Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/26/07 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2007r.

 

U C H W A Ł A Nr IV/26/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 25 stycznia 2007r.

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2007r.

 

 

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) uchwala się, co następuję:

 

§1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2007r. stanowiący

załącznik do uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr IV/26/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia  25 stycznia 2007r.

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2007 ROK

 

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.
 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Analiza umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności podatkowych oraz ich windykacja w 2006r.

MARZEC

 1. Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Reczu za 2006r.

2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

KWIECIEŃ

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2006r.
 2. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Recza za 2006r.
 1. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

MAJ

 1. Kontrola kosztów utrzymania budynku po byłej szkole w Pomieniu za ostatnie dwa lata.
 2. Kontrola wydatków na adaptację świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pomieniu.

CZERWIEC

 1. Kontrola prawidłowości przyznawania środków na pomoc społeczną.
 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

SIERPIEŃ

 1. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności finansowej i programowej.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych za 8 miesięcy br.
 2. Kontrola realizacji remontu dróg gminnych.
 3. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

PAŹDZIERNIK

 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy br. w Szkole Podstawowej w Reczu i Gimnazjum w Reczu ( po 25.10.br.).

LISTOPAD

1 . Kontrola sprzedaży zasobów będących własnością gminy za 10 miesięcy br.

 1. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

GRUDZIEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
 2. Opiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 12-02-2007 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 10:09