Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/18/07 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

UCHWAŁA Nr  IV/18/07

Rady Miejskiej w Reczu

 z dnia 25 stycznia 2007r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,) art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r.Nr 147 poz.1231, Nr167 poz.1372, z 2003r. Nr 80 poz.719,Nr 122 poz. 1143, z 2004r. Nr29,poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597, Nr273,poz.2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr155, poz. 1298, Nr179, poz.1485, z 2006r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz.1225, Nr 220,poz.1600) oraz art. 6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Recza do dokonywania zmian w zadaniach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w granicach planowanych środków i na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Reczu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 12-02-2007 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:08