu? Czy to ma być komisja w skład, której weszliby pracownicy Urzędu plus radni, czy też Burmistrz ma się tym sam zająć, przeanalizować i przedstawić Radzie.

Pan Radny Andrzej Pater informował, że wniosek ten zgłosiła Komisja ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Głównie chodzi o to, żeby ten budynek był wykorzystany. Jaka forma wykorzystania tego budynku będzie, to komisja ta powinna się składać tylko z pracowników Urzędu, bo jak powiedział Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard być może, że skorzystać będzie można ze środków unijnych. Może też ktoś zechce wynajmować część tego budynku. Główna myśl Komisji była taka żeby ten budynek w 100% był zagospodarowany i wtedy automatycznie te koszty utrzymania budynku się pomniejszą, bo będą wpływy. Nie wnioskowaliśmy o powołanie ekstra komisji, tylko żeby to przeanalizować być może przy udziale 1 czy 2 radnych i pracowników Urzędu Miejskiego i znaleźć możliwości wykorzystania i zagospodarowania tego obiektu oraz pozyskania pewnych środków na utrzymanie tego budynku.

Pan radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że jest bez sensu powoływać jakąś tam komisję, bo od tego jest Komisja Rewizyjna, która spokojnie może sobie ten temat zaplanować, skontrolować to i wysnuć jakieś wnioski, które przedstawi do zatwierdzenia czy Burmistrzowi czy Radzie. Po co powoływać oddzielną komisję?

Pan Radny Andrzej Pater wyjaśniał, że mówił o rozszerzonej Komisji Rewizyjnej przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki  przypomniał, że przedstawił taką propozycję, żeby Pan Burmistrz wszedł w kontakt z Urzędem Marszałkowskim i zorientował się jakie są możliwości pozyskania tych środków z dotacji unijnych, ale Pan Burmistrz się na razie do tego nie odniósł i prosiłby Pana Burmistrza o zajęcie stanowiska w tej sprawie, bo temat jest dość poważny, bo są to poważne środki i żebyśmy mogli już na następnej sesji jakieś działania w tym temacie podejmować.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że na początku odpowie Pani radnej Marii Wojciechowskiej, która mówiła o wcześniejszej grupie wchodzenia w Centrum Edukacji Ekologicznej. Pan Burmistrz na tym spotkaniu nie był ale sprawa cała rozbijała się o środki finansowe na ten cel. W latach późniejszych gmina by ponosiła cały ciężar finansowania tego centrum. Prawdopodobnie Pan Burmistrz Ligus z tego powodu odstąpił od tworzenia tego pomysłu.

Jeśli chodzi o środki zewnętrzne i kontrakt z Urzędem Marszałkowskim to Panie Radny Dobrzaniecki jesteśmy cały czas w kontakcie. Mamy tutaj pracowników z biura promocji i w pierwszym tygodniu stycznia na polecenie Burmistrza w celu przygotowania się i znalezienia ofert a Burmistrz wie, że takie oferty się pojawiły i należy je przeanalizować i określić je jako najbardziej realne, które przyniosą środki. Sprawą tą się zajmiemy. Ostatnio Burmistrz był na konferencji Region 2006, w której uczestniczyli pierwsze głowy w kraju i informowano burmistrzów o tym, że taka transza duża będzie przydzielona Polsce, największa jak do tej pory i już chyba ostatnia z tym, że ciągle podkreślano na problemy techniczne. Mówiono, że Unia z naszym Rządem nie dopełniła pewnych formalności i być może to się przeciągnie pod koniec 2007 roku. Apelowano, żeby samorządy się przygotowały od strony technicznej czyli uchwalenie planów miejscowych, pozwolenia na budowę itd. My na dzień dzisiejszy mamy przygotowane dokumenty na rozpoczęte ale nie zakończone inwestycje m.in. na budowę kanalizacji Sicko – Sokoliniec, modernizacja oczyszczalni ścieków, na halę sportową gdzie później udzieli odpowiedzi, bo też będziemy szukać jeszcze środków, bo 1,5 mln. zł. to jest za mało. Sprawa nie wygląda tak kolorowo, że już od 1 stycznia będą środki, ale wszyscy muszą się przygotować, bo wszyscy będą mieli równe szanse.

Pan Radny Matczak Edmund zapytał, czy za wynajem pomieszczeń w byłej szkole w Pomieniu płaci Telekomunikacja?

Pani Skarbnik odpowiadała, że na dzierżawę tych pomieszczeń jest oddzielna umowa z Telekomunikacją, która płaci rocznie około 1 tys. zł.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza dodał jeszcze, że wystąpi do telekomunikacji sieci komórkowej w celu udostępnienia tych wież do połączeń internetowych całej gminy. Jest to problem techniczny, bo Recz leży nisko. Firmy te płacą podatek za te wieże do gminy i dlatego Burmistrz będzie z nimi prowadził negocjacje w celu udostępnienia tych wież.

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że na podstawie tej  dyskusji należy rozumieć, że nie zachodzi potrzeba powołania specjalnej komisji do zbadania kosztów utrzymania obiektu po byłej szkole w Pomieniu.

W związku z powyższym poddał pod głosowanie wniosek, żeby Komisja Rewizyjna umieściła w swoim planie pracy na 2007 r. kontrolę wydatków związanych z  kosztami utrzymania  obiektu po byłej szkole w Pomieniu.

W wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie.

Na tym zamknięto dyskusję i odczytano poniższy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.:

§ 1. Dokonuje się  zmian  w  planie  dochodów budżetu gminy na 2006 r. w dziale 852 –

Pomoc społeczna z tytułu otrzymanych dotacji na utworzenie Klubu Integracji Społecznej   działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej polegające na:

1. zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 85232- Centra integracji społecznej, w tym:

-  § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10 500 zł,

-  § 6320 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę   4 500 zł,

2. zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15 000 zł.

§ 2.  Dokonuje się  zmian  w  planie  bieżących  wydatków  budżetu  gminy  na 2006 rok,

 z tego:

1. zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 60 000 zł związanych z  realizacją własnych zadań

    bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 710  – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania

    przestrzennego o kwotę 17 000 zł, ze  środków przeznaczonych na opracowanie decyzji

    o warunkach zabudowy oraz programu rewitalizacji starej części miasta wraz z planem

    miejscowym.

2) w dziale 750 – Administracja państwowa o kwotę 43 000 zł, z tego:

-   rozdział 75022 – Rady gmin o kwotę 15 000 zł ze środków przeznaczonych na diety 

    radnych i sołtysów oraz wydatki administracyjne Rady Miejskiej,

-   rozdział 75095 – Pozostała działalność o kwotę 28 000 zł ze środków przeznaczonych na

    dopłaty do wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac

    interwencyjnych,

 2. zwiększa się plan  wydatków o kwotę 60 000 zł, związanych  z  realizacją własnych zadań

    bieżących gminy, z tego:

1) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów

    wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł

    z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę

    24 000 zł, z tego:

-  Szkoła Podstawowa w Reczu o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę

    wynagrodzeń  nauczycieli,

-  Szkoła Podstawowa w Lubieniowie o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw

   emerytalnych i rentowych dla nauczycieli.

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 –

    Oświetlenie ulic, placów i dróg  o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za

    oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia,

4) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11 000 zł, z tego:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10 000 zł z   przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy w Pomieniu,

- rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów  organizacji imprezy sylwestrowej na Rynku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt ten poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r., którą zarejestrowano pod Nr III/15/06 i która stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

 

AD. 9. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007r.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007r., które stanowią załącznik do niniejszego protokółu po czym otworzył dyskusję, w której udział wzięli:

Pan Radny Andrzej Pater powiedział, że Radni nie otrzymali Karty Współpracy z organizacjami pozarządowymi i w związku z tym prosił o dostarczenie tej Karty Radnym, co stanowiłoby pełny materiał, bo chciałby wiedzieć co w tej Karcie zawarto.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard prosił o podanie przykładów  organizacji pozarządowych działających na naszym terenie i z którymi współpracujemy.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że jest tych organizacji pozarządowych na terenie gminy aż 13, które są w wykazie w Urzędzie Miejskim i na naszej stronie internetowej www.recz.pl . Są to Ochotnicze Straże Pożarne, Wiejskie Kluby Sportowe itp.

