Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 265,położonej w obrębie m. Recz


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 265,położonej w obrębie m. Recz

 

 

BURMISTRZ RECZA

 

 

OGŁASZA

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 265, położonej w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz

 

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, oznaczona nr ewidencyjnym działki

265 o pow. 0,0403 ha, położona w obrębie nr 0008 ewidencji gruntów m. Recz, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 25990.

 

Nieruchomość w ewidencji gruntów zapisana jest pod symbolem „ B” - tereny mieszkaniowe.

 

Przedmiotowa nieruchomość w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego m. Recz, który stracił ważność z dniem 1 stycznia 2003r. znajdowała się w jednostce oznaczonej symbolem „ U, MN” z opisem tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Recz, nieruchomość swojego przeznaczenia nie zmieniła.

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 12 200,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).

 

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2008r. o godz. 11 00 w sali narad tut. Urzędu.

 

Ustalone wadium należy wpłacić w gotówce nie później niż trzy (3) dni przed przetargiem tj. do dnia 05 stycznia 2008r. włącznie na konto Urzędu Miejskiego w Reczu

Nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Choszczno O/Recz.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22% i wraz z ceną winne być uiszczone najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Uchybienie się nabywcy od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz Gminy Recz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów między innymi w przypadku przysługującego prawa pierwszeństwa.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2 lub pod telefonem 957564461 wew. 35.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

10 grudnia 2007r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 10-12-2007 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 12-12-2007 11:02