Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Recza ogłasza nabór na stanowisko d/s księgowości wydatków budżetowych i obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Reczu - pełny etat.

BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko  d/s księgowości wydatków budżetowych

i obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Reczu   -pełny etat

 

I.Wymagania w stosunku do kandydatów:

1.Wymagania niezbędne:

a) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na w/w stanowisku:

                        - wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku: ekonomiczne, finanse,

                           rachunkowość,

b)  przy wykształceniu wyższym minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w

     tym 1 rok pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

c) przy wykształceniu średnim minimum 3 lata  doświadczenia zawodowego,

    w tym 2 lata pracy w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

 

II.Wymagania dodatkowe:

a)  znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o :

-  rachunkowości,

-  finansach publicznych,

-  samorządzie gminnym,

b) umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy poparta doświadczeniem zawodowym,

c)   umiejętność biegłej obsługi komputera,

d)   umiejętność pracy w stresie,

e)   odpowiedzialność, obowiązkowość, staranność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

III. Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

1. Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za zadania określone w zakresie czynności tj.:

a)  prowadzenie księgowości wydatków jednostki budżetowej (księgowanie wydatków bieżących, remontów i inwestycji, uzgodnienie, zamykanie obrotów miesięcznych kont analitycznych, syntetycznych),

b)   prowadzenie urządzeń księgowych, rozliczanie materiałów, inwestycji i remontów realizowanych przez Urząd Miejski,

c)   rozliczanie dotacji otrzymywanych przez Urząd na realizację zadań zleconych i własnych,

d)   sporządzanie bilansu jednostki, kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych oraz informacji, zestawień i analiz stanowiących podstawę opracowania projektu budżetu,

e)   dokonywanie okresowych (miesięcznych) analiz realizacji wydatków i zobowiązań w granicach kwot okreslonych w planie finansowym, wnioskowanie o dokonanie przeniesień w planie finansowym,

f)   wystawianie dowodów (faktur, noty księgowe) na refundację wydatków budżetowych,

g)   prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku od umów zleceń i o dzieło,

h)   rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia,

i)    obsługa kasowa Urzędu Miejskiego ( przyjmowanie wpłat dochodów realizowanych gotówką, terminowe odprowadzanie na rachunek bankowy pobranych dochodów, realizacja obrotu gotówkowego wydatków budżetowych, terminowe sporządzanie raportów kasowych,

j)    prowadzenie spraw związanych z gospodarką drukami i formularzami (prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania)

k)   prowadzenie  spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem Urzędu Miejskiego w materiały biurowe, wyrób i kasacja stempli i pieczęci urzędowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,

l)   prowadzenie archiwum zakładowego.

 

IV.Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy,

4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,

5. Kwestionariusz osobowy,

6. Oświadczenie kandydata o niekaralności.

7. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia

 

Oferty zawierające list motywacyjny, życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, odpis dyplomu, świadectwo zdrowia oraz dokumenty poświadczające kwalifikacje można składać osobioście w Biurze Obsługi Interesantów pok. Nr 1 lub  przesyłać pocztą   na adres : Urzęd Miejski  ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz z dopiskiem „Oferta pracy – Ksiegowość wydatków budżetowych i obsługa kasowa”)  do dnia 05 marca 2007r. 

 

Oferty powinny zawierać podpisane przez kandydata oświadczenie o  treści :Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do celów rekrutacji zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”Zastrzega się prawo zasięgania opinii o kandydatach w organach Policji, Krajowym Rejestrze Karnym oraz do przedłużenia okresu składania ofert i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Urząd nie odsyła dostarczonych dokumentów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 19-02-2007 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kozina 19-02-2007 15:32