Pani Radna Maria Wojciechowska  powiedziała, że osoby z Reczańskiego Towarzystwa Oświatowego są w zarządzie Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie. O działalności naszej słychać nie tylko w Reczu ale i poza Reczem. W/w powiedziała, że jest członkiem  Zarządu Towarzystwa Miłośników Recza i Prezesem Reczańskiego Towarzystwa Oświatowego ,, pro Edukatio”. Te stowarzyszenia promują gminę swymi osiągnięciami. Więc pytanie w tej kwestii, czy w dalszym ciągu taka współpraca między tymi stowarzyszeniami a samorządem, Radą, Panem Burmistrzem będzie realizowana, czy będzie można korzystać z sal tego budynku, bo wiadomo, że pracujemy społecznie i dokładamy tylko nic z tego nie mając chyba, że piszemy wnioski, na które spływają pieniądze. Ostatnio usłyszałam, że wpłynęły pieniążki na muzeum w Reczu. Tym się zajmuje Towarzystwo Miłośników Recza i Bractwo Rycerskie, ale potrzebne im jest wsparcie, trzeba im pomóc. Tak samo jeśli idzie o Stowarzyszenie Pro Edukatio, które na początku było bardzo krytykowane, padały paskudne epitety pod ich adresem bez uzasadnienia. Ma na myśli projekt Alternatywne Formy Edukacji Małe Przedszkole w każdej wsi. Stowarzyszenie Pro Edukatio jest koordynatorem na całe województwo zachodniopomorskie. Założone są już dwa przedszkola, w sumie 10 i będzie 12 przedszkoli. Projekt w całości finansowany jest ze środków spoza naszej gminy. Są to duże pieniądze. Koordynatorem jest Pani Stachańska Katarzyna, która czuwa nad realizacją tego projektu. Pojawi się jeszcze jedno przedszkole w naszej gminie i ma na myśli Sokoliniec. Wymagania jeśli chodzi o obsadę są dosyć wysokie i będzie potrzebna pomoc z urzędu. Projekt ten trwać będzie do 2007r. i szkoda go w tej chwili zostawić, bo duże pieniądze z Ministerstwa spływają na działalność tych przedszkoli. Apelowała do Pana Burmistrza, do Rady Miejskiej aby to dalej ciągnąć i wspomagać tę działalność, bo w tych przedszkolach są dzieci od 2-5 lat i jest to taka samopomoc koleżeńska, zacieranie różnic edukacyjnych między dziećmi. To co się dzieje w tych przedszkolach to daje duże radości. Dlatego jest taka prośba o dalszą współpracę, kontynuację tego, dalszą pomoc, rozumienie tego problemu.

Pan Radny Andrzej Pater dodał, że w tej Karcie, o którą prosił na pewno jest coś więcej na ten temat a my jej nie mamy i nie mamy nad czym dyskutować. Brakuje nam tego materiału.

Pani Radna Maria Wojciechowska dodała jeszcze, że w Zarządzie Federacji Oświatowych w Warszawie coś się zaczyna dziać i słychać nie tylko o Reczu, ale i poza Reczem. Szkoda, że nie mamy statusu organizacji pożytku publicznego, bo ten 1 % podatku należnego fiskusowi można by było przekazywać na to stowarzyszenie. Może w przyszłości się o to postaramy.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że szkoda, że się wcześniej nie dowiedział o tym, że materiały są niekompletne. Jeśli Pan Burmistrz wiedział by o tym wniosku, to na dzisiejszej sesji te materiały by były dostarczone. Jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to jest on nie zmieniony w porównaniu z tamtym rokiem poza datą obowiązywania.

Padło pytanie czy będzie nadal współpraca między Radą Miejską a Burmistrzem. Jeśli chodzi o Radę Miejską, to odpowie Rada. Jeśli natomiast chodzi o współpracę z Burmistrzem to deklaruje, że ta współpraca będzie i te wszystkie organizacje będzie traktował tak samo jednakowo w ramach dzisiejszej uchwały. Jeśli chodzi o te Małe Przedszkola objęte projektem do 2007 roku i to naprawdę jest bardzo dobra sprawa, potrzebna przede wszystkim, ale trzeba mieć na uwadze, że jak skończy się dofinansowanie, bo ten projekt się skończy, no to będziemy musieli podjąć uchwałę w przyszłym roku o zabezpieczeniu środków na ewentualne dalsze prowadzenie świetlic. Rada Miejska zadecyduje.

Pani Radna Maria Wojciechowska dopowiedziała jeszcze, że jeśli skończy się projekt 2007 roku, to być może powstanie nowy projekt na kontynuację tego.

Pan Radny Andrzej Pater wyjaśniał i sprostował, że wcześniej nie składał oficjalnego wniosku podczas obrad komisji w sprawie braku Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Na tym zamknięto dyskusję i przystąpiono do odczytania projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007r.

Projekt uchwały poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2007r., którą zarejestrowano pod Nr III/16/06 i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

 

AD. 10. Zapoznanie z materiałami związanymi z utworzeniem potencjalnego obszaru ochrony ptaków  Natura 2000 Lasy Puszczy Nad Drawą na terenie gminy Recz

( materiały przesłane przez Ministra Środowiska).

 

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie i wnioski komisji, które stanowią załącznik do niniejszego protokółu i poinformował, że zgodnie z ustaleniami podczas komisji Pan Andrzej Hejza inspektor takie pismo wystosował, które zostało podpisane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i zostało przesłane do Ministra Środowiska, po czym otworzył dyskusję:

Pan Radny Andrzej Pater  poprosił o dostarczenie radnym ksera wysłanego pisma do Ministra Środowiska oraz Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że podczas przerwy w/w materiały zostaną skserowane i dostarczone wszystkim radnym.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki  powiedział, że rozumie, że po dostarczeniu ksera pisma  skierowanego do Ministra Środowiska będzie można jeszcze jakieś uwagi wnosić.

Pani Radna Maria Wojciechowska poprosiła o głos przed zarządzeniem przerwy w obradach i poinformowała, że na poprzedniej sesji padł wniosek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz spraw Socjalnych o przekazaniu miesięcznej diety dla dzieci na dożywianie.

Pan Radny Tadeusz Robaczek w związku z powyższym zgłosił wniosek o wyjaśnienie przez Panią Skarbnik sposobu przekazania diety radnego na cele charytatywne, bo o ile wie, to dietę trzeba pobrać lub napisać oświadczenie pod przelew bankowy.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że diety są naliczone od dnia 27 listopada 2006 r. i należy je pobrać w kasie Urzędu Miejskiego a każdy radny indywidualnie sam przekazuje deklarowaną kwotę na określony cel.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza podał, że on też zadeklarował pewną kwotę na dożywianie dzieci i tą kwotę przekaże na ten cel.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził 5 minutową przerwę na sporządzenie  odbitek pisma skierowanego do Ministra Środowiska oraz  Karty Współpracy z Organizacjami pozarządowymi.

Po przerwie wznowiono obrady.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że dostarczono radnym kserokopię pismo do Pana Jana Szyszko Ministra Środowiska i stwierdził, że merytorycznie pismo sporządzono prawidłowo poza nielicznymi błędami pisarskimi nie wpływającymi na istotę sprawy. Prosił o zgłaszanie pytań do Pana Andrzeja Hejzy inspektora Urzędu Miejskiego autora tekstu  pisma.

Pan Andrzej Hejza inspektor Urzędu Miejskiego wyjaśniał, że jest podana nazwa węzła Krzowiec.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że żyje na terenie gminy Recz od wielu lat i jakoś nie słyszał żeby taka miejscowość wystąpiła. Słyszał natomiast o miejscowości Krzyżowiec koło Nętkowa. Ponadto w piśmie się mówi, że tereny w okolicach Nętkowa są własnością Agencji Nieruchomości Rolnych gdy tymczasem nie jest ona właścicielem lecz zarządcą a właścicielem jest Skarb Państwa.

Pan  Radny Juszczyk Mieczysław do niedawna mieszkaniec Nętkowa potwierdził, że koło Nętkowa jest miejscowość Krzyżowiec.

Pan Andrzej Hejza inspektor ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim wyjaśniał, że na mapach, którymi dysponuje jest podana nazwa  Krzowiec i nazwa węzła nie musi być taka sama jak nazwa miejscowości koło, której jest położony.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki proponował, by nie pisać sprostowania do Ministra Środowiska, bo i tak nie będzie wiedział gdzie co jest  a miejscowość nazywa się Krzyżowiec a nie Krzowiec. Informował, że brał udział w warsztatach dotyczących Natury 2000 i przestrzegał przed kłopotami, z którymi będą mieli interesanci. Obszar ten jest zbadany tylko w ograniczonym zakresie i tak niewiadomo gdzie co  i jak jest . Jakie będą związane z tym ograniczenia, to Państwo się  orientujecie, bo to nie będzie tak łatwo, miło i przyjemnie jeśli chodzi o lokowanie inwestycji. Przestrzegał przed dużymi trudnościami i dużymi kłopotami. Podał, że gmina Recz jest objęta w 95% jeżeli nie Naturą 2000, to obszarem chronionego krajobrazu.

