Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XI/76/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA NR XI/76/07

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości:

  1. określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 1 doniniejszej uchwały,

  2. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane onieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

  1. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W zakresie wzorów deklaracji na podatek rolny:

  1. określa się wzór deklaracj na podatk rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

  2. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

  3. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny - „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

  1. określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

  2. określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny - „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

  3. określa się wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny - „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. W zakresie wzorów deklaracji na podatek leśny:

1) określa się wzór informacji na podatek od niruchomości, podatek rolny i podatek leśny (IN-1,

IR-1, IL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXI/207/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 110, poz.2362).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY NR....................... RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA ......................................................................................

Załącznik Nr 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 2. Załącznik - dane o nieruchomościach (ZN-1/A)

Załącznik Nr 3.Załącznik - dane o zwolnieniach (ZN-1/B)

Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 5. Załącznik - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A)

Załącznik Nr 6. Załącznik - dane o zwolnieniach w podatku rolnym (ZR-1/B)

Załącznik Nr 7.Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik Nr 8. Załącznik - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)

Załącznik Nr 9. Załącznik - dane o zwolnieniach w podatku leśnym (ZL-1/B)

Załącznik Nr 10. Załącznik - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1, IR-1, IL-1)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 13-12-2007 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 19-12-2007 09:25