Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.


W Y K A Z  

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.  

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie m. Recz przy ul. Srebrnej, oznaczonych numerem ewidencyjnym działek: 86/2 o pow. 1251 m 2, 86/3 o pow. 1087 m 2, 86/4 o pow. 1048 m 2, 86/5 o pow. 996 m 2, 86/6 o pow. 749 m 2, 86/16 o pow. 280 m 2.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 4006A.  

W ewidencji gruntów nieruchomości zapisane są pod symbolem - R kl.V, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Promenada - Kolejowa - Srebrna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/228/06 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2006r. obszar, na którym znajdują się ww. nieruchomości oznaczony jest symbolem: 9MJ, U - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i tereny usług. 

Cena wywoławcza nieruchomości 86/2 wynosi - 30 800,00 zł

(słownie: trzydzieści tysięcy osiemset złotych 00/100),  

Cena wywoławcza nieruchomości 86/3 wynosi - 26 900,00 zł

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),  

Cena wywoławcza nieruchomości 86/4 wynosi - 25 900,00 zł

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),  

Cena wywoławcza nieruchomości 86/5 wynosi - 23 900,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),  

Cena wywoławcza nieruchomości 86/6 wynosi - 19 100,00 zł

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sto złotych 00/100)

Cena wywoławcza nieruchomości 86/16 wynosi - 7 700,00 zł

(słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100)

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości gruntowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, o których mowa wyżej winny złożyć wnioski w terminie do dnia 11 lutego 2008r.

Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

  2. będącej uprzednio właścicielem zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jego spadkobiercą.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/telefon 095 765 4461 w. 35.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 31 grudnia 2007r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 31-12-2007 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 09-01-2008 15:11