Na tym dyskusję zamknięto.

 

AD. 11 . Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

 

Do informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami kolejno głos zabrali:

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki poprosił o szerszą informację ze spotkania Burmistrza z  Wielkopolską Agencją Rozwoju Regionalnego z uwagi na  niedopłaty wynikłe z rozliczenia ciepła.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiedział, że w przyszłości informacja będzie szersza, ale z uwagi na brak czasu sporządzono ją w takim brzmieniu.

Podał, że w pierwszej części podane są wydane przez Burmistrza zarządzenia. Natomiast Pan Burmistrz wpisuje spotkania i wyjazdy.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zaproponował, żeby Pan Burmistrz szerzej omówił te spotkania i wyjazdy do których będą zgłaszane zapytania.

Pan Radny Andrzej Pater zapytał Panią Skarbnik co to jest układ wykonawczy do budżetu gminy, ponieważ pierwszy raz się z taką nazwą spotyka a występuje ta nazwa w wydanych zarządzeniach przez Burmistrza Recza.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski wyjaśniała, że do każdej uchwały podejmowanej przez Radą Miejską w sprawie zmiany budżetu gminy opracowuje się zarządzenie Burmistrza w sprawie układu wykonawczego. Uchwała Rady Miejskiej jest podejmowana w zakresie dochodów dział i paragraf a w zakresie wydatków dział i rozdział. Natomiast układ wykonawczy musi być dostosowany do paragrafów. Uszczegółowienie wydatków do każdego paragrafu to jest tak zwany układ wykonawczy.

Pani Radna Misiek Mariola zapytała o spotkanie z Radą Nadzorczą ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2006 roku. Czego dotyczyło to spotkanie?

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał, że Rada Nadzorcza ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu zaprosiła Pana Burmistrza . Było to spotkanie po części kurtuazyjne i opłatkowe a po części techniczne, na którym omówiono bieżące problemy spółki i  ustalono, że w najbliższym okresie spółka sporządzi sprawozdanie finansowe za 2006 rok.

Pan Radny Robaczek Tadeusz poprosił Pana Burmistrza o bliższe sprecyzowanie punktu 9 w wyjazdach do Powiatowego Komendanta Policji.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza  informował, że w tym dniu korzystając z możliwości, że był w Choszcznie spotykając się z Notariuszem,  wstąpił do Komendanta Powiatowego Policji w celu przedstawienia się i nawiązania kontaktów i ustalono, że w styczniu 2007r. odbędzie spotkanie przedstawicieli Policji w Reczu na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie Recz.

Pani Wojtysiak Bogumiła Sołtys Wsi Sulibórz zapytała, czy ogłoszony konkurs ,, Na najładniejszą posesję” dotyczy tylko miasta czy całej gminy?

Pan Burmistrz odpowiadał, że na stronie internetowej www.recz.pl  ogłoszono dwa konkursy dotyczące tej samej sprawy i w związku z tym zwrócono uwagę pracownikowi, który miał to poprawić, bo chodzi o konkurs na najładniejszą posesję świąteczną. Ten konkurs jest ogłoszony przez poprzedniego Burmistrza i jest kontynuowany, ponieważ ma on na celu poprawienia estetyki naszej gminy i oczywiście obejmuje on całą gminę. Są wyznaczone nagrody w takiej samej wysokości jak w tamtym roku  czyli za 1 miejsce 500 zł., za II 300 zł., oraz za III 100 zł. Termin zgłaszania był podany do wiadomości publicznej i należało  wypełnić wniosek o przystąpieniu do konkursu.

Pan Barna Stanisław wnioskował w imieniu swoich wyborców, żeby do konkursu nie było specjalnych zgłoszeń, lecz sama komisja konkursowa niech by objechała całą gminę oceniając wystrój świąteczny poszczególnych posesji.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza odpowiadał, że chce usprawnić zgłaszanie przystąpienia do tego konkursu poprzez przyjmowanie zgłoszeń telefonicznie, ale obecnie w tym konkursie jeszcze na zgłoszenia.

Pani Radna Maria Wojciechowska wnioskowała, żeby ta informacja Burmistrza w okresie między sesjami obejmowała również oprócz dat także cel spotkania czy wyjazdu oraz efekty dla gminy.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza prosił o przekazanie przeprosin dla organizatorów spotkań wigilijnych, ale niestety nie wszędzie mógł uczestniczyć. Następnie oświadczył, że  jeszcze zastępcy Burmistrza oficjalnie nie ma, ponieważ kandydat jeszcze nie uzyskał wykształcenia wyższego. Pan Jałowiecki Aleksander jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia zgodnie z opinią radcy prawnego i wykonuje pewne obowiązki zlecone przez Pana Burmistrza. Nie ma mocy decyzyjnych, używania pieczęci, wydawania poleceń pracownikom.

Tak, że Pan Burmistrz będzie sam kierował Urzędem do połowy marca 2007 roku. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.

Na tym zamknięto dyskusję.

 

 

AD. 12. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesyjnym.

 

Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił ustną informację o swojej pracy w okresie między sesjami,  w której informował, że:

-         pełnienie cotygodniowych dyżurów na zmianę z Zastępcą Przewodniczącego w biurze Rady Miejskiej w każdą środę tygodnia w godzinach od 14 00do 1600 .

-         uczestnictwo w okresie przedświątecznym  z Wiceprzewodniczącym na zmianę w różnych uroczystościach i spotkaniach: 15 grudnia 2006 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Reczu zorganizował kiermasz ozdób świątecznych., z których dochód  jest przeznaczony na paczki świąteczne dla rodzin ubogich z naszej gminy, wigilia w Ośrodku Pomocy Społecznej, w wieczorze kolęd w Lubieniowie, w Gimnazjum w Reczu, w spotkaniu wigilijnym w Szkole Podstawowej w Reczu, wspólnie z Panem Burmistrzem uczestniczyliśmy na spotkaniu wigilijnym w Szczecinie, na którym spotkaliśmy się z Panem Marszałkiem Województwa, arcybiskupem, Prezydentem miasta Szczecina, burmistrzami, wójtami sąsiadujących gmin.
-         przygotowanie obecnej sesji Rady Miejskiej.

AD. 13. Odpowiedzi na interpelacje , wolne wnioski i zapytania.

 

 

Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania kolejno udzielali:

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza powiedział, że będzie odpowiadał w następującej kolejności najpierw odpowie na wnioski i zapytania zgłoszone podczas posiedzeń komisji i następnie na wnioski i zapytania zgłoszone podczas obrad sesji:

-         Pani Konieczna Grażyna Radna z Komisji GKiM,Sam.Porz.Publ.Ochr.Środ. i Ochr. P.Poż.-20.12.2006r. wnioskowała o podjęcie działań w celu zabezpieczenia pomieszczeń na opał dla mieszkańców domu nr 16 przy ul. Ratuszowej w Reczu, ponieważ w domu tym jest ogrzewanie piecowe. Szopki przeznaczone na składowanie m.in. opału stoją na sprzedanych placach prywatnych. Właściciele tych działek wnoszą o usunięcie tych szopek. Prosi o rozstrzygnięcie tego problemu.

Pan Burmistrz odpowiadał, że temat ten nie jest prosty dlatego, że na dzień dzisiejszy te działki są własnościowe i właściciele tych działek mają prawo zgłaszania takich swoich roszczeń. Natomiast gmina nie ma możliwości w najbliższym otoczeniu tego budynku wybudowania szopek na opał. Po pierwsze trzeba by było zadbać o estetykę miasta a druga sprawa to jeden z mieszkańców informował Burmistrza, że opał będzie składował na działce, ponieważ  działkę ma blisko. Nie mniej Burmistrz wystosuje pisma do właścicieli tych działek z prośbą, że jeżeli nie planują w najbliższym czasie budowy nieruchomości, to żeby jeszcze pozwolili na korzystanie z tych szopek, które stoją na ich działkach.

