Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XII/78/07 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 – 2013


UCHWAŁA NR XII/78/07

RADY MIEJSKIEJ w RECZU

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Recz na lata 2008 - 2013 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Grzelak

UZASADNIENIE

Przyjęty Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Recz na lata 2003 - 2007 uchwałą Nr XV/107/04 przez Radę Miejską w Reczu w dniu 29 stycznia 2004 r., zmienionego uchwałą Nr XXV/158/2005 z dnia 12.01.2005, a następnie uchwałą nr XXX/204/2005 z dnia 2005r. z uwagi na upływ czasu traci swą moc. Uchwały wygasają z dniem 31 grudnia 2007r.

Zgodnie z wymogami wszystkich Programów pomocowych beneficjent ubiegający się o aplikacje środków zewnętrznych, w przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządowa winien posiadać aktualny Wieloletni Plan Inwestycyjny na okres objęty wsparciem poszczególnych Programów. Gmina Recz w okresie 2008-2013 będzie ubiegać się o dofinansowanie zadań własnych gminy zewnętrznymi środkami pomocowymi, uchwalenie takiego WPI jest koniecznością.

Przyjęcie WPI pozwoli również Gminie Recz na planową i racjonalną gospodarkę finansową przez okres objętym WPI.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leon Grzelak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 04-01-2008 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 13:51