-         Pan Pater Andrzej Radny z Komisji GKiM,Sam.Porz.Publ.Ochr.Środ. i Ochr. P.Poż.-20.12.2006r. wnioskuje o uruchomienie poczekalni dla podróżnych w Sokolińcu, ponieważ stara poczekalnia została przekazana  Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu na podstawie umowy z PKP.

Pan Burmistrz  odpowiedział, że tę poczekalnię należy przygotować do korzystania i  w pierwszych miesiącach nowego roku w styczniu lub lutym będzie można z niej korzystać.

-         Pan Pater Andrzej Radny  z Komisji GKiM,Sam.Porz.Publ.Ochr.Środ. i Ochr. P.Poż.-20.12.2006r wnioskował, żeby dostarczyć 1 przyczepę destruktu do Sokolińca, ponieważ mieszkańcy wsi zatrudnieni w ramach zatrudnienia socjalnego rozrzucą ten destrukt między dwojakami w Sokolińcu.

Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie ten wniosek wykonany, ale Pan Pater Andrzej wyjaśniał, że ten wniosek jest już częściowo wykonany i zgłaszając ten wniosek nie wiedział o tym.

-         Pan Radny Kowalewski Dariusz z Komisji ds. Oświaty, kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w dniu 21.12.2006r. informował, że na boisku szkolnym do siatkówki leżą mokre liście, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów podczas ćwiczeń sportowych. Prosił o zlecenie uprzątnięcia boiska poprzez osoby, które posiadają w ramach wyroku sądowego nakaz pracy  bezpłatnej społeczno-użytecznej.

Pan Burmistrz w tej sprawie skontaktuje się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Reczu pod zarządem, którego jest to boisko.

-         Pan Radny Kowalewski Dariusz z Komisji ds. Oświaty, kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w dniu 21.12.2006r. informował, że od poniedziałku brak jest w szkołach internetu. Fakt ten utrudnia pracę szkoły, która sprawozdawczość musi przekazać drogą elektroniczną. Prosił o dopilnowanie naprawy  tej awarii.

Pan Burmistrz wyjaśniał, że uległa awarii sieć elektroniczna na terenie szkół. Informatyk uzyskał informację z eVity, że popsuł się jeden podzespół, który musi być ściągnięty z USA i będzie dostępny dopiero w połowie stycznia 2007 r. W styczniu będą przeprowadzane próbne egzaminy gimnazjalne i materiał do Gimnazjum przychodzi drogą elektroniczną w związku z tym Pan Burmistrz proponuje żeby nie czekać, bo nie gwarantuje naprawy tego systemu, więc należy wsiąść w samochód  i pojechać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu i pobrać materiał.

-         Pan Radny Kowalewski Dariusz  z Komisji ds. Oświaty, kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych w dniu 21.12.2006r. zapytał o postęp w budowie hali sportowej. Następnie Komisja przyjęła jednogłośnie n/w stanowisko: ,,Celem wychowania fizycznego jest uświadomienie uczniom potrzeby i korzyści płynących z wykonywania ćwiczeń fizycznych, kształtowanie postaw i motywacji do wykonywania ćwiczeń fizycznych a także wypracowania nawyków i przyzwyczajeń ruchowych, co prowadzi w efekcie do zachowania zdrowia i wszechstronnego rozwoju fizycznego. To w jakich warunkach ćwiczą dzieci w Reczu jest zaprzeczeniem celu wychowania fizycznego. Odkładanie więc na bliżej nieokreśloną przyszłość, rozpoczęcia budowy, licząc na bliżej nieokreślone oszczędności jest oszczędzaniem na zdrowiu dzieci. W grudniu 2002 r. Pan Radny ówczesny Józef Romanowski zbierał podpisy w obu szkołach pod pismem skierowanym do Burmistrza Recza żądając natychmiastowego wyasygnowania środków na rozpoczęcie budowy hali sportowej. W grudniu 2006r. Pan Burmistrz Józef Romanowski planuje przełożyć rozpoczęcie inwestycji w bliżej nieokreśloną przyszłość. Komisja zdecydowanie się temu sprzeciwia."

Pan Burmistrz powiedział, że na dzisiejszej sesji zostało odczytane w/w stanowisko Komisji Oświaty. W tym stanowisku kilka razy użyto słów ,, bliżej nieokreśloną przyszłość” i wyjaśniał, że do Pana Burmistrza nie wykonano żadnego telefonu, żeby się spytać co z tym tematem się dzieje. Byłoby najprościej przedzwonić i zapytać się, co z halą sportową.  Informował następnie, że w grudniu odbył się I przetarg na budowę hali ogłoszony jeszcze przez Burmistrza Ligusa, który nie doszedł do skutku w związku z tym, że oferenci w swoich kosztorysach przedstawili wyższe kwoty niż  przedstawiał to kosztorys inwestorski. Z tego tytułu przetarg został unieważniony. II przetarg odbył się też, który był ogłoszony także przez Burmistrza Ligusa i, który się nie odbył dlatego, że jedna firma dalej przekroczyła środki, które są przewidziane na budowę czyli wyższe niż kosztorys inwestorski przewiduje a druga firma mimo, że zeszła z ceny, to nie wypełniła innych koniecznych wymogów  dotyczących pobrania specyfikacji. W związku z tym przetarg drugi został też unieważniony. Sprawa ta w ogóle nie jest tragiczna, bo dbaliśmy o środki, które nam przyznano. W związku z tym dzwoniliśmy do Ministra Sportu z propozycją aby te przyznane środki były prolongowane do końca sierpnia 2007 roku i tak się stało, bo mamy odpowiedź pozytywną. Idziemy w kierunku przeprowadzenia rozmów z projektantem w styczniu 2007 roku na temat przeprojektowania  budowy hali sportowej. Odbyło by się to kolegialnie. Przeprojektowanie  ma doprowadzić nie do tego, żeby powstała jakaś szopa, ale można się przyjrzeć pewnym pozycjom np. materiałom, wieżom itp. Ta grupa, która będzie się tym zajmować przyjrzy się dokumentacji, bo być może są tam zastosowane stawki wyższe i chcemy  zaproponować przeprojektowanie hali, aby ją wybudować za mniejsze pieniądze i w 2007 roku ruszymy z budową. Jeżeli byśmy uzgodnili, że należy przeprojektować halę, to projektant wyrazi wstępnie zgodę i w ciągu trzech miesięcy zdąży przeprojektować. Oczywiście zrobi to za mniejsze pieniądze, bo nie jest to praca od początku a obecne dokumenty są w programach komputerowych. Postaramy się, żeby w 2007 roku budowa hali ruszyła. Jeżeli w ten sposób uda się zaoszczędzić nawet 1 mln. zł., to też są duże pieniądze i warto o to zabiegać. Uważamy i jest to nie tylko stanowisko Burmistrza, ale też nie dawno działającego Komitetu Wyborczego Burmistrza, że 8 mln. zł. to jest zbyt wielka kwota na taką inwestycję dlatego, że przez 4 lata wszystkie inne sprawy na terenie gminy będą zatrzymane. Z drugiej strony Urząd będzie wykazywał i podejmował starania w celu pozyskiwania następnych środków, bo te 1,5 mln. zł. to jest za mało. Będziemy się starali znaleźć jeszcze jakieś inne źródła. Dla pocieszenia podał, że ta transza, która w 2006 roku wynosiła 500 tys. zł. będzie automatycznie przydzielona w 2007 roku czyli będziemy mieli większą kwotę na budowę czyli 500 plus 300 tys. zł.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski automatycznie sprostowała, że na 2006 rok była przydzielona kwota nie 500 tys. zł. a 50 tys. zł.

Pan Burmistrz kontynuował, że te dwie transze będą przeznaczone na realizację zadania w 2007 roku.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki pytał na czym ma polegać to przeprojektowanie hali sportowej, ponieważ Pan Burmistrz mówił dosyć ogólnikowo. Obecny projekt był  zaakceptowany. Na czym ma polegać ta oszczędność materiałowa czy w zamian za materiał lepszy będziemy kupowali materiał tańszy i dlatego będzie tańsza ta hala? Wyraził nadzieję, że zanim dojdzie do przeprojektowania tej hali, że Pan Burmistrz zorganizuje spotkanie z projektantami i z Radą Miejską po to, żeby Rada mogła się zapoznać z zakresem przeprojektowania, bo nie chciałby się spotkać z taką sytuacją, że za 1,5 mln. zł. taniej wybudujemy halę a po dwóch czy trzech latach będziemy musieli wydawać kolejne  środki na jej remont. Złożył wniosek formalny, żeby Pan Burmistrz zorganizował spotkanie z projektantem, który nas poinformuje jakie będą prace robione w ramach tego przeprojektowania i czym to się skończy dla obecnego projektu.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza potwierdził powyższy wniosek i powiedział, że oczywiście taki był zamiar . Nie będziemy podejmować decyzji jednoosobowo, bo będzie decyzja Rady Miejskiej w tym temacie. Komisja, o której mówił nawet może być złożona z członków Komisji ds. Oświaty i usiądziemy do rozmów i zobaczymy na czym da się zaoszczędzić w ramach przeprojektowania, ale nie za wszelką cenę. Wcześniej projektant zaprojektował tak jak jemu Urząd zasugerował, bo takie miał zlecenia, podano jemu pewne warunki, mówiono na pewno, że tak widzimy tą halę i projektant  dopiero wtedy zaprojektował. Miał takie zalecenia od Burmistrza poprzedniego. Na pewno nie pójdziemy w oszczędności kosztem pomieszczeń wewnętrznych czyli pełno wymiarowej sali gimnastycznej, szatni itp. natomiast poszukamy w materiałówce  oraz w stawkach naliczanych.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki  wyjaśniał, że nie pyta bez przyczyny, ponieważ wiadomo, że kosztorys inwestorski opiera się na określonej kwocie i później jeśli dochodzi do przetargu, to ta kwota wynegocjowana w trakcie przetargu jest albo dużo niższa albo dużo wyższa. Podał przykład budowy kanalizacji Nętkowo – Recz, gdzie kosztorys inwestorski był na 1,7 czy na 1,8 mln. zł. a w przetargu wyszło, że zrobią to za 700 tys. zł. Wyjaśniał, że do tego zmierza.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza  potwierdził, że pierwsze spotkanie robocze z projektantem Burmistrz zorganizuje u siebie w gabinecie a później z Radą Miejską.

Podał też, że po rozmowie z Panem Lipką inspektorem ds. budownictwa w Urzędzie Miejskim, zastanawiano się, czy nie podnieść ceny budowy hali w drugim przetargu, ale ówczesny Burmistrz nie podniósł tej wartości, bo jeżeli by podniósł lekko kosztorys, to możliwe, że przetarg by doszedł do skutku i budowę by rozpoczęto.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław stwierdził, że się trochę dziwi, że jest taka dyskusja na ten temat. Powiedział, że Choszczno wybudowało halę, teraz niedawno Krzęcin taką ładną halę wybudował za 3,5 mln. zł. No ludzie my tylko się spieramy bez przerwy o jakieś tam wieże. Młodzież nam zgarbacieje zanim tą halę wybudują. Zwrócił się następnie z prośbą do Pana Burmistrza proponując jemu wyjazd do Bierzwnika, Krzęcina i Choszczna w celu obejrzenia tej hali za 3,5 mln. zł. i zobaczenia jaki tam zastosowano projekt.  Ludzie jeśli można halę wybudować za 3,5 mln. zł. , to po co za 8, 5 mln. zł. budować?

Pani Radna Maria Wojciechowska  powiedziała, że mamy już takie straszydełka w centrum starego miasta i wskazała na Dom Kultury, na łącznik Szkoły Podstawowej w Reczu, na budynek ZGKiM. Zapytała, no i co  podoba się to? To się wszystko wali, bo nie było przygotowane tak jak trzeba. Do kogo mamy mieć pretensje za te straszydełka? Jak to wygląda? Jest przecież plan rewitalizacji miasta Recza i to trzeba przestrzegać. Nie możemy kolejnego straszydełka budować. Skoro jest plan, skoro jest projekt, skoro Wojewódzki Konserwator zabytków zatwierdził ten projekt, to trzeba tą halę zbudować zgodnie z zatwierdzonym projektem. Pan Mieczysław Juszczyk mówił żeby obejrzeć halę w Krzęcinie. Tak wybudowano ją za 3,5 mln. zł. ale jak dziś ta hala wygląda. Mówiła, że my nie budujemy dla siebie, lecz dla przyszłości i to się spłaci z każdym rokiem. Więc popatrzmy w przyszłość a nie stójmy w miejscu. To przeprojektowywanie to zdaniem Pani Radnej jest to przesunięcie w czasie, w którym mogą wzrosnąć koszty tej budowy i materiałowe, i robocizna. Cegła klinkierowa powinna być zachowana, bo jak to by wyglądało gdybyśmy rzucili na tą piękną halę beton czy jak to się nazywa. Proszę zobaczyć jak wygląda to Gimnazjum. Ludzie przyjeżdżają i oczy wytrzeszczają i pytają, kto wam takie cudeńko zaprojektował, kto wybudował?

Pan Radny Juszczyk Mieczysław powiedział, że z chęcią by Panią Marię Wojciechowską zabrał do Krzęcina żeby zobaczyła tą halę na co Pani Radna Maria Wojciechowska odpowiedziała, że tam mieszkała i zna tą halę.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki przypomniał, że jeśli chcemy wybudować jakiś obiekt na terenie miasta, to muszą być spełnione określone warunki i dlatego nie rozumie wystąpienia Pana Radnego Juszczyka Mieczysława. Takiego obiektu jak na Polnej w Choszcznie w naszym mieście nie można wybudować.

Pan Radny Juszczyk Mieczysław powiedział, że w gminie Krzęcin doprowadzono wodę, gaz we wszystkich miejscowościach a Recz przez cztery lata nie zrobił nic kompletnie.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał Pana Juszczyka Mieczysława Radnego także poprzedniej kadencji, co zrobił dla gminy Recz jako radny?

Pan Radny Juszczyk Mieczysław odpowiedział pytaniem na pytanie, a co Pan jako Przewodniczący Rady Miejskiej?

Pan Radny Andrzej Pater powiedział, że wiadomo, że ta hala jest bardzo potrzebna i tutaj zdrowie dzieci jest najważniejsze. Pamięta jak pierwsze kroki stawiano przy projektowaniu tej hali i podawano koszt 4 mln. zł. Minęła kadencja, tu wszystkich radnych z poprzedniej kadencji przeprosił, i jest 8 mln. zł. Te 1,5 mln. zł., które można zyskać po przeprojektowaniu to są duże pieniądze. Ta hala jednak ma spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa, bo tam dzieci będą ćwiczyły.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zgłosił zapytanie do Pani Skarbnik, czy te 1, 5 mln. zł. to w transzach były dane na projektowanie budowy, czy to były dane na budowę hali?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że te 1,5 mln. zł. to była kwota przyznana w ramach kontraktu wojewódzkiego na budowę hali .

Pan Radny Matczak Edmund przypomniał okres budowy Gimnazjum w Reczu. Pamiętam, mówił, ile to kosztowało wieś, gdzie przez 8 lat nic nie budowano. Na wsiach się nic nie robiło i nawet zlikwidowano fundusz sołecki. Teraz się podobnie zapowiada. Na wioskach się nic nie będzie robiło, bo się będzie budowało piękną halę sportową.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza stwierdził, że byliśmy świadkami posiedzeń Rady Miejskiej. Temat budowy hali sportowej był tematem tabu. Przedstawialiśmy informacje z mediów, Pan Burmistrz też przedstawiał, że do 5 mln. zł. można wybudować halę sportową z pełnym zapleczem. Niestety tak się stało, jak się stało i w tej kadencji musimy rozpocząć budowę, bo kto nie rozpocznie, ten nie skończy. Powiedział, żeby na ten problem spojrzeć inaczej. Nawet jakbyśmy nie zaproponowali przeprojektowania, to nic nie straciliśmy, bo II przetarg nie doszedł do skutku. Nic nie straciliśmy. Decyzja o przeprojektowaniu nastąpi w najbliższym miesiącu i możliwe, że sesja odbędzie się pod koniec stycznia, której termin zostanie uzgodniony z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Jeśli się zdecydujemy na przeprojektowanie, to będzie trwało około 3 miesięcy, ale ruszymy.  Za pół roku poślizgu w rozpoczęciu budowy nikt z naszej młodzieży tak mocno nie ucierpi a będzie cena niższa budowy i rozpoczniemy.  Jeśli w styczniu Państwo radni powiedzą, że nie przeprojektowujemy to wtedy idziemy w negocjacje, bo II przetarg się nie odbył i praktycznie zostanie ta sama cena.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki zgłosił zapytanie w związku z tym przeprojektowywaniem jeśli do niego dojdzie, czy znowu trzeba  powtarzać cały ten cykl uzyskania pozwolenia na budowę itd.

Pan Burmistrz odpowiadał, że projektant informował go, że zmieścimy się w określonym terminie a jeśli nie to pisze się wniosek do Starostwa o przedłużenie.

Jeśli Państwo sobie życzą co to było w 2002 roku, to Pan Burmistrz może to wyjaśnić.

-         Pan Radny Robaczek Tadeusz wnioskował o powołanie nowego składu Komisji Mieszkaniowej.

Dwóch radnych zostało wyłonionych do składu Komisji Mieszkaniowej na dzisiejszej sesji a Pan Burmistrz wyda Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.

-         Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o zaproszenie na sesję Pana Marka Rusakiewicza z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu w sprawie wyjaśnienia sposobu rozliczania ciepła do mieszkań w Reczu za okres 2004-2006 oraz wynikłych z rozliczenia tak dużych niedopłat.

Pan Burmistrz odpowiadał, że odbyły się trzy spotkania z Wielkopolską Agencją Rozwoju Regionalnego  w tym dwa spotkania  z gremium poszerzonym i jedno spotkanie z Panem Prezesem, Dyrektorem Gimnazjum, pracownikami Urzędu Miejskiego. W tych wszystkich rozmowach Pan Burmistrz prowadzi rozmowy w kierunku zabezpieczenia i ochrony interesu publicznego. Chodzi głównie o to, gdzie gmina płaciła w grudniu za gaz do Zakładu Gazowniczego za WARR. Sprawa wygląda tak, że Pan Dyrektor Janiak Daniel z ZGKIM z Panem Prezesem Rusakiewiczem do końca tego roku mieli by już wyliczyć i mieć dokładny obraz zobowiązań wzajemnych i należności. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp. jest zainteresowane nadal kupnem tej spółki WARR i w cenie kupna chcemy przejąć te pieniądze, które WARR zalega gminie. Doszło by już do kupna przez PEC spółki WARR ale z powodów technicznych, czysto budowlanych do tej transakcji jeszcze nie doszło. Inspektor nadzoru budowlanego z Choszczna zalecił usunąć usterki budowlane, które nie są rażące ale muszą być usunięte i dopiero wtedy posiadając pełną dokumentację PEC może przystąpić do transakcji. Ze swojej strony Pan Burmistrz pytał, czy PEC posiada pewne rezerwy, z których mógłby nasze środki przekazać  gminie a jest to kwota około 140.000 zł. Niestety PEC nie zgadza się. Następne spotkanie odbędzie się w styczniu, dojdzie już wtedy do przejęcia spółki przez PEC i wtedy my jako gmina odzyskamy te środki, które były wpłacane od grudnia do końca lutego.

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski podała, że należność główna wynosi 137.000 zł. i odsetki w kwocie 9.000 zł., bo taka była umowa.

Pan Radny Andrzej Pater zwrócił się do Pana Burmistrza mówiąc, że dzisiaj otrzymaliśmy informację o stanie mienia komunalnego wraz z projektem budżetu gminy na 2007 rok.

Stwierdził, że zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 6 Statutu Gminy powinniśmy otrzymać sprawozdanie Burmistrza o stanie gminy a nie informację o stanie mienia, bo chodzi o wykazanie zadłużeń, wykazanie kredytów,  ile gmina komu, ile kto gminie i takiej  informacji nie otrzymaliśmy.

Na brak tej informacji zwracał uwagę podczas przerwy, że Burmistrz poprzedniej kadencji był zobligowany do przedstawienia takiej informacji ustawą o samorządzie gminnym i Statutem. W związku z tym zapytał co to jest za materiał i co z tym mają Radni zrobić.

Pani Skarbnik też nie może odpowiadać za Burmistrza poprzedniej kadencji. Zapytał, czy radni otrzymają jakiś materiał, który byłby zgodny z zapisem przytoczonej wyżej ustawy oraz Statutem Gminy?

Pani Leonarda Cichorzewska Skarbnik Miejski odpowiedziała, że ten materiał, który Państwo Radni przed sesją otrzymali to jest projekt budżetu gminy na 2007r., którego nie odłączną częścią jest informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jak i ustawą o finansach publicznych. O tym co zawiera informacja o stanie mienia komunalnego mówi uchwała Rady Miejskiej w Reczu z 2003 roku.

Natomiast taka informacja, o której mówi Pan Radny wydaje się Pani Skarbnik, że była opracowana przez poprzedniego Burmistrza i dotarła do każdej wsi, do każdego radnego poprzedniej i obecnej kadencji oraz była dostępna  dla mieszkańców gminy poprzez publikację na naszej stronie www.recz.pl  oraz wyłożona była do wglądu w Urzędzie Miejskim w Reczu.

Pan Radny Pater Andrzej mówił, że Pani Skarbnik występuje w tej chwili jako adwokat Pana Burmistrza Ligusa.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że o ile sobie przypomina takiego wniosku na poprzedniej sesji nie było.

Pan Burmistrz wyjaśniał, że merytoryczni pracownicy przygotują stan mienia komunalnego na dzień końca kadencji a Pan Burmistrz poprosił Panią Skarbnik o stan finansów.

Pan Radny Andrzej Pater przypomniał słowa Pana Burmistrza Ligusa, który powiedział, że zostawia gminę w dobrej kondycji finansowej i w związku z tym Pan Andrzej Pater chciałby uzyskać taki bilans otwarcia żeby stwierdzić od czego my zaczynamy jako nowa Rada.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że jesteśmy w punkcie ,, odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych” ale jeśli Pan Radny sobie życzy , to Pan Burmistrz przygotuje takie materiały i Pan Radny otrzyma go.

Pan Burmistrz informował, że posiada stan finansowy gminy na koniec kadencji. Natomiast jeśli chodzi o stan finansów na koniec grudnia, to będzie on inny, ale ten stan finansów też rzutuje na to, co się robiło wcześniej. Pewne działania wcześniejsze  sprzed 5 grudnia 2006r. rzutują na zamknięcie  danego roku budżetowego.

Dalej Pan Burmistrz informował, że jeśli chodzi o spotkanie Pana Marka Rusakiewicza z WARR z mieszkańcami, to ono odbędzie się 4 stycznia 2007r. o godz. 12 i jest to spotkanie otwarte. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejsze zaproszenie na sesję, to Pan Marek Rusakiewicz prosił Pana Burmistrza, żeby w jego imieniu przeprosił Radę Miejską za to, że nie może uczestniczyć w tej sesji, bo w związku z obowiązkami służbowymi nie był w stanie dzisiaj przybyć na sesję. 4 stycznia 2007r. będzie odpowiadał  mieszkańcom i każdy mieszkaniec będzie mógł indywidualnie swoją pozycję sprawdzić. Bezpośrednio sprawą zainteresowaną będzie rozmawiała Pani Cichorzewska Leonarda na podstawie dokumentów.

-         Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował o aktualizację linku na stronie www.bip.recz.pl ( chodzi o skład Rady, Nazwisko Burmistrza itp.).

Pan Burmistrz Recza wyjaśniał, że nikt z nas nie zwrócił uwagi na fakt, że na naszej stronie jest jeszcze mały link nieaktualny. Burmistrz nie wie dlaczego ta strona jest tak skonstruowana, że oprócz głównej strony jest jeszcze gdzieś link. Nie mniej w dniu dzisiejszym ta sprawa została uaktualniona.

-         Pan Ryszard Dobrzaniecki wnioskował o przywrócenie kursu autobusu z Recza do Choszczna o godz. 19 minut 20. Było to bardzo ważne połączenie z Choszcznem w godzinach wieczorowych.

Pan Burmistrz odpowiedział, że podobny wniosek złożono odnośnie kursu autobusu w kierunku Sicko-Sokoliniec-Rybaki i w tych sprawach skierowano odpowiednie pisma do dyrekcji PKS  S.A. Stargard szczeciński .  Pan Burmistrz informował, że na najbliższą sesję zamierza zaprosić Dyrektora PKS S.A. w Stargardzie Szczecińskim, ale wcześniej odbędzie się robocze spotkanie u Burmistrza w sprawie kursowania autobusów PKS.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, informując, że praktycznie o godz.17 45  odjeżdża ostatni autobus z Recza do Choszczna i praktycznie miasto Recz jest odcięte od najbliższych większych miejscowości takich jak Choszczno. Tak, że musimy coś w tym kierunku zrobić, żeby ten stan poprawić i autobus ten przywrócić.

-         Pan Ryszard Dobrzaniecki prosił o wyjaśnienie , dlaczego na stronie www.recz.pl zlikwidowano Księgę Gości.

Pan Burmistrz odpowiadał, że były głosy za utrzymaniem Księgi Gości oraz za jej zlikwidowaniem. Podjąłem decyzję o likwidacji Księgi w związku z tym, że Burmistrz  reprezentuje gminę i odpowiada za jej autorytet. Można w ważnych sprawach wypowiedzieć się podczas obrad komisji i na sesjach Rady Miejskiej i można też przyjść do Burmistrza lub złożyć pismo. Jeśli chodzi o młodzież, która chce sobie podyskutować, to są inne formy np. Gadu-Gadu, jakieś tam kawiarenki itp. Z resztą jest druga strona internetowa, której administratorem jest Pan Radny i tam można się wypowiadać, bo jest to strona prywatna, można założyć sobie temat konkretny i sobie pisać. Burmistrz uważa, że na stronie urzędowej Recza nie powinno tego być i podtrzymuje swoje stanowisko.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki wyjaśniał, że to pytanie zadał nie we własnym imieniu lecz w imieniu wyborców gminy, bo to jest dziwne, że w dobie rozwoju internetu i kiedy Pan Burmistrz mówi, że chciałby siecią objąć całą gminę, likwiduje się tego typu możliwość wymiany poglądów.  To są zdania ludzi, którzy Pana Radnego pytają, dlaczego? Jeśli jest administrator tej strony to przecież wpisy obraźliwe może natychmiast usuwać, bo to jest żaden problem.

Pan Radny Barna Stanisław wypowiedział się także za usunięciem tego linku, ponieważ były tam wpisy obraźliwe, opluwanie i nie stać było tego kogoś na podpis, tylko były wpisane krzyżyki. Żaden administrator tego nie pilnował, bo opluwanie było i z tej strony, i z tej strony.

Pan Radny Dobrzaniecki Ryszard dalej utrzymywał, że takie wpisy można usuwać na bieżąco i to nie był powód do usunięcia tego linku.

-         Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o zorganizowanie spotkania z dyrekcją PKS Stargard w sprawie połączeń autobusowych z terenu naszej gminy i jeśli rozmowy te nie przyniosą oczekiwanych przez społeczeństwo efektów, to podjąć rozmowy z prywatnym przewoźnikiem posiadającym Busa.

Pan Burmistrz wcześniej odpowiedział, że do takiego spotkania dojdzie najpierw roboczego u Burmistrza a następnie na sesji Rady Miejskiej.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki ponownie zapytał, czy ten link na stronie www.recz.pl nie zostanie uruchomiony?

Pan Burmistrz potwierdził, że taką podjął decyzję.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki odpowiedział, że to jest tak jak on by jechał po pijanemu a  za to wszystkim by prawo jazdy zabrał.

Pan Radny Barna Stanisław mówił, że po ostatniej sesji też tak było, bo jeszcze nie dojechał do domu a już było napisane kto dał a kto nie dał swojej diety na dożywianie dzieci w szkole. Zdaniem Radnego nie wszyscy, którzy obdarowują kogoś o tym mówią. Może Pana Radnego dieta jest już dawno rozdana  na przykład, powiedział Pan Radny Barna.

Inna sprawa na przykład w sprawie głosowania nad podatkiem rolnym napisane było, że wioska głosowała inaczej.

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że z inicjatywy Pana Prezesa Nykla Eugeniusza podpisano wspólnie wniosek w sprawie pozyskania średniego wozu bojowego strażackiego, który będzie wypełniał obowiązki ratownicze na terenie naszej gminy z tym, że wkład własny będzie wynosił 50.000 zł. a wartość pojazdu 400.000 zł. To wychodzi gdzieś około 12,5 % wkładu własnego. Warto skorzystać z takiej okazji i złożyć wniosek ale pewności nie ma, czy dostaniemy. Podjąłem sam decyzję o zabezpieczeniu środków w postaci wkładu własnego w wysokości 50.000 zł., które później mogą być pobrane z naszego rachunku obrotowego chyba, że Rada, w co Burmistrz wątpi, stwierdzi, że ta decyzja jest bezzasadna. To nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, że taki wniosek sporządzono, podpisano i wysłano. Nasz samochód zostanie przekazany dla OSP na naszym terenie, bo tworzymy nowe jednostki na naszym terenie.

W sprawie Suliborza Burmistrz informował, że w porozumieniu z Burmistrzem Dobrzan uzgodniono, że powstanie oczyszczalnia ścieków w Suliborzu. Też w tej sprawie będziemy rozmawiać od strony technicznej i jeśli zdecydujemy, że ten temat zostanie podjęty do realizacji, to Burmistrz poinformuje Radę Miejską a Rada zdecyduje czy będzie budowana oczyszczalnia, czy też nie.

Podziękował Panu Andrzejowi Stekielowi Sołtysowi Wsi Lubieniów, który w gazecie Głos Szczecińskiej wystosował życzenia dla całej gminy Recz. Bardzo to ładnie wyglądało.

Obecnie Pan Burmistrz przystąpił do udzielania odpowiedzi na dzisiejsze zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania:

-         w sprawie programu na kadencję Burmistrz wyjaśniał,  że w tej sprawie odpowie Panu Radnemu Dobrzanieckiemu Ryszardowi pisemnie,

-         w sprawie tematów poruszanych na ostatniej sesji Burmistrz informował, że Pana Radny poruszał  sprawę budynku nr 50 na ul. Tylnej, odrabianie zaległości czynszowych.. Pan Burmistrz odpowiadał, że w dniu dzisiejszym założono plomby na budynku Tylna 50 i jeżeli będą powiększały się problemy, to zostaną podjęte  działania . Jeśli chodzi o odrabianie zaległości czynszowych, to sprawa nie jest prosta, ponieważ zatrudniając dłużnika,  to Zakład musi płacić wszelkiego rodzaju pochodne od płac czyli w sumie gmina dołoży jeszcze do takiego zatrudnienia aniżeli zyska.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki dodał, że w ten sposób robi się koło zamknięte, bo osoba ma dług i chce to odpracować a firma, w której ma ta osoba dług nie chce żeby to odpracować. Słyszy się w mediach, że tacy ludzie odpracowują np. w Spółdzielniach Mieszkaniowych a u nas nie można. Ludzie nie mają środków na płacenie czynszów, jest duże bezrobocie  i chcą odpracować ten dług.

Pan Radny Andrzej Pater zapytał a co z tymi zaległościami, które powstały u odbiorców mediów w Komunalniku ? Jest to podobna sytuacja, bo ludzie nie płacą za wodę, ścieki itp.

Taki wniosek był rozpatrywany już ponad 8 lat temu. Będąc Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawiał obrazowo taki koszt zatrudnienia dłużnika w celu odpracowania długu w ZGKiM. Ktoś kto ma 1.000 zł. zaległości przychodzi do pracy w ZGKiM i odrabia tą kwotę a ZGKiM musi następne 1.000 zł. przekazać do państwa za to, że umożliwił temu lokatorowi  odrobienie tego czynszu. Pytał, czy nie lepiej by było jakieś częściowe umarzanie tych czynszów za pracę świadczoną nieodpłatnie i problem by na tym stanął. Jeśli się to wprowadzi w życie, to nikt nie będzie płacił, bo będzie wiedział, że jak jemu się nazbiera tych zaległości, to może pójść i odrobić. Podał przykład gminy Choszczno, w której Burmistrz Kiela takie zasady wprowadził i do dzisiaj sprawy się toczą i nie są załatwione. Tak, że nie jest to takie proste dopóki nie zmienią się ogólnie obowiązujące przepisy w kraju. Lepiej iść w kierunku budowy lokali socjalnych i przemieszczanie lokatorów do tych lokali.

Pan Józef Romanowski Burmistrz Recza potwierdził powyższe zwracając uwagę na fakt, że firma zatrudniając dłużnika musi zapłacić jeszcze pochodne od tej kwoty czyli finansowo  firma jest jeszcze do tyłu.  Są zatrudniane osoby znajdujące się w trudnych warunkach w ramach prac publiczno-użytecznych.

 

 

 

-         Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard informował, że mieszkańcy ulicy Lubanowskiej zgłaszają  zapytanie ,, Kiedy zostanie doprowadzona woda i gaz na ulicę Lubanowską”?

Pan Burmistrz odpowie na to pytanie pisemnie, ponieważ musi zapoznać się z problemem, bo sprawa nie jest świeża,  jest zaległa.

-         Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał w jaki sposób Pan Burmistrz chce rozwiązać sprawę miejsc do parkowania samochodów i garaży w mieście, ponieważ  parkujące samochody rozjeżdżają tereny zielone w mieście i to wszyscy widzą na własne oczy.

Pan Burmistrz powiedział, że ta sprawa też jest zaległa. Wytyczymy jakieś działki i przyjrzymy się gdzie jest możliwość utworzenia.

-         Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard przypomniał, że zwracał się z wnioskiem do Pana Burmistrza w sprawie Tylnej 50. Otrzymał pismo, w którym informuje się, że niezwłocznie zostaną podjęte działania itd.  Dzisiaj jest 28 grudnia 2006r. a na budynku nie widać żadnych działań ze strony właściciela budynku i mieszkańcy są tym zaniepokojeni, że nic tam się nie dzieje.

Pan Burmistrz odpowiedział wcześniej.

- Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard informował, że odnośnie kursu autobusowego PKS

do Choszczna otrzymał odpowiedź, że oczekuje się na odpowiedź z Dyrekcji PKS Stargard Szczeciński.

Pan Burmistrz odpowiedział wcześniej.

-         Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał dlaczego Pan Burmistrz polecił zlikwidować link do Księgi Gości na stronie internetowej miasta Recza o adresie www.recz.pl ? Wiele ludzi się o to pyta i się zastanawia, co było powodem, że ten link został zlikwidowany. Powiedział dalej, że rozumie, że na tej stronie były różnego rodzaju wpisy i nie zawsze obiektywne czy młodzież wypisywała różne bzdurne rzeczy na ten temat, ale to nie znaczy, że trzeba wszystkich od tego tematu odciąć, bo tam było miejsce do wymiany różnego rodzaju poglądów mieszkańców gminy Recz.

Pan Burmistrz odpowiedział wcześniej.

-         Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał, kiedy w końcu zostanie zrobiony porządek na ulicy Tylna 20, bo budynek pęka i mieszkańcy, którzy chodzą tą ścieżką przy tym budynku są zaniepokojeni, bo może dojść do nieszczęścia. Stan tego budynku jest rzeczywiście niedobry o czym świadczy tablica powieszona przez poprzednie władze gminy na budynku, że grozi on zawaleniem.

Pan Burmistrz  mówił, że widzi dwa rozwiązania. Po pierwsze trzeba sprawdzić sytuację prawną na dzień dzisiejszy, ponieważ jest to prawdopodobnie czyjaś własność i budynek nie jest w zarządzie ZGKiM. Trzeba pójść w takim kierunku albo właściciele dokonają rozbiórki, albo właściciele będą chcieli sprzedać tę nieruchomość a ktoś zajmie się adaptacją na inny cel. Tylko trzeba zrobić ekspertyzę budowlaną. Na pierwszy rzut oka to tam naprawdę nie ma co łatać, lecz budynek nadaje się do rozbiórki, bo jest ten budynek w fatalnym stanie. Dzisiaj ktoś by musiał wyłożyć duże pieniądze żeby ratować ten budynek mimo, że budynek jest zabytkowy, bo mur pruski itp.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki wtrącił informując, że trzeba sprawdzić, czy działka nie jest własnością gminy.

Pan Andrzej Hejza inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim odpowiadał, że działka jest gminna. Nadzór budowlany sprawdził, że budynek nie ma właścicieli, ponieważ zmarli. Burmistrz zaproponował do projektu budżetu gminy na 2007 rok pewną kwotę na rozbiórkę tego budynku grożącego zawaleniem. Całą dokumentację przygotowuje Urząd m.in. pozwolenie na rozbiórkę itp. dokumenty wynikające z  prawa budowlanego.

Pan Burmistrz uzupełnił informację, że właściciele nie żyją, ale żyje ich córka i kto wie czy ten spadek nie przeszedł na córkę właścicieli tego budynku. Trzeba to zbadać.

-         Pan  Radny Dobrzaniecki Ryszard zapytał jak długo będzie tolerowane wysypisko śmieci za Przychodnią? Ostatnio przechodził tam z gośćmi, którzy byli u niego na święta i to się w głowie nie mieści co tam jest, różnego rodzaju tapczany, gruz, gałęzie i wszystko to co nie powinno być tam składowane.

Pan Burmistrz powiedział, że zagospodarowanie tego placu jest zapisane ( skwer zielony lub boisko dla dzieci – sprawdzi to), ale jeżeli wywożą tam śmieci, to trzeba sprawdzić i zaradzić.

-         Pan Radny Robaczek Tadeusz wnioskował o powołanie składu nowej Komisji Mieszkaniowej. Wniosek ten był zgłaszany na komisji i o to prosił Pan Janiak Daniel Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bo ta Komisja jest teraz niepełna. Czy ma być ona uzupełniona czy powołana nowa, to pozostawia do rozstrzygnięcia Radzie Miejskiej.

Pan Burmistrz wyda w tej sprawie zarządzenie o powołaniu Komisji Mieszkaniowej.

Powiedział także, że pomija wnioski, które wcześniej były omawiane.

-         Pani Radna Wojciechowska Maria zgłosiła zapytanie od mieszkańców, którzy przechodzą przez centralny punkt naszego miasteczka czyli przez Rynek, jaką funkcję  spełnia teraz ten duży bilboard  z PSL i powtórzyła jaką funkcję pełni teraz ta tablica?  Jest to wątpliwej urody coś takiego umieszczać na Rynku a teraz widać jak są wieszane tam jakieś kubeczki plastikowe jednorazowego użytku. Być może ten znak powinien stanąć w miejscu siedziby tej partii. Prosiła w imieniu mieszkańców o wyjaśnienie jaką funkcję pełni ta tablica?

Pan Burmistrz odpowiedział, że bilboard  PSL stoi na własności prywatnej i trzeba będzie się skontaktować z Zarządem PSL na naszym terenie i niech on zadecyduje, czy on służył w kampanii wyborczej, czy też ma jeszcze jakieś przeznaczenie.

Na tym Pan Burmistrz zakończył udzielanie odpowiedzi.

Następnie odpowiedzi udzielał Pan Szwed Ireneusz Prezes ZUH ,,Komunalnik” sp. z o.o. w Reczu,  który informował, że przerwano prace na drogach z uwagi na pilne remonty w Kraśniku i po ich zakończeniu powrócą pracownicy na drogi m.in. do Jarostowa i zakończą je.

Pan Radny Andrzej Pater jeszcze zgłosił zapytanie odnośnie cmentarza w Sokolińcu, pytając czy cmentarz ten jest mieniem gminnym, czy też nadal pozostaje własnością Skarbu Państwa?

Na powyższe odpowiedział Pan Andrzej Hejza inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim podając, że cmentarz ten jeszcze nie został przejęty na mienie gminne, ale nowy pracownik ds. mienia gminnego zajmie się tą sprawą.

Pan Radny Ryszard Dobrzaniecki powiedział, że chce nawiązać jeszcze do tego, co mówił Pan Radny Andrzej Pater odnośnie mieszkań socjalnych i poinformować o pomocy państwa w tym zakresie, bo prawdopodobnie Minister Budownictwa chce wzmocnić gminy przyznając z budżetu państwa  zwrot kosztów budowy w wysokości 20-30%. Może by te nasze programy połączyć z tym i rozwiązywać problem mieszkań, bo te 4 lokale, które powstaną w Nętkowie nie załatwią problemu, ponieważ w kolejce stoi 50 osób czekających na mieszkanie.

Pani Radna Konieczna Grażyna powiedziała, że mówimy o remoncie czy budowie mieszkań socjalnych a w centrum miasta na Rynku trzy kamienice popadają w ruinę, w których zamieszkują samotni, starzy ludzie lub samotne matki. Stwierdziła, że stan tych kamienic jest fatalny i za rok czy dwa te kamienice będą przeznaczane do rozbiórki. Podała, że w tych kamienicach nie ma kanalizacji, nie ma gazu sieciowego. To lokatorzy sobie sami prywatnie poprawiają standard tych lokali ale wewnątrz. My szukamy rozwiązań na wsiach a nasze komunalne mieszkania w centrum miasta popadają w ruinę. Zajmijmy się tą sprawą, bo leżą w centrum miasta

Innych pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej Grzelak Leon  z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzył wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz żeby zbliżający się Nowy Rok spełnił wszystkie marzenia i oczekiwania. Wszystkiego najlepszego.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Pan Grzelak Leon Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady III sesji Rady Miejskiej.

 

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała:

 

Podinspektor

 

Krystyna Samonek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 11-01-2007 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 17-01-2007 